Overheid, politici en ambtenaren negeren goede argumenten.
Moeten we gaan denken dat er verborgen agenda's zijn ?

 

Het Belastingplan in de media

De zogenaamde armoedeval in de media

In combinatie

Frank Kalshoven, "Klaverjasclub Schoppen Negen: Zalm/Vermeend en De Vries/Dijkstal", de Volkskrant 12 februari 2000, suggereert dat de heren alleen maar doen alsof ze niet met elkaar praten - en aldus inderdaad een verborgen agenda hebben. Maar Kalshoven stelt ook, abusievelijk, dat er inderdaad een armoedeval is.

Commentaar

Zie de home-page van het Samuel van Houten Genootschap voor artikelen die laten zien dat er een nette oplossing voor werkloosheid en armoede bestaat.

Vooralsnog echter volgen de politici een recept voor het voortduren van de ellende:

Sterke kritiek komt van:


Home