Vervolg email De Beus begreep het Theorema van Arrow inderdaad niet  PM. Brief aan het Parlement, met verwijzing naar dit email
Andere verdwaalde hoogleraren

 
 
[Teksten tussen vierkante haken toegevoegd t.o.v. het oorspronkelijk email]
Date: Fri, 22 Mar 2013 
To: Arjo Klamer (EUR), Philip van Praag (UvA)
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus 
Subject: N.a.v. bijeenkomst Jos de Beus, en een verzoek om uw aandacht
Cc: Harmen Verbruggen (VU), Ruud Koole (Leiden), Menno Hurenkamp (UvA), Rene Cuperus (WBS), dhr Wissink (uitgever AUP) 
Bcc: Felix Rottenberg
 
 

Beste Arjo, beste dr. Philip van Praag,

Ontroerend is een zwak woord, en ik ben ook zeer onder de indruk van de wijze waarop jullie de bijeenkomst geleid en verzorgd hebben. Met name hoe (...) was indrukwekkend. 

Zoals ik ook aan Arjo en enkele anderen uitgelegd heb, ben ik naar de bijeenkomst gekomen omdat ik sporadisch een email van Jos terugkreeg (de laatste van 2009, daarna bleef het vreemd stil). Ik vond dat bijzonder want gewoonlijk reageert men niet. Ons contact ontstond door de Samuel van Houten Penning voor Hans van den Doel. Het is niet voor niets dat ik het vermoeden heb uitgesproken dat hij in de toekomst op het pad van Tinbergen en Van den Doel zou zijn teruggekeerd - het pad dat ik ook bewandel, en gaarne met hem had besproken.

Ik heb de hoop uitgesproken of men die open houding van Jos wilde overnemen, en ik begrijp van sommigen dat ze dat inderdaad willen. Ik doe kopie BBC aan Felix Rottenberg die me zijn email adres gaf maar waarvan ik de status niet ken.

Ik ben niet naar de bijeenkomst gekomen om de discussie te voeren. 

Door wat er gezegd is over vrijheid, gelijkheid en broederschap, en na lezing van het meeste in het boekje "Groot Denker, Warm Hart", kom ik tot de conclusie, dat Jos het beste in gedachten kan worden gehouden door die discussie juist wel te voeren. 

[Hier het verslag van Folia Web met de pdf van "Groot Denker, Warm Hart".]

Ik vraag er begrip voor dat dit email uitermate lastig is. Mijn onderzoek bevat allerlei antwoorden waar ook Jos aan voorbijging. Ook zijn held Sen was en is sterk verdwaald, zie onder. Hoe graag ik ook zou willen om al die antwoorden in dit email te stoppen, zodat jullie zouden begrijpen dat het loont om mijn werk te gaan lezen en met me te praten: zoiets kan natuurlijk niet zo compact.

Jos kon blijkbaar ook niet zo goed overweg met een econometrist die van 1982-1991 op het CPB werkte, door censuur werd getroffen en met onwaarheden ontslagen. Wat kun je daarmee ? De integriteit van de wetenschap verdedigen ? Klaarblijkelijk begreep Jos dat nog niet zo goed. Mijn indruk was dat hij juist door deze economische crisis, die mijn analyse bevestigt, het punt wel was gaan zien. 

Maar hij is er niet meer, en aan jullie geef ik graag de taak om met een zich ontwikkelende openheid van geest dit dan wel te gaan doen.

Mijn verzoek aan eenieder is mijn werk te gaan lezen. Mijn voorstel is een workshop te houden, waarin vervolgens ook het vervolg kan worden besproken. Mijn verzoek aan eenieder is een antwoord-email te sturen met daarin bereidheid om daaraan mee te werken, bijv. dat je zo'n workshop aan jouw instelling zou willen organiseren. In dat antwoord-email zou je ook een kernvraag kunnen stellen, waarin je je grootste bron van onbegrip aangeeft, waardoor het voor mij makkelijker wordt om aan te geven welke tekst voor je het meest relevant is.

Het voordeel van mijn jaren in de woestijn sinds 1990 zijn wel:

(1) De economische crisis bevestigt dus de juistheid van mijn analyse. 

Zie deze column van me op Joop.nl
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/20139

en zie hier mijn open brief aan minister Henk Kamp over de voortdurende censuur bij het CPB sinds 1990:
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/17301_de_censuur_van_de_wetenschap_door_het_cpb

Mijn boeken DRGTPE en CSBH, toegankelijk via mijn weblog:
http://boycottholland.wordpress.com/about

(2) Kernpunt blijft het onderscheid tussen Trias Politica met ondergeschikt CPB en een Tessera Politica waaronder een gelijkwaardig Economisch Hof. Wanneer eurolanden ieder hun eigen nationale economisch hof nemen, is overdracht van soevereiniteit minder urgent, want het lijkt me dat een 'optimal currency area' zich ook zo laat beheren.

Er is toevallig recentelijk een misleidende toetsing op het CPB geweest, zie hier:
http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-03-12-Commissie-Frijns-besproken-door-Colignatus.pdf

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-03-17-TPE-FAGdenButter.pdf

(3) Mijn boeken over logica en didactiek van wiskunde zijn wellicht gemakkelijker te toetsen dan ingewikkelde zaken zoals een economische crisis. 

Ik ben geneigd om mijn onderzoek te richten op cruciale punten (pivots) waar ontwikkelingen dramatisch verkeerd gaan, en vaak lukt het dan e.e.a. te verhelderen en misverstanden aan het licht te brengen. Sommigen zijn niet bereid te gaan lezen op die misverstanden, menen het beter te weten, en gaan je uitleggen dat juist jij het verkeerd begrijpt. Ook deze boeken over logica en didactiek van wiskunde hebben dus positieve en negatieve reacties, en je kunt nagaan dat negatieve reacties voortkomen uit dogmatisch denken. 

Richard Gill (Leiden, KNAW) schrijft positieve besprekingen van twee van mijn boeken:
http://www.nieuwarchief.nl/serie5/pdf/naw5-2008-09-3-217.pdf

http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/reviewCOTP.html (NAW, maart 2012)

Christiaan Boudri (HAN, HBO werkgroep NVvW) adviseert met een open geest te lezen:
http://thomascool.eu/Papers/COTP/2013-03-15-Boudri-over-COTP.pdf

Wie een wis- of natuurkundige kent, kan reacties vragen hierop:
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/2012-05-25-EenWereldontdekking.html

http://thomascool.eu/Papers/Math/2013-02-06-Colignatus-nav-cTWO-Eindrapport.html

(4) Ik lees in jullie boekje tot mijn verbijstering dat Jos, Arjo met Harmen Verbruggen gewoon waren hard te lopen in Hilversum. 

Tinbergen en Van den Doel waren supporters van het werk van Roefie Hueting omtrent economie en milieu. Maar weten Jos en Arjo dan niet dat Harmen Verbruggen het werk van Hueting heeft mishandeld ?
http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-03-17-TPE-FAGdenButter.pdf

Sta me toe te wijzen op pagina 30 van het boekje van Hans van den Doel, Van Gennep 1997, met zijn schilderijen. Afgebeeld staan daar de helden van Hans van den Doel: Tinbergen, Hennipman, Sen, Hueting, Jos de Beus, en, daartussen het zelfportret van Hans van den Doel. 

Het is een uitermate bizar wat hier gebeurt. Hueting verdient de Nobelprijs. Juist waar T & VdD oproepen om Hueting te steunen, sluit Verbruggen de geest, en blokkeert de zaak. 

Lees bovenstaande link, en huiver. Arjo, bespreek dit intensief met Harmen Verbruggen (...).(5) Van den Doel begreep blijkbaar de Stelling van Arrow niet, over de onmogelijkheid van een ideale democratie. Zie mijn paper "Zonder tijd geen moraliteit" [opgenomen in "De ontketende kiezer"] voor de verwijzing naar VdD. Ook Jos begreep het blijkbaar niet. [Zie mijn update email van 8 april 2013] Ook Sen begreep die niet, en maakte zelf ook nog een stelling over de Onmogelijkheid van een Paretian Liberal, waarin hij met verkeerde wiskundige modellering tot wonderlijke verbale conclusies komt. Sen's "Development as freedom" trapt alleen maar open deuren in. We zien dus dat onderzoekers met progressieve denkbeelden een gebrekkige wiskundige modellering omarmen, waarmee ze democratie en vrijheid ondergraven. Andere politicologen die minder wiskunde snappen vinden het allemaal geweldig. Antidemocratische sentimenten grijpen om zich heen. En wiskundigen kan het weinig schelen, want die kijken naar "als-dan" constructies. Ik pas in mijn jas, mijn jas past in mijn tas, dus ik pas in mijn tas.
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/2013-02-14-PasOpMetWiskundeOverVerkiezingen.html

Ik ken natuurlijk dat boek van Jos bij CUP niet, maar ik ben niet onder de indruk van Schumpeter en wat Jos beschreef als de "toeschouwersdemocratie" (of de drie betekenissen alweer in "Groot Denker, Warm Hart"). Het is een open deur dat macht wordt uitgeoefend door enkelen, die het graag onderling verdelen. Van mij hoeft niet iedereen econometrist te worden, en politicologie mag best, zoals Adam Smith ook voorstander was van arbeidsdeling. En ik heb veel respect voor Jos, zie de levensloop, de publicaties, de mens, en wat hij aan menselijkheid heeft verdedigd ondanks alle misverstanden. Maar het lijkt me wel verstandig dat eerstejaars economen en politicologen uit mijn boek "Voting Theory for Democracy" gaan studeren, waarin het eindelijk netjes wordt uitgelegd:
http://thomascool.eu/Papers/VTFD/Index.html

Ik dring erop aan dat universiteiten ophouden met het boycotten van een ontslagen CPB-econometrist en zich bereid tonen om studenten goed onderwijs te geven.

PM. VTFD kreeg in het blad "Voting Matters" een "vernietigende" bespreking door een verblinde wiskundige. Hij vond een foutje, en daarvoor heb ik onmiddellijk een erratum gemaakt. Het was een domme fout, ik heb iets te snel toegevoegd bij de overgang van de 2e naar de 3e druk. Maar voor de rest is de "bespreking" vooral een scheldpartij. De editor, Nic Tideman, van Virginia Tech, maakte van een reis naar Rusland gebruik om een tussenstop op Amsterdam te maken om met me te praten. Mijn "rejoinder" is geaccepteerd, maar sinds oktober 2011 is er nog geen publicatie van een nieuwe editie van "Voting Matters". Aardig is dat Tideman vertelde dat hij iedere week een bezoek bracht aan Buchanan. De wereld is toch klein.

(6) In 1993 bezocht ik Arjo in Washington. Er was een 20-jaarse reunie van mijn highschool-uitwisselingsstudentjaar in California. Emile van Lennep (oud OECD) gaf me een afspraak bij de US Treasury, en op bezoek in Washington was het prettig ook met Arjo te praten. Zie het verslag in DRGTPE, p289 ev. 
http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Index.html

Het toeval is de wereld niet uit, en komende september is er de 40-jaarse reunie. Ik wil proberen of het dit jaar mogelijk is met Obama te spreken. Gaarne intensieve pogingen van de Nederlandse regering om dit voor elkaar te krijgen. Het gesprek dat Keynes destijds met Roosevelt voerde staat te boek als een gigantische mislukking, maar ik zie goede mogelijkheden om het dit keer goed te doen, tenslotte was Obama's vader ook econometrist en kan hij daar een zwakke plek voor hebben.

(7) Ik stuur dit email natuurlijk met zeer gemengde gevoelens. De PvdA was van 1974-1991 mijn thuis. Het is bizar om te merken dat een analyse van een CPB-er over de werkloosheid niet besproken mocht worden op de WBS - zie het briefje van Paul de Beer, in "De ontketende kiezer" p128
http://www.rozenbergps.com/files/CoolDEF1.pdf

[Politiek intermezzo]

Het was bizar dat Felix Rottenberg en Ruud Vreeman niet bereid waren om de opvolging van Marjanne Sint dan met z'n drie-en te doen i.p.v. alleen zij twee-en. Zie TP & CPB, p120 e.v. http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1994/11/30/TPenCPB.html Waarom accepteerden zij beiden de censuur ? Ergo, ik ben uit de PvdA gestapt, het is een ontzield karkas geworden, en veel plezier ermee. Niets wat ik daar over Felix schrijf kan ik terugnemen, ik beschouw hem nog steeds als kortzichtig en opportunistisch met een snelle babbel, en zo een stoorzender t.a.v. de bespreking van de zaken die ertoe doen. Zijn emotie omtrent Jos de Beus is oprecht en het is heel aardig dat hij me zijn email adres gegeven heeft op mijn suggestie om weer te gaan praten. Dus ja, laten we praten, maar wees s.v.p. ouder en wijzer, en toon eindelijk eens respect voor wetenschap.

[Einde Politiek intermezzo]

Eind 2011, zwaar in crisistijd, stuurde ik dit artikel op ter publicatie in S&D:
http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2011-11-23-Socrates-Montesquieu-EconomischHof.html

Hieronder neem ik de reactie van de redactie op. Eerst is het antwoord vaag, pas in tweede instantie blijkt dat men angst heeft voor de ontslagen medewerker. Een eigen "indruk" wordt als criterium genomen, en niet het respect voor de auteur. In beide gevallen verlangt men informatie, die mogelijk pas naar boven kan komen door een parlementaire enquete. Er gaan ook geen alarmbellen, he, we moeten eens met die meneer gaan praten. Het deugt dus op geen enkele wijze. 

Wat te doen, Arjo en Philip ?

(a) Ik verzoek jullie (elk) kopie van dit email aan Diederik Samsom te doen, hem te bellen om dit te lezen, en verzoek hem direct een afspraak met Roefie Hueting te maken.

(b) Onderteken en geef door aan media dat je dit gedaan hebt
http://www.ipetitions.com/petition/pe_werk_cpb

(c) Beleg die workshops. Bekijk hoe de studieprogramma's zijn te herzien. Informeer de colleges van bestuur [spellingscorrectie] over de misstand op de economische faculteiten.

(d) Verhelder aan Diederik ook:

(d1) Laat de PvdA aan andere partijen uitleggen dat men vreselijk gefaald heeft en niet de rol heeft gespeeld die een politieke partij in de Nederlandse samenleving behoort te spelen. 

(d2) Laat PvdA verzoeken tot een Parlementaire Enquete naar de massale werkloosheid en de rol daarbij van het CPB, en met name t.a.v. censuur en ontslag van ondergetekende.

(d3) Stel Gerrit Zalm, de directeur die de censuur pleegde, op non-actief en ontneem hem zo zijn machtsbasis.

(d4) Stel de directie van het CPB op non-actief. De huidige directie is van na mijn tijd, en men heeft niet de mogelijkheid benut om van die afstand gebruik te maken om e.e.a. te heroverwegen. De huidige directie had kunnen constateren dat de crisis mijn analyse bevestigt, en men volhardt erin dit te negeren.

(d5) Verzoek aan Henk Don, onderdirecteur destijds, nu bij NMA, of hij bereid zou zijn tijdelijk weer de leiding op het CPB op zich te nemen, ten behoeve van rust en kalmte op het CPB, en laat me daar mijn analyse afronden, doorrekenen, bespreken, publiceren. Henk heeft censuur en ontslag ondersteund, maar hij was ook niet volledig ge-informeerd, en omdat ik hem ken heb ik er meer vertrouwen in dat het project met hem kan worden afgerond dan met de huidige directie. [In het verleden was mijn verzoek de directie inclusief Henk Don op non-actief te stellen, maar er zijn deze overwegingen om de mogelijkheid te overwegen juist nu weer een beroep op hem te doen: (a) De economische crisis bevestigt mijn analyse, en Henk Don kan dit eerder onderkennen dan menig ander, (b) Henk heeft via zijn positie bij NMa sowieso meer afstand tot het CPB gekregen zoals het nu functioneert, (c) de situatie is (internationaal) meer instabiel geworden en er zijn grote voordelen aan stabiliteit, (d) sinds 2005 adviseer ik ook tot het ontslag der hoogleraren economie (in Nederland) en zoveel alternatieven zijn er dus niet, (e) er zijn nu ook mijn resultaten op terrein van logica en wiskunde beschikbaar gekomen dus Henk heeft een steviger basis voor een bereidheid met me mee te denken en vragen te stellen wanneer hij iets niet zou begrijpen.]

(d6) Het is niet nodig om te wachten tot die publicatie om reeds te zien dat de analyse deugt, en om dit allemaal te doen [uitgaande van het gezond verstand]. Die publicatie is wel wenselijk om het voor collegae controleerbaar scherp te krijgen [en wetenschappelijk noodzakelijk voor die controle].

(e) Verhelder aan Diederik ook: Het is heel mooi wanneer ik op het CPB zit te schrijven en rekenen en met collegae te overleggen, en wanneer de Kamer zijn parl. enquete gaat houden, maar er is ook een verantwoordelijkheid t.a.v. onjuiste informatie die nu door de EU stroomt. Nederland heeft de rest van de EU flink verkeerd zitten inlichten. Naast "Griekse statistieken" is er "Hollandse wetenschap". Het lijkt me nuttig dat er veel middelen vrij komen om dat te corrigeren, en ik vermoed dat het nuttig is dat ik ook ruimte krijg op het Ministerie van Financi-en om e.e.a. in juiste banen te geleiden. Beter om aanwezig te zijn en e.e.a. ter plekke te bespreken, dan door een incrowd als een verre rare eend gezien te worden, met een Minister van Financi-en die op internationale fora weer de verkeerde dingen gaat zeggen.

(8) Ik neem de vrijheid te verwijzen naar mijn In Memoriam Jan Tinbergen en de tekst voor de Samuel van Houten Penning voor Hans van den Doel:
http://www.thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Tinbergen.html

http://thomascool.eu/SvHG/SvHPVdDoel.html

Ik houd dit email kort.

Met beste groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist en leraar wiskunde
http://econpapers.hhs.se/RAS/pco170.htm
(... twee jaar jonger dan Jos de Beus ...)

PS. Menno, stuur je dit ook door aan Niels Graaf ?

Date: Thu, 12 Jan 2012 10:08:44 +0100
From: "Annemarieke Nierop" (WBS)

Beste heer Cool / Coolignatus,

De redactie meende dat het artikel het gevaar in zich draagt een persoonlijke kruistocht te zijn tegen het CPB. Onderbouwde kritiek leveren op het CPB is natuurlijk prima, maar als daar de bijsmaak van een persoonlijk conflict aan zit, is S&D niet de plek om daarover te publiceren. Ik zeg niet dat de redactieleden van S&D gelijk hebben - en ook zijzelf zeggen niet dat sprake is van een dergelijke kruistocht - maar uw stuk wekt wel deze indruk. Daarom is ook besloten het niet te plaatsen. Door te verwijzen naar een boek van achttien jaar geleden van uw eigen hand, is de stelling van censuur nog niet voldoende onderbouwd. En wat is er nog meer mis met het functioneren met het CPB dat instelling van een een Economisch Hof noodzakelijk maakt? Nogmaals: welke problemen zou dat Hof exact oplossen? Dat wordt onvoldoende duidelijk.

Met vriendelijke groet,
Annemarieke Nierop
 
 

Van: Thomas Cool / Thomas Colignatus 
Verzonden: di 10-1-2012 
Aan: Annemarieke Nierop
CC: Menno Hurenkamp
Onderwerp: Re: S&D

Geachte mevrouw Nierop,
Geachte heer Hurenkamp,

Het is een belangrijk onderwerp. Hopelijk kunnen we het daarover eens zijn. Dan:

(1) De kwestie van de censuur wordt besproken in "De ontketende kiezer", dat in de literatuurlijst staat. Eventueel is te verwijzen naar het rapport van de NVMC geschreven door derden, maar ook weer aangehaald in "De ontketende kiezer":

http://www.dataweb.nl/~cool/Thomas/Nederlands/TPnCPB/NVMC/Verslag.html

(2) Ik ben verbaasd bij "niet duidelijk welke problemen een Economisch Hof zou oplossen". Tja, daar is het hele artikel voor geschreven. Het probleem van Socrates of je de staathuishoudkundige kwaliteiten van de Koning wel kunt vertrouwen. Bijvoorbeeld heeft de Ambtenarenrechter de directie van het CPB de macht toegekend om een "artikel op naam van de auteur" wel degelijk van publicatie af te houden, wat in strijd is met de gedachte dat de auteur verantwoordelijk is, en dat daarmee een inbreuk is op de wetenschappelijkheid. Dat censureren zou bij een Economisch Hof niet meer kunnen. Wanneer dat artikel over massale werkloosheid gaat, dan lijkt e.e.a. me zelfs maatschappelijk relevant, ook voor deze crisistijd. Alles nu ook i.v.m. de overdracht van soevereiniteit aan Brussel.

Het is mij niet duidelijk op welke plaatsen in het artikel deze vragen opkwamen maar onduidelijk bleven. Wanneer u deze plaatsen aangeeft kunnen deze opmerkingen toegevoegd worden. 

Is hiermee uw probleem verholpen, of zijn er extra problemen die u niet noemde omdat u al twee goede redenen meende te hebben ?

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
 
 

At 20:38 2012-01-09, Annemarieke Nierop wrote:
Beste heer Cool,

Eindelijk meld ik me bij u met een verslag van de bespreking door de redactieleden van S&D van het artikel dat u inzond. Excuses dat het zo lang duurde - de deadline van S&D kwam ertussen, en toen de kerstvakantie.

Het belangrijkste commentaar dat de redactieleden bij het artikel hadden, was dat uit het artikel niet heel helder blijkt wat het CPB nu precies fout heeft gedaan (op welke wijze het censuur pleegt blijft ongewis - en daardoor is ook niet duidelijk welke problemen een Economisch Hof zou oplossen). Om die reden is besloten het artikel niet te plaatsen. Het spijt me: ik realiseer me dat dit niet het antwoord is waar u waarschijnlijk op hoopte of rekende.

Met vriendelijke groet, 
Annemarieke Nierop
(eindredacteur S&D)