Aan de NRC redactie
Brievenrubriek
Rotterdam

1 oktober 1995

 

 

Geachte redactie,

Wellicht wilt u bijgaande reactie plaatsen:

 

PvdA, D66 & GroenLinks

 

De Beus, Kalma en Scheffer pleiten op 30/9/95 voor een verkiezingscontract van PvdA, D66 en GroenLinks. Zij memoreren tevens: "De afgelopen jaren heeft een reeks politici zich bereid verklaard om het bestaan van de eigen partij ter discussie te stellen". Genoemd worden Hans van Mierlo, Wim Kok en vele anderen. Persoonlijk heb ik de daad bij het woord gevoegd door in 1991 de PvdA te verlaten. Wanneer de details van mijn vertrek publiekelijk beter bekend worden, verwacht ik dat meer mensen dit voorbeeld zullen volgen, en is het vraagstuk van de drie auteurs op natuurlijke wijze opgelost.

Paul Kalma neemt al jaren een belangrijke positie in de PvdA in. Hij is medeverantwoordelijk voor het echec, en voor het lot van vele benadeelden in de samenleving. Ook Kalma heeft een aantoonbaar negatieve rol gespeeld in relatie tot mijn vertrek uit de PvdA. De andere twee auteurs gedogen Kalma’s rol ‘slechts’, maar nemen er geen afstand van. Het is opvallend dat de auteurs zich nu richten tot andere partijen en niet tot degenen die in het verleden verkeerd behandeld zijn. Het pleidooi voor "openheid" laat zich zo alleen als leugen beschrijven. Het is jammer dat een partij met zo’n staat van dienst en soms nog steeds voortreffelijke mensen, niet in staat is de problemen bij zichzelf te zoeken.

In januari 1993 is het Sociaal Liberaal Forum opgericht. Een van de onmiddellijke doelen was het bevorderen van de vorming van een coalitie van VVD, D66, GroenLinks, restanten van de PvdA, en natuurlijk het SLF - als garantie voor zo’n coalitie. Verkend is toen tevens hoe de gedachten over fusie lagen. Geconstateerd is toen dat daaraan niet gedacht hoefde te worden. Onderzoek van anderen, m.n. door Philip van Praag, heeft dit later bevestigd. De suggestie van De Beus, Kalma en Scheffer van een "verkiezingscontract" lijkt op grond van dezelfde redeneringen buiten de orde. Dat een bundeling tegen de VVD nodig zou zijn lijkt me overigens teveel eer voor die partij. Wel kan ik meegaan in de gedachte dat de huidige politieke situatie blijft vragen voor politieke vernieuwing: en daarvoor is er bijv. dus het SLF.

Ook voor andere partijen blijft er volop ruimte voor constructieve gedachtenwisseling. Voor een komende regeringsperiode laat zich vooral bepleiten dat gekeken wordt naar de mogelijkheid van een afspiegelingskabinet. Na de paarse ontwenningsperiode is er geen goede reden meer om grotere partijen als bijv. CDA en GroenLinks deelname in de regering te onthouden. In zo’n opzet kan men nauw samenwerken zonder dat de eigenheid opgegeven wordt, terwijl de relatie tussen kabinet en parlement nog gezonder wordt.

 

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool

SLF, PB 686, 2501 CR ‘s-Gravenhage