Een heel erg enge gang van zaken

 

Het verhaal van hoe de externe economische wetenschappers een rol hebben gespeeld bij mijn ontslag bij het CPB, is heel erg eng.

De gang van zaken is als volgt:
 

 
 This is a Net Conscience Page, version 1998-02-10, by Thomas Cool.