Nederland kan veel beter

Thomas Cool / Thomas Colignatus / Acapulco Jones

8 oktober 2014

Nu het parlement aan de begrotingsbehandeling is begonnen en de media zich afvragen waarover te rapporteren is het misschien aardig een beeld te schetsen hoe Nederland veel beter kan worden.

Sinds 1990 heb ik enkele suggesties gedaan die vermoedelijk nog niet voldoende zijn besproken. Komt tijd komt raad en wellicht is dat nu. Ik wil niet beweren dat Nederland sinds Karel de Grote geen goede regering heeft gehad, maar een paar suggesties mogen hopelijk wel gedaan worden. Het onderstaande heeft veel weg van een reclamefolder voor eigen werk maar ik wil slechts een overzicht geven van mjin suggesties gedaan over de jaren.

(1) Maak een grondwettelijk Economisch Hof met een daadwerkelijke wetenschappelijke basis in plaats van het gemankeerde Centraal Planbureau (CPB), zie mijn publieksboek "Democratie & Staathuishoudkunde" met daarin ook krantenartikelen van twee decennia. De juiste aanpak is een parlementaire enquête.

(2) Los de werkloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt op door verlaging van de brutominimumloonkosten naar het netto minimum, zie wederom "Democratie & Staathuishoudkunde". Dit kan gratis want wie werkloos is betaalt toch geen belasting. Dit is onderdeel van het advies tot die parlementaire enquête. De overheid schept de werkloosheid zelf, dat toont ook het falen van het CPB en het loonmatigingsbeleid.

(3) Zet de BTW op 1%, zie het dynamische marginale belastingtarief in mijn boek voor collegae econometristen, "Definition & Reality in the General Theory of Political Economy" (DRGTPE). Compenseer de verloren belastinginkomsten via de belastingformule in dat boek, die politieke manipulatie met belastingschijven voorkomt.

(4) Laat D66 eerlijk zijn en zichzelf opheffen. D66 pleegt volksverlakkerij met de kroonjuwelen van gekozen burgermeester en premier, districtenstelsel en referenda op, zie het boek "Laat D66 zich opheffen". Geef het als verjaarscadeau aan D66-ers die doen alsof het geen bedrog is.

(5) Gebruik afspiegelingskabinetten en gebruik bijvoorbeeld de Borda Fixed Point methode voor het kiezen van de premier, zie het boek "Voting Theory for Democracy". Gebruik dit boek ook aan universiteiten zodat studenten kunnen zien wat democratie is, in plaats van dat studenten door verdwaalde wiskundigen geïndoctrineerd worden dat democratie onmogelijk of "oneerlijk" zou zijn zie dit overzicht van zulk onbegrip bij wiskundigen.

(6) Verbeter het onderwijs in wiskunde. Wiskundigen worden nu opgeleid voor abstractie maar onderwijs is een empirische kwestie. De opleiding tot leraar wiskunde blijkt niet ongedaan te maken wat daarvoor bij wiskundigen al is misgegaan. Er is een collectief falen t.a.v. de integriteit van wetenschap in het onderzoek naar het onderwijs in wiskunde. Het advies is ook hier een parlementaire enquête. Zie het boek "Een kind wil aardige en geen gemene getallen".

(7) Gebruik "Kinderklaas en Malle Piet", waarin het rolgedrag centraal staat, in plaats van "Sinterklaas en Zwarte Piet", waarin het uiterlijk centraal staat. Gebruik ook "Kinderklazien" en "Pieternel" of zo. Het religieuze en mannelijk chauvisme van Sinterklaas is net zo verkeerd als het Moorse Page uiterlijk van Zwarte Piet.

(8) Bestudeer "De eenvoudige wiskunde van Jezus" en integreer de analyse in het onderwijs voor filosofie en levensbeschouwing. Ontdek dat de Bijbel een astrologisch boek is, zowel het Oude Testament (Jodendom) als het Nieuwe Testament (Christendom). Religie maakt meer kapot dan je lief is. Een houvast is er al in democratie, wetenschap en de rechten van de mens.

(9) Lees het "Festival van Ongehoorde Ideeën" om te ontdekken dat vrijheid van meningsuiting ook komt met de verantwoordelijkheid tot luisteren. Lees het boek "Zonder Professoren" van Lucas Kroondijk over de rol van laster in de Nederlandse samenleving, met slachtoffers als Willem Frederik Hermans en Pim Fortuyn. Wanneer lasterend Groningen fysisch geograaf WFH niet had weggejaagd dan had hij in mooi Nederlands voor die aardbevingen kunnen waarschuwen.

(10) Zet met de eilanden in de Caribbean een koers uit naar een Unie van de Caribbean, een uitbreiding van Caricom, waarin men onafhankelijk wordt van het verre Europa, en samen de democratie, wetenschap en rechten van de mens kan beschermen. Het transport over zee was vroeger een barrière maar is tegenwoordig soms beter dan de snelweg. Zie het boek PENAFC dat het kan.

(11) Laten vertalers van het gemakzuchtige Van Engels Naar Nederlands overgaan tot het moeilijker Van Nederlands Naar Engels, zodat Nederlandstalige auteurs meer kansen krijgen. Maak ook mooie films, zoals van "Earth: Cuckoo in the Phoenix Nest" en "The five of us in Rome".

(12) Er is ook het probleem van milieu en klimaat. Zie hiervoor dit concept boek over de aanpak van Tinbergen & Hueting.

(13) Gebruik een aantal van deze punten ook als suggesties voor de Europese Unie. Een aantal zaken zijn van dezelfde aard. Wanneer de situatie in de EU verbetert, dan heeft dat weer een gunstige weerslag op Nederland. Zie overigens hier voor meer suggesties voor de gehele EU, zoals ook t.a.v. euro en banken.

(14) Naast de verbetering in het onderwijs in wiskunde, besteed ook meer aandacht aan het onderwijs in economie. De nieuwe aanwas van opiniemakers heeft vaak te weinig kennis van economie en kijkt zelfs met dédain op het vak neer. Zie "Zeg, jongelui, economie is een wetenschap hoor !" van 7 oktober 2014.

(15) Boycot Nederland tot de censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau is opgeheven. Hier zit enige overlapping met enkele eerdere punten, maar censuur van de wetenschap is op zichzelf belangrijk genoeg om apart te noemen.

Zie het betreffende weblog. Schrijf uw vrienden en kenissen in het buitenland, en verzoek hen om dit verblinde, doodzwijgende of lasterende land te boycotten tot deze censuur is opgeheven. Leg het land plat. Ontsla de hoogleraren economie wegens collectief falen t.a.v. de integriteit t.a.v. de economische wetenschap, doordat zij deze censuur laten voortduren zonder er tegen te protesteren, zie hier. Vraag wetenschappers van andere richtingen om ernaar te kijken, bijvoorbeeld natuurkundigen. Ontsla de journalisten wetenschap en economie die er niet over gerapporteerd hebben, zie mijn bijdrage aan NWO Bessensap 2013 "Jullie zijn allemaal gek".

Lees hier verder over de vertrouwenscrisis in Nederland. Na de censuur van de wetenchap door de directie van het CPB vanaf 1990 en het onvermogen van wetenschap, politiek en media om meteen al in die periode te corrigeren, en met de opkomst van jonge generaties die opgroeien met desinformatie en maatschappelijk toenemende wanorde, wordt het des te belangrijker om vast te houden aan de integriteit van wetenschap.