Naar de crisis 2007+


Hoogleraren zonder integratiekader

Verdwaald in vele mogelijkheden en goede bedoelingen, maar bewust blind t.a.v. de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB, en vooralsnog gevolgd door hun studenten 

Thomas Cool / Thomas Colignatus
7 en 21 mei 2013

Wanneer de professor de krant leest, dan verwacht hij of zij daar een zo goed mogelijk beeld van wereld, en dus ook een beschrijving van censuur van de wetenschap door de directie van het CPB wanneer dit plaatsvindt. 

Wanneer de journalisten falen en niet rapporteren over de censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau, dan weet de professor er ook niet van. 

De wetenschapper die door censuur en onheus ontslag is getroffen kan dan nog wel een brief aan een hoogleraar schrijven.

Eventueel op oud-testamentische wijze aan groepjes hoogleraren die samenkomen om het integratiekader te ontdekken.

Zie hier de context: Socrates & Montesquieu of  de euro 1.0 versus de euro 2.0  of  suggestie voor Economenpanel

Hier zijn enkele brieven. Wellicht ook met oud-testamentisch geweeklaag, maar je moet toch wat ...
 

2013-03-22  N.a.v. bijeenkomst Jos de Beus, en een verzoek om uw aandacht

2013-04-14  N.a.v. het Volkskrant artikel "diplomafabriek", over het universitair onderwijs

2013-04-20  Advies t.a.v. Platform DSE, omdat u denkelijk propagandistisch misbruikt wordt

2013-05-01  Waarschuwing t.a.v. Sustainable Finance Lab

2013-05-02  Economische crisis en uw boek "De prijs van de euro"

2013-05-02  N.a.v. NRC academie "Wetenschap ter discussie" vanaf 14 mei 2013 (5 colleges voor EUR 330)

2013-05-06  Vermoeden van wetenschappelijk wangedrag van Sweder van Wijnbergen, Coen Teulings, Bas Jacobs en Alfred Kleinknecht (1 congres voor EUR 495 inclusief VIP diner EUR 995, beide ex. BTW)

2013-05-20  N.a.v. "De seksen in de 21e eeuw" en de censuur op het CPB sinds 1990 (weer 5 colleges voor EUR 330)

2013-05-22  Aan professor Anneke Smelik n.a.v. seksisme en de benoeming van Van Geest in de media