Naar verdwaalde hoogleraren    -     Naar de crisis 2007+
 

Date: Wed, 01 May 2013

To: tegenlicht@vpro.nl

From: Thomas Cool / Thomas Colignatus <thomas-cool@hetnet.nl>

Subject: Waarschuwing t.a.v. Sustainable Finance Lab

Cc: Ad van Oosten en Monique Wijnans (Nieuwsuur), Marjan Minnesma (Urgenda), Herman Wijffels, E.-M. Sent, Jan Rotmans, Arjo Klamer (EUR), Rolph van der Hoeven (ISS), Mark Sanders, Hans Schenk, Clemens Kool, Irene van Staveren, Arnoud Boot, Harald Benink, en enkele studenten

Geachte redactie van Tegenlicht,

cc. Nieuwsuur

cc. studenten

Eerder schreef ik u (Smits en De Putter) over mijn advies tot een boycot van Nederland tot de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB is opgelost, met het verzoek dit door te geven aan Jim Rogers.

N.a.v. de benoeming van niet-wetenschappelijk ambtenaar Laura van Geest tot directeur CPB heb ik aan het Economenpanel van MeJudice deze suggestie tot vragen voorgelegd:

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-05-01-SuggestieEconomenpanel.html

Ik vraag me nu af hoe e.e.a. voor u begrijpelijk kan worden gemaakt. Daartoe kan ik het beste aansluiten bij uw eigen werk. N.a.v. uw uitzending over het Sustainable Finance Lab (SFL) van september 2012

http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2012/september/Sustainable-Finance-Lab.html

wil ik u dan gaarne waarschuwen dat u hier aandacht geeft aan enkele economen die in het verleden hebben gefaald en dat het maar de vraag is of men op de goede weg naar verbetering is.

Eigenlijk zou ik moeten schrijven voor wie ik niet waarschuw !

http://sustainablefinancelab.nl/leden

(1) Herman Wijffels is met zijn staat van dienst deel van het probleem, en aan hem worden grote eisen gesteld t.a.v. het bereiken van dieper inzicht. Hij werkt wel mee aan een Platform DSE maar een gesprek met een gedegen wetenschapper die met onwaarheden bij het CPB is ontslagen gaat hij vooralsnog uit de weg:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Brieven/2013-04-21-Email-PlatformDSE.html

(2) Ewald Engelen (geen econoom):

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/VC/E.html#Engelen

(3) Arjo Klamer neemt ook geen afstand van de mishandeling van de wetenschap door de SP:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Brieven/2013-03-22-BijeenkomstJosDeBeus.html

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-04-19-BoeienBindenBenutten.html

(4) M.-E. Sent: gesproken op bijeenkomst van de de Kon. Ver. voor de Staathuisoudkunde (KVS) en verschillende emails gestuurd maar geen reactie gehad. Zie ook het DSE-Platform.

(5) Dirk Bezemer: hij geeft verkeerde informatie aan Zweden (en de rest van de wereld):

http://boycottholland.wordpress.com/2012/12/23/dirk-bezemer-disinforms-sweden

(6) Rens van Tilburg:

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2012-01-07-JongeTurken.html

(7) Arnoud Boot: voorzitter van de KVS en al weer enige jaren doof en blind:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html

Hier is zijn voorganger, Frank den Butter:

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-03-17-TPE-FAGdenButter.pdf

(8) Mark Sanders: weliswaar een prettig gesprekspartner maar verdwaald in het wetenschappelijk bureau van D66:

http://thomascool.eu/SvHG/LDZO/Index.html

(9) Harald Benink: enkele emails gestuurd maar geen reactie gekregen. Hij begrijpt klaarblijkelijk wel veel van de materie maar het is de vraag of hij wel voldoende van de materie begrijpt, en waarom protesteert hij niet tegen censuur van de wetenschap ?

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-04-12-Euro2punt0.pdf

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/45759

(10) Hans Schenk: een oud contact uit Groningen, die me vriendelijk en bezorgd adviseert de CPB-kwestie te laten rusten, terwijl het toch zo is dat je als wetenschapper naar bewijsmateriaal moet kijken, en dat censuur en ontslag met onwaarheden belangrijk bewijsmateriaal zijn om te tonen dat de huidige constructie met het CPB niet werkt. Zie mijn bespreking van het recente rapport Frijns:

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-03-12-Commissie-Frijns-besproken-door-Colignatus.pdf

(11) Bert de Vries: [hoogleraar aan de UU die ik niet ken.

Eerder meende ik dat het hier de oud-minister van SZW betrof. Zo schreef ik:

"dwaalde als minister van SZW en deed niets aan de censuur. Zou van zijn stoel vallen van verbazing over wat er bij een parlementaire enquete naar boven komt:

Komt verschillende malen voor op mijn website. Doe een google met ["Bert de Vries" site:thomascool.eu].

Belangrijk en juist is zijn opmerking, dat werkloosheid geen natuurverschijnsel is, maar een teken van slecht bestuur:

http://thomascool.eu/SLF/Artikelen/aanpakwl.html

"]

(12) Irene van Staveren: ooit attent gemaakt op de kwestie, maar helaas geen reactie gehad.

(13) Klaas van Egmond: snapt de analyse van Jan Tinbergen en Roefie Hueting blijkbaar niet, en zou eens kunnen gaan lezen:

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13899

(14) Clemens Kool: een goede gesprekspartner op bijeenkomsten van de KVS maar nog geen krachtig pleitbezorger voor de vrijheid van wetenschappelijk denken.

(15) Peter Blom en Francis Weyzig ken ik niet.

In een uitzending zou u burgers hierop attent kunnen maken:

http://www.ipetitions.com/petition/PE_werk_CPB

Ondertiteling van uw programma's in het Engels is aan te bevelen.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus

Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)

Medewerker CPB 1982-1991

Scheveningen

http://boycottholland.wordpress.com/about

PS. Verzoek aan SFL secretaris Rens van Tilburg om dit email door te sturen aan degenen van het SFL van wie het email adres hierboven ontbreekt: Bert de Vries, Klaas van Egmond, Dirk Bezemer, Peter Blom en Francis Weyzig

[Overigens ontbreekt hierboven ook het email adres van Rens van Tilburg, dus hopelijk geeft iemand van SFL het aan hem door.]

PPS. Het SFL is gevestigd aan de Universiteit van Utrecht. Daar is ook een Freudenthal Instituut over onderwijs in wiskunde, dat ik vergelijk met een Diederik Stapel Instituut, en waar ik als docent wiskunde enorm veel last heb wegens hun onwetenschap. Wellicht kunnen de wetenschappers in Utrecht daar een keer naar kijken:

http://www.ipetitions.com/petition/tk-onderzoek-wiskundeonderwijs

http://www.thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-04-14-Universiteiten.html

PPPS: Ik herhaal mijn advies aan de studenten, dat het inderdaad een goede actie zou zijn om e.e.a. aan de docenten uit te leggen, zodat dezen van hun stoelen vallen van verbazing. Maar geef het advies tot een boycot van Nederland ook door aan de andere studenten Europa.