II. Data in beeld

 
Het is nuttig de belangrijkste data grafisch weer te geven.

 

De assen van de figuren zijn in decimalen en niet in maanden. Data zijn {jaar, maand, dag}:

 

afstuderen  1982, 3, 25 FPB 1990, 1, 31
begin bij CPB 1982, 10, 1 IPP incident  1990, 3, 16
ESB Van Schaaijk 1983, 9, 21 functioneringsgesprek 1990, 4, 6
begin afd. MSS 1986, 9, 1 verplaatsing 1990, 4, 18
ESB Bakhoven 1988, 1, 13 breidel publicatiegang 1990, 6, 5
2 periodieken  1989, 10, 1  ontslagbrief  1991, 6, 12
voorstel 2 periodieken 1989, 10, 17 ingang ontslag 1991, 10, 1
notitie 23/11/89 1989, 11, 23 Nederland in drievoud 1992, 6, 11
brief aan directie 1989, 12, 18 uitspraak van de rechter 1993, 12, 15
dienstbevel  1990, 1, 29 kennelijke weigering  1994, 6, 16
 
 
 
 
Fig. 1: Periode 25/3/82 - 16/6/94
 
 
 
Fig. 2: Periode 1/10/89 - 5/6/90
 
 

 

In figuur 3 worden werkplannen uit die periode gegeven, als rechte vorken met de labels aan het geplande eindpunt. Het werk op de afd. Lange Termijn is natuurlijk onmiddellijk na afronding van de vorige studie van 1985 begonnen, aanvankelijk ook met een relatief vage einddatum. Na enkele mislukte aanzetten werd in september 1989 de afronding gepland op 31 december 1990 (hier: "oorspronkelijk"). Het project heeft twee keer zo lang geduurd, nl. tot medio 1992. Tussentijds zijn er diverse herzieningen geweest, soms ook met het oog op een MEV en bespreking in de CPC/REA. Een apart moment was mijn notitie van 23/11/89 die de vraag opwierp of e.e.a. niet handiger en echt sneller kon. Niet afgebeeld is de ‘WAO-zomer’ van 1991 (bij 1991,5).

 

Fig. 3: Planningsverloop lange termijn studie
 

 

 


215  Ten eerste voor een beeld van het dienstverband. Ten tweede omdat zich laat vaststellen dat het ESB artikel van Van Schaaijk en bepaalde DH-verslagen ook bij ondergetekende in die periode niet de betekenis hadden die deze later konden krijgen.

 Verder       Terug       Bezwaar         Begin van de brief          Begin van het boek          Afkortingen