Thomas Cool, Voor het grotere publie, vervoerskwesties


(1) Artikel over benzine-accijns 1996 (lijkt vooralsnog handiger dan rekening rijden):
A graduated transport fuel excise for metropolitan areas, ewp-pe/9605001 - or the local html file
 

(2) Commentaar bij het rapport van de Rekenkamer over het gebruik van informatie omtrent de Betuwelijn:
De rekening komt later (opstel juni 2000)
 

(3) Stroomopwaarts met de trekschuittrein naar Kyoto (november 2001)
 

(4) Duivesteijn is geen Vidocq (september 2004) 
Aanvulling December 2004: De commissie Duivesteijn lost de problemen t.a.v. de voorbereiding van de grote projecten niet op. Het CPB heeft een betere rol gespeeld dan andere adviesorganen maar protesteerde niet tegen de misleiding, censureerde zelf interne kritiek, en kon verder gemakkelijk genegeerd worden. Instelling van een eigen "Congressional Budget Office" en meer aandacht voor de rapporten van het CPB kan een beetje helpen, maar lost het fundamentele probleem niet op dat daar ook problemen zijn en dat er dus nog steeds geen onafhankelijk Economisch Hof bestaat. Duivesteijn cs. bepleiten dat kamerleden meer ruggegraat tonen maar het punt is juist dat deze dit niet doen. Het enige dat helpt is dat die ruggegraat institutionele vorm krijgt via zo'n Econmisch Hof. Duivesteijn cs. trekken geen harde conclusies, dekken het probleem toe en houden belangrijke spelers en misleiders uit de wind.

 PM. Advies tot parlementaire enquete