Afkortingen

 
APV algemene personeelsvergadering (van het CPB)
AR ambtenarenrechter (arrondissementsrechtbank, sectie bestuursrecht)
ARAR algemeen rijksambtenaren reglement 
B score FPB "voldeed op een of meer aspecten niet geheel aan de gestelde functie-eisen"
BC CPB afdeling Bedrijfstakkencoördinatie
BBRA besluit bezoldiging rijksambtenaren
BBV beschikking bij voorraad (ambtelijk kort geding)
BiZa ministerie van Binnenlandse Zaken
C score FPB "voldeed aan de vastgestelde eisen, functioneerde naar behoren"
CEP Centraal Economisch Plan
CPB Centraal Planbureau (niet te verwarren met D)
CPC Centrale Plan Commissie
CRvB Centrale Raad van Beroep (hoogste beroepsinstantie)
CV curriculum vitae
D Directie CPB (niet te verwarren met "het CPB")
D score FPB "ging boven de gestelde functie-eisen uit"
DC dienstcommissie (medezeggenschapscommissie met minder bevoegdheden)
DH (wekelijkse) vergadering van D en HAC’s van het CPB
E score FPB "ging in opvallende mate boven de gestelde eisen uit"
ECOZOEK  NWO stichting voor economisch onderzoek (tegenwoordig ESR)
ESB Economisch Statistische Berichten (een weekblad voor economen)
EZ ministerie van Economische Zaken
FK CPB basismodel (opvolger van Freia en Kompas)
FPB functionele personeels beoordeling (‘rapport’)
FIF functie informatie formulier (beschrijving van de functie)
HA hoofdafdeling (aantal afdelingen)
HAC hoofdafdelingschef
IPP invoerprijzen programma
ILO International Labour Organisation
ISIS modelverwerkingsprogrammatuur (experimenteel)
MIMIC een algemeen evenwichtsmodel van het CPB
MEV macro-economische verkenningen (CPB publicatie t.b.v. prinsjesdag)
MSS multisectorstudies, afdeling op het CPB
NOS/BE operating system mainframe
NWO Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
PC personeelscommissie (voorganger DC)
PC personal computer
POI directie Personeel, Organisatie en Informatie (personeelszaken van EZ)
REA Raad voor Economische Aangelegenheden (onderraad van de ministerraad)
SG secretaris generaal
WAO wet arbeidsongeschiktheid
(K)WEK (kleine) wiskundig economische kring (discussiebijeenkomst CPB)
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
ZOEM klein economisch model voor de PC ("Zo Eenvoudig Mogelijk")