Thomas Cool, Voor het grotere publiek

 Krantenartikelen

Op het web

Opstellen (zie hier voor de crisis 2007+)

Brieven aan media (een mens moet toch wat)


 Oproep