Date: Sun, 30 Jan 2005 10:29:29 +0100
To: cs@nrc.nl
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus 
Subject: Hollands Maandblad

Geachte redactie,

Ik las met enige verbazing de bijdragen van Bastiaan Bommeljé en Jan Pen (CS 28 januari) n.a.v. de mening van Rudy Kousbroek (CS 21 januari) dat het redactionele beleid van de eerste "laf en corrupt" zou zijn. Jan Pen meldt daarbij ook dat hij voorzitter is geweest van de Stichting Hollands Maandblad, dat wist ik nog niet. In 1998 bood ik HM het artikel "De tragiek van Jan Pen" aan, welk artikel echter zonder opgaaf van redenen werd geweigerd. Het staat sindsdien op mijn website op 
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Publiek/Artikelen/JanPen-HM.html. Een kernpunt daarin is: "je kunt Pen niet meer vertrouwen". Mensen die een algemene vertrouwenscrisis in Nederland ervaren kunnen dit herkennen. Mijn voorstel is dat Nederlanders er hard aan werken dat die vertrouwenscrisis opgelost wordt. Wat mij betreft is die crisis in 1989/90 ontstaan toen de directie van het Centraal Planbureau mijn analyse omtrent de werkloosheid met censuur trof. Sindsdien neem ik als uitgangspunt dat mensen mij kunnen vertrouwen en werk ik vandaaruit verder. Mijn redeneringen zijn te controleren en te volgen. Toen ik Jan Pen van de censuur vertelde vroeg hij niet om nader onderzoek en ondersteunde hij mijn verzoek om zo'n onderzoek niet. Hij liet mij zwemmen. Hij is op dit punt dus niet te vertrouwen. Q.E.D. Dat hij nu meldt "hoe moeilijk het kan zijn om de onafhankelijkheid van de redactie te bewaren tegenover de geldschieter" daar miskent hij dat hij als hoogleraar geacht had mogen worden om de integriteit van de wetenschap te verdedigen waar die door de directie van het CPB in 1989/90 werd en anno 2005 nog steeds wordt aangetast. Mijn houding is dat ik respect heb voor BB, JP en RK. Ik acht het ook niet bezwaarlijk dat er allerlei onderlinge relaties tussen mensen zijn, zolang men maar zuiverheid betracht. Omgekeerd verlang ik van anderen eenzelfde respect. Gaarne vraag ik van BB de REDEN waarom hij mijn artikel niet plaatste. Hij meldt dat hij bij F.A. Muller veel moeite heeft gedaan om een publiceerbaar stuk te krijgen. Is dat hier ook nodig ? Of betreft het slechts een onwelgevallige conclusie waarbij hij zijn goede relatie JP in bescherming nam ? Ook Jan Pen zal moeten erkennen dat ik zijn zwijgen ter discussie moet kunnen stellen en dat ik mensen moet kunnen waarschuwen dat hij in zijn selectief zwijgen niet te vertrouwen is - met bovenstaand bewijs. Ik vraag me af of het punt dat RK aan de orde stelde werkelijk de moeite van het bespreken waard is, maar het zou toch mogelijk moeten zijn om in Nederland te komen tot een parlementaire enquête naar de werkloosheid en de rol daarbij van de voorbereiding van het economisch beleid en met name de rol van het CPB. Wellicht dat dit gedoe rondom het HM wel voor sommigen een eye-opener kan zijn. 

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus 
http://thomascool.eu

Referenties: 

http://thomascool.eu/SvHG/DOK/DOK-Aankondiging.html

Een niet afdrukbare pdf:
http://www.rozenbergps.com/files/CoolDEF1.pdf

http://www.onafhankelijk.nl/?flitsID=263#10

http://www.onafhankelijk.nl/?flitsID=266#9