E

 
 


Ewald Engelen, (Terug naar de Vertrouwenscrisis)

Ewald Engelen


(1) Ik kwam Ewald Engelen tegen op een bijeenkomst van Globalternatives in november 2004. Sindsdien weet Engelen dus van mijn protest tegen de censuur van de wetenschap sinds 1990 van mijn werk op het CPB. Men verwacht van een wetenschapper Ewald Engelen dat hij dan gealarmeerd is en ernaar gaat kijken. Maar dit gebeurt niet.

(Zie hier overigens voor de verder wat wonderlijke gang van zaken bij Globalternatives. Klaarblijkelijk zijn sommigen daar verbonden aan de SP, en gaat het niet om de inhoud van de discussie maar om het winnen van zieltjes. Zie ook deze relatie tot de crisis 2007+ en de analyse van Paul Krugman.)

Een probleem lijkt te zijn dat Engelen economie niet als wetenschap ziet - schrijft hij me althans in een email. Ja, als je het niet als wetenschap ziet, dan hoef je niet te protesteren. Maar mijn aanstelling was wel degelijk die van wetenschappelijk medewerker.

(2) Engelen is zich "financieel geograaf" gaan noemen: een aardrijkskundige met speciale aandacht voor de financiele wereld. W.F. Hermans was "fysisch geograaf" en werd door velen aangezien voor geoloog maar gelukkig niet voor fysicus. Engelen wordt echter blijkbaar vaak aangezien als financieel deskundige. Het is de vraag of je dan nog wel zo'n term moet blijven hanteren, wanneer het structureel tot verwarring leidt.

Ik begrijp dat professor Ewald Engelen in het verleden nog aan mensen uitlegde dat hij geen econoom was, maar klaarblijkelijk is hij daarmee opgehouden, en heeft hij, zonder economie te studeren, geconcludeerd dat het geen wetenschap is. Financiele geografie is dan blijkbaar wel wetenschap, en wat dat is hoeven we niet te raden, want het is wat Engelen doet.

Met zijn welbespraaktheid maakt hij al enkele jaren de Nederlandse televisie onveilig, met bijv. de stelling dat Griekenland uit de euro moet stappen en daarna weer niet, en dergelijke. Ik adviseer dat hij voortaan een bordje gaat dragen met "ik ben geen econoom", en klaarblijkelijk is hij daar trots op, dus het zou geen probleem hoeven zijn.

Voor een verstandige aanpak van Griekenland en Italie anno 2011-2013 verwijs ik overigens naar mijn Economisch Plan voor Europa, September 2011:

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/33476/

http://ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite3_1_23/10/2011_411466

Nadere uitleg over dit amendement op de theorie van de "optimal currency area": http://mpra.ub.uni-muenchen.de/45759 Vanzelfsprekend alleen nog theorie en nog niet empirisch bewezen. Maar landen kunnen sowieso beter een Economisch Hof nemen, dus al werkende weg ontstaat de ervaring.

(3) Ik ben het met Engelen eens dat vele economen dwalen, maar het is wel een beroepsgroep met een gezamenlijk discours en met een opmerkelijke vooruitgang vergeleken met de middeleeuwen, met over de tijd wellicht een honderdtal briljante en vrijgevochten geesten. Ook mijn eigen bijdragen en nieuwe inzichten zullen door de beroepsgroep geaccepteerd moeten worden, willen zij doorwerken in de adviezen t.a.v. het beleid. Dus sta me toe het vakgebied te verdedigen. Overigens ben ik econometrist, met dus ook wiskunde en statistiek, dus mijn ondersteuning voor het economisch vakgebied is steviger dan Engelen wellicht dacht.

(4) Klaarblijkelijk beschouwt Engelen wetenschappelijke economen niet als wetenschappers maar als een priesterkaste. Dat is op zich een aardige gedachte, zie mijn eigen tekst

http://boycottholland.wordpress.com/2012/03/07/high-priests-of-high-treason/

en de bijlage van "De eenvoudige wiskunde van Jezus" over de naastenliefde:

http://thomascool.eu/Papers/EWVJ/Index.html

(5) Met de benoeming in april 2013 van Laura van Geest tot directeur van het CPB brengt de NOS het nieuws: "Econoom: CPB monddood gemaakt". Die "econoom" blijkt Engelen te zijn. Het is jammer dat het een geluidsfragment is zodat je bijna zes minuten naar stellingen moet luisteren om na afloop te concluderen dat je er weinig aan hebt. Voor verder "debunken" zou een transscriptie handig zijn.

Opmerkelijk is wel dat Engelen de vorige directeur Coen Teulings verdedigt wegens diens onafhankelijkheid, terwijl Teulings de censuur van de wetenschap gewoon voortzette, en niet te moeite nam te controleren dat de economische crisis mijn analyse bevestigt.

Zie mijn brief aan Laura van Geest, 27 april 2013.

(6) Pro memorie: W.F. Hermans werd in 1972 door de Rijksuniversiteit Groningen onheus bejegend en vertrok daarom in 1973. Zou hij als fysisch geograaf langer in Groningen zijn gebleven dan zou het niet ondenkbaar zijn geweest dat hij met zijn scherpe pen had gewezen op de gevaren van een bodemdaling door de gaswinning aldaar. Dat Groningen nu in de grond wegzakt kan men zien als het verdiende loon voor onheus gedrag aldaar. Zie hier een verslag van de student-assistent van W.F. Hermans.


 This is a Net Conscience Page, version 1998-02-10, by Thomas Cool.