Hoofdpagina

 
Date: Sat, 20 Apr 2013 
To: Herman Wijffels, Marjan Minnesma, Jan Rotmans, E-M Sent, Rolph van der Hoeven, Francine Mestrum
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus 

Subject: Advies t.a.v. Platform DSE, omdat u denkelijk propagandistisch misbruikt wordt

Cc: Enkele hoogleraren en studenten
Bcc: Enkelen

Aan het comite van aanbeveling van het Platform Duurzame en Solidaire Economie
http://www.platformdse.org/
bijv. Herman Wijffels, Marjan Minnesma, Jan Rotmans, E-M Sent, Rolph van der Hoeven, Francine Mestrum

Geachte mensen,

U maakt lid uit van een CvA van het Platform DSE. Ik heb gerede aanleiding te denken dat u en uw reputatie worden misbruikt voor propagandische doeleinden. Mijn advies is naar mijn overwegingen te kijken, u te beraden, en een nieuwe organisatie op te richten die met een open geest naar de wereldproblemen kijkt, dan wel u aan te sluiten bij een bestaande club, want er zijn al vele met eenzelfde doelstelling (maar die er niet in slagen te luisteren en tot de goede diagnose te komen).

In dit artikel bespreek ik de methode van de Socialistische Partij "Boeien, binden, benutten" (aangeboden aan de opiniepagina van de Volkskrant):

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-04-19-BoeienBindenBenutten.html

In dit artikel bespreek ik de crisis in relatie tot twee boekbesprekingen door Frans Kerstholt (wiens email adres ik helaas niet heb zodat ik geen CC kan doen) (aangeboden aan de redactie van Civis Mundi). Kerstholt besprak in 2005 mijn analyse over de werkloosheid en de maatschappelijke coordinatie, maar deed dit met laster en gebrek aan begrip voor de wetenschappelijke integriteit. Hij besprak in 2012 een boek van Paul Krugman, maar gaat andermaal voorbij aan mijn analyse en mijn kritiek op Krugman. Op deze manier komen we nooit tot samenhang in de economische analyse.

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-04-20-Crisis-Kerstholt-Recensies.html

Een verbindend element in deze twee teksten is dr. Lou Keune. Mij is onbekend of hij lid is van de SP, maar hij vertoont wel dezelfde attitude: niet luisteren naar argumenten maar een netwerk opzetten waarin propaganda de hoofdtoon vormt.

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2009-03-05-RotteAppel.pdf

Ik doe kopie aan enkele aanwezigen bij de recente bijeenkomst na het overlijden van Jos de Beus. Het blijkt dat ook daar zaken die u aangaan slecht begrepen worden. Arjo Klamer is lid van uw CvA, was vriend van De Beus, organiseerde de bijeenkomst, en leidde die op indrukwekkende wijze. Klamer lijkt me wel verkeerd ingelicht. Ik heb het proefschrift van De Beus nog nagelezen en kan bevestigen dat hij het theorema van Kenneth Arrow over de "onmogelijkheid van ideale democratie" niet begreep:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Brieven/2013-03-22-BijeenkomstJosDeBeus.html

Ik doe kopie aan enkele studenten, gezien de situatie in het hoger onderwijs, en gezien der rol van hoogleraar econometrie Frank van der Duyn Schouten aan de UvT, spoedig VU, die in 2005 niet adequaat ingreep bij de inbreuk op de integriteit van de wetenschap aldaar door Frans Kerstholt en Lou Keune:

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-04-14-Universiteiten.html

BCC enkele anderen.

Mocht u menen dat uw reputatie niet wordt misbruikt, en mocht u niet protesteren tegen de propaganda, slogans, verkeerde voorstellingen van zaken op Platform DSE en gebrek aan respons op het protest tegen de inbreuk van de integriteit van de wetenschap, dan beschouw ik u als eenzelfde verdwaalde zielen.

Dit is een publiek email.

Met vriendelijke groet, 

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist en leraar wiskunde
http://thomascool.eu/
http://boycottholland.wordpress.com/about/

========
PM. Bij het zetten van dit email op het internet: Achteraf ben ik wat ongelukkig met de eerste alinea. De suggestie aan de geadresseerden om naar andere bestaande organisaties over te stappen is minder logisch wanneer tegelijk wordt aangegeven dat die organisaties ook falen. Het verschil zou zijn dat die andere organisaties dan minder dogmatisch zijn dan SP en Lou Keune, zodat er een redelijke hoop op verbetering is, maar dit mag wellicht beter uitgewerkt worden. Maar goed, kernpunt is de vraag of men de vlag op de modderschuit wil blijven.