Met dank aan Frontaal Naakt


Thomas Cool / Thomas Colignatus
http://thomascool.eu
12 april 2007 & 7 april 2010
 
 

Inleiding

“Frontaal Naakt” is het webmagazine van Peter Breedveld, te vinden op www.frontaalnaakt.nl. In de afgelopen paar jaar heeft Peter me toegestaan af en toe een tekst te plaatsen. Ik ben hem daar zeer dankbaar voor want als auteur krijg je zo een groter publiek, terwijl Peter ook zorgt voor een aantrekkelijke layout, met foto’s en links en dergelijke. Het allerbelangrijkst is bovenal dat Peter staat voor de vrijheid van meningsuiting. Het wonderlijke is dat heel Nederland bezaaid is met mensen die zeggen voor de vrijheid op te komen – neem bijvoorbeeld maar de grote kranten als NRC-Handelsblad en de Volkskrant – maar als het er werkelijk op aankomt dan geven al die dwaallichten niet thuis. Bijvoorbeeld genoemde kranten hebben hun lezers sinds 1990 verkeerd voorgelicht over de censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau. Als ergens de vrijheid van denken in de knel komt is het daar wel, en met grote gevolgen voor de economie en bestaansonzekerheid voor de burger.

Hieronder staat een overzicht van de artikelen. Zij zijn ondertekend met mijn naam uit de burgerlijke stand wanneer ik spreek als burger die ook een politieke mening kan uiten. Zij zijn ondertekend met een wetenschappelijke naam die ik sinds 2004 gebruik om te benadrukken dat hier geen politieke mening wordt weergegeven maar een inzicht dat is gebaseerd op wetenschappelijk verantwoord onderzoek. In een paar gevallen zijn beide namen gebruikt wanneer tegelijk zo’n wetenschappelijk inzicht wordt gepresenteerd alsook een politieke stellingname wordt betrokken. Voor sommigen werkt het gegoochel met die namen op de lachlust, vooral wanneer men zich probeert voor te stellen hoe de twee Thomassen met elkaar samenwerken. Ik mag bekennen dat dit laatste in ieder geval met een grote grijns gebeurt. Het oorspronkelijke idee om te proberen duidelijk het onderscheid tussen wetenschap en politiek aan te geven ontstond uit pragmatische redenen, om scherp te kunnen communiceren. Vervolgens blijkt dat zo’n idee bij consequente uitvoering tot vermakelijke constructies kan leiden. In zo’n geval zou men kunnen besluiten het hele idee op te geven maar met enig gevoel voor humor is het dan juist ook aardiger om juist aan die consequente uitvoering vast te houden.

De artikelen tonen enkele opvallende “volte face”-s. Eerst ondersteun ik een politieke partij en vervolgens treed ik uit die partij en adviseer ik mensen er niet op te stemmen. De partij wilde dat de Nederlandse Antillen een provincie van Nederland zouden worden maar tegelijkertijd noem ik dat doel onhaalbaar. Referenda noem ik gevaarlijk maar ook toon ik me blij met een tegen-stem t.a.v. de EU grondwet. De SP was de grootste tegenstemmer maar krijgt er van langs voor hun slechte argumenten en volksverlakkerij. Ik noem me sociaal liberaal maar vindt tegelijkertijd dat D66 zich beter kan opheffen. Ik vervloek de PvdA maar solliciteer toch bij de WBS, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Ik prijs de vorming van het kabinet Balkenende-Bos-Rouvout omdat het ervoor zorgt dat Gerrit Zalm eindelijk uit de Nederlandse politiek gaat zodat we hem weer als oud-directeur van het Centraal Planbureau kunnen beoordelen, maar zodra dit kabinet is gevormd adviseer ik om het naar huis te sturen. Ik geef een analyse over de werkloosheid die vanzelfsprekend pas ingang kan vinden wanneer hoogleraren economie zich er achter scharen, maar tegelijkertijd adviseer ik om deze hoogleraren allemaal te ontslaan. Op het eerst gezicht lijken dit inderdaad forse inconsistenties. Misschien ben ik teveel een slachtoffer van subtiele overwegingen waardoor dit allemaal toch wel weer logisch is. Wie van puzzelen houdt is hier in ieder geval op de goede plek aangeland.

Naast de artikelen en de links kan de lezer er verstandig aan doen om mijn website te bekijken en met name de paar boeken die daar staan. De artikelen geven relevante links maar in de loop der tijd zijn er aanvullingen ontstaan die voor een deel hun weg in boeken hebben gevonden. Te noemen zijn bijvoorbeeld het boek over de economie van de Nederlandse Antillen, najaar 2006, en de tweede druk van het boek over verkiezingstheorie, februari 2007.

Ik protesteer tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau. Werkloosheid en armoede en misvattingen omtrent democratie blijven door deze censuur voortduren. Dit protest bestaat al sinds 1989/1991. In januari 2007 was er andermaal een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep met een dwaling van het recht. Er bestaat onvoldoende wettelijke bescherming van de wetenschap tegen ambtelijk misbruik. Zolang Nederlanders niet zorgen voor een adequate vrijheid van wetenschappelijk denken is mijn advies aan de rest van de wereld om dit hypocriete en onfatsoenlijke land maar te boycotten. Of het allemaal veel helpt weet ik niet maar als ik zou zwijgen en de horlepijp zou gaan dansen dan zeker ook niet. Zie mijn website om het protest te ondersteunen en de Tweede Kamer tot actie te bewegen. Maar als jullie willen gaan dansen en feesten hoeven jullie het onderstaande natuurlijk ook niet te lezen.
 

Overzicht van stukken op Frontaal Naakt

2005-02-18
Hoe dan, Jan?
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000028.html

2005-05-07
Ontsla alle hoogleraren Economie
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000100.html
(ook gepubliceerd in het blad van de VECON - leraren economie)

2005-05-21
Nee tegen de Europese Grondwet
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000112.html

2005-06-19
Referenda zijn meestal dom en gevaarlijk
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000128.html

2005-10-22
Een les in democratie op de Nederlandse Antillen
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000203.html

2006-01-24
Red de Antilliaanse democratie!
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000290.html 

2006-01-28
Censuur in de kaartenkamer
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000305.html

2006-02-25
Antillen een Provincie van Nederland: onhaalbaar
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000328.html

2006-11-29
Rouvoet premier
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000726.html

2006-12-12
Dom als D66 zich niet opheft
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000747.html

2007-02-24
Op 7 maart dit kabinet maar wegstemmen
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000862.html

2007-03-02
Sollicitatie
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000874.html

2007-03-10
Balkenende heeft iets te verbergen
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000886.html

2007-03-19
Voorjaarsschoonmaak 
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000898.html
 

Addendum

Het monster van Frankenvrij
14.04.2007

Jullie hebben het mis
26.07.2007

Migrantenbanen
29.01.2008

Tijd voor een nieuwe ARP
28.05.2008

Hamer en Spijkers
28.04.2008

Boycot Nederland
25.02.2009

Sleutelfiguur
09.03.2009

Mea Culpa
19.03.2009

De Afghanistan-sudoku
20.02.2010

Enquête
22.02.2010

PvdA schept geen banen maar armoede
02.03.2010

Bij de dood van HAFMO
13.03.2010

Wil de echte Gerrit Zalm opstaan?
16.03.2010

Anderen

2005-03-19
‘Ik ben gewoon een nette wetenschapper’ (Interview met Thomas Cool)
Peter Breedveld
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000066.html

2007-03-19
Werkloosheid en armoede (passage uit het boek van 1998)
Auke Hulst en Hans Hulst
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000897.html