III. Het vervolg

  Bij nummering van deelbezwaren uit het vervolg kan het voorvoegsel "III" vervallen.

Eerst een algemeen overzicht:

 1. Ondanks valide argumenten mijnerzijds had D onvoldoende begrip voor mijn zorg om de situatie, werkte niet mee aan een redelijke oplossing, en maakte alles daardoor alleen maar erger.

 2. Hier is te denken aan de vraag of bevordering überhaupt aan de orde was, aan tijdschrijven en andere vertrouwenwekkende maatregelen, aan aanwijzing van beoordelaars voor de FPB.
 3. D ‘draait’ t.a.v. mijn functioneren in 1989.
  1. Verkorte beoordeling en FPB zouden eerst niet betekenen dat ik niet goed zou functioneren. Men beweert uiteindelijk wel dat ik niet goed functioneerde.
  2. De FPB spoort niet met de verkorte beoordelingen van 1988 en 1989.

  3. D accepteert dat (en grijpt niet in t.a.v. chef en HAC).
  4. De weging van (scores voor) taken spoort niet met de opgedragen taken.
  5. Na vaststelling van de FPB werd een geheel nieuwe definitie van "goed" ingevoerd.
 4. Andere oneigenlijke middelen. D:
  1. vermijdt en verbiedt de gedachtenwisseling,
  2. poogt te intimideren met machtsmiddelen uit de ambtelijke hiërarchie,
  3. weerhoudt publicaties.
 5. D gaat over tot ontslag.
  1. dit is extreem gezien de beroepsuitoefening
  2. D dreigt met een ongeschiktheidsontslag en biedt wachtgeld en tussen de regels incompatibiliteit om een ‘vrijwillig’ vertrek te bewerkstelligen; wanneer ik dit afwijs dan wordt ik zo zwart gemaakt dat ik geen wachtgeld krijg
  3. D wil zo nodig onverenigbaarheid van karakters aanvoeren, terwijl zij het is die blijkbaar niet meer zakelijk zou willen samenwerken
  4. D laat mij opdraaien voor het feit dat procedures lang duren
  5. D ontslaat (pas?) na geruchten over wat ik op ECOZOEK gezegd heb, maar geeft andere redenen
 6. D haalt zaken uit het verband en hanteert het resultaat als rechtvaardiging voor de toepassing van de arbeidsrechtelijke maatregelen. D maakt de kwestie complexer dan hij is, en belast begrip en aandacht van anderen onnodig. Dit is misbruik van omgevingsruis. Dit betreft zaken als: moeilijke notities, economische kennis, contact in de afdeling en met collegas, uitvoeren van opdrachten, "werkweigeren", herplaatsing in een andere afdeling.
 7. D accepteert allerlei fouten van het management en gaat niet over tot nader onderzoek, zelfs wanneer in de procedures voldoende naar boven komt
Vervolgens meer in de diepte:


 Verder      Terug     Bezwaar     Begin van de brief          Begin van het boek          Afkortingen
Naar de bespreking van de belangrijke subpunten:
Publicatie van een artikel (ad 3c) en Beschuldiging van "werkweigeren" (ad 5f)