See the English version

De eenvoudige wiskunde van Jezus

Oktober 2012, I€ 15,37 (ISBN 9789461933775)
Bestellen bij MijnBestseller.nl hier
Persbericht

epub € 2.99 (ISBN 9789403670973)
 

Achterflap

Wiskunde kunnen we toepassen op van alles, zoals ruimte, getallen, fysica, biologie ... Dit boek past wiskunde toe op het verhaal van Jezus van Nazaret.

De eenvoudige wiskunde van Jezus betreft het ontstaan van de kalender op grond van de hemelverschijnselen. 

De eerste priester-astrologen beschouwden zon, maan, planeten en sterren als goden en godinnen. Zij goten hun waarnemingen in bloemrijke verhalen om deze beter te onthouden. Anderen die deze verhalen hoorden begonnen te geloven dat het echt over goden en godinnen ging. De hemelkoepel van 180 graden kan worden verdeeld in driemaal 60 graden voor ochtend, middag en avond. Dit wordt de heilige drie-eenheid van zoon, vader en heilige geest (oude man). Als de zonnegod ‘s avonds is gestorven rijst hij de volgende dag weer als zijn zoon op. Wat nuttig is voor een meting van tijd wordt zo een rijke theologie. 

Het is moeilijke wiskunde, of giskunde, wanneer we willen ontrafelen hoe de Bijbel ontstond en wie Jezus was. Hier is geen zekerheid maar de logica leidt tot enkele suggesties.

Thomas Cool is econometrist en leraar wiskunde. Hij schrijft zijn wetenschappelijk werk onder de naam Colignatus. Zie http://thomascool.eu.
 
 

Bekijk pagina 1 t/m 12 met Inhoudsopgave en Inleiding

Opgenomen: Engelstalige bijlage uit juli 2011
 

Structuur van het essay

5000 jaar geschiedenis laat zich niet gemakkelijk aanpakken. 
Het boek is opgebouwd uit "panelen" van ieder een pagina, waarin informatie kernachtig wordt weergeven.
De panelen zijn ingedeeld naar theorie, astronomie / astrologie, culturele laag, patronen, en evaluatie. 
De leidende vragen zijn: wat willen we weten, en wat kunnen we bewijzen ?
Doordat de informatie in panelen is aangebracht, wordt de lezer vrijgelaten om de eigen vragen te stellen: 
wat wil je zelf weten, en wat acht je zelf als bewezen ?
Bij de evaluatie aan het einde kristalliseert het essay uit in de vragen die de logica ons ingeeft, 
ten aanzien van wat we noodgedwongen willen weten en daarvoor als bewijs kunnen hanteren.

Doelgroepen

 • Vanaf klas vijf HAVO / VWO voor wiskunde in combinatie met astronomie, geschiedenis en levensbeschouwing
 • Iedereen die meer wil begrijpen van 5000 jaar geschiedenis en de rol daarin van wiskundig vermogen tot abstractie
 • Lezers die twijfelen aan het bestaan van God (anders dan de natuur van Spinoza)
 • Mensen die willen begrijpen hoe godsdienstige onverdraagzaamheid kan samenhangen met wiskundige rechtlijnigheid
 • Lezers die aarzelen over astrologie, homeopathie, iets-isme of een gewoon geloof, of toch maar humanisme
 • Universiteiten die nadenken over reorganisatie van faculteiten theologie naar theonomie
 • Politici die hun beleid willen baseren op naastenliefde
 • Lezers zullen denkelijk ook waardering hebben voor de 30e Van der Leeuw lezing door Philipp Blom, en misschien ook het boek "Merchant, Soldier, Sage: A New History of Power" door David Priestland - zie deze bespreking en dan mijn column
 •  

  Boekbspreking

  Paul Mercken, in De Vrijdenker, jrg 46, no 1 februari 2015, p15. Reactie p16.

   

  Korte opstellen

  Opstel bij Kerst 2012
  Opstel over plaats in het onderwijs (PDF) - of de korte versie (html)
  De Bijbel is een astrologisch boek, augustus 2013 (betekenis voor verdraagzaamheid)
  Over Jezus, 18 oktober 2013, op FrontaalNaakt.nl t.a.v. Jona Lendering's aangekondigde boek

  Jezus is Sinterklaas voor grote mensen, Kerst 2013 (variant op augustus)
  Trefzeker afschieten van onzin over Jesus (7 juni 2014)

  Engelse teksten: 

  Why Christ came down to Earth
  Kidda Claus and Claudia
  Historical judgement on Jesus and the sieve of realism
  Why rewrite the Old Testament into the New ?

  Nota Bene

  Een tocht door de woestijn in 2012-2014: Grotendeels afwijzingen van aandacht zonder het boek te lezen
  Agnosme, wiskunde en Jezus. Onderzoek en bespreking van de afwezigheid aan belangstelling voor EWVJ (2012) (PDF)
  Wetenschappelijk wangedrag door dr. Anton van Hooff (voorzitter De Vrije Gedachte)
  Van de vier vragen van NOSTER op wetenschapsagenda.nl deugen er vier niet, 22 mei 2015


  Voorbeeld: Een scenario hoe 25 december tot stand zou kunnen hebben gekomen als geboortedag voor de held in het verhaal

  (1) Uitgangspunt is de zonnewende in december. Dit drijft de angst voor het verdwijnen van het licht en de vreugde voor de terugkomst. Beeldspraak kan zijn: de oude zon sterft en een nieuwe wordt geboren. Wanneer de zon op 21 december sterft en drie dagen worden genomen om vast te stellen dat de dood inderdaad is ingetreden, dan komen we uit in de nacht van 24 op 25 december.
  (2) Astronomie en landbouw leiden tot de zodiac als vroege kalender.
  (3) De symbolen voor de zodiac hebben betekenis wegens de seizoenen.
  (4) Momenteel met onze schrikkeljaren is Steenbok stevig verankerd in december. Onduidelijk is hoe dit in het verleden zat. Vervolgens is er de precessie der equinoxen die astrologisch betekenis kan hebben: van Leeuw, Kreeft, Tweelingen, Stier,  Ram naar Vissen, en binnenkort naar Waterman. Astrologen weten hier misschien meer over - maar hebben misschien geen eenduidige theorieën.
  (5) Er is er een oud verband tussen zonnewende en Steenbok. Voor de Alpine Ibex vermeldt wikipedia dat het voortplantings-seizoen in December begint. http://en.wikipedia.org/wiki/Alpine_ibex#Reproduction_and_growth
  En de hoorns nodigen natuurlijk uit om aan vruchtbaarheid te denken:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Capra_%28genus%29#Associations_in_history
  Voor de gedomesticeerde geiten geldt ongeveer hetzelfde: http://en.wikipedia.org/wiki/Goat#Reproduction
  (6) Er is een oud verband tussen bok en zondebok. Wellicht dat zieke bokken eerder in een ravijn storten. Of dat het logischer is mannelijke geiten te slachten dan vrouwelijke.
  (7) Zulk slachten lijkt handig wanneer ze nog jong en vetgemest zijn. Met een bronst in december en een draagtijd van 170 dagen of ruwweg een half jaar, plus een beetje vetmesten, is in ieder geval Yom Kippur verklaard.
  (8) Dus er is een oud verband / verhaal / ritueel van een zondebok die rond zonnewende verwekt wordt en met Yom Kippur geslacht. En een tweede vrijgelaten, zoals Barrabas.
  (9) Maar dit ritueel kan ook herhaald worden in maart, het begin van de oogsttijd in het Israel. Men had op zo'n moment ook bokjes. Je denkt dan aan bokjes die bijna een jaar oud zijn.
  (10) Het is literaire vrijheid zo'n bok / held dan in december geboren te laten worden en in maart te slachten. Of wellicht was  er inderdaad een ras waarbij dit kon - de auteur geen bioloog.
  (11) Het is raar dat dit niet cultureel evident is, en uitgelegd moet worden. Maar wellicht dat het verdrongen is door het verhaal van Jezus.
  (12) Het is geschiedenis hoe de katholieke kerk uiteindelijk gekomen is tot de keuze van deze geboortedag van Jezus.

Terug naar de home page.