Een kind wil aardige en geen gemene getallen

Mei 2012, ISBN 9789461932525 
Bestellen bij MijnBestseller.nl
Persbericht

€ 17.95 (epub 11.95)
 

Achterflap

Er is een groot probleem in het onderwijs in wiskunde en rekenen. Wiskundigen hebben niet de empirische instelling die voor onderwijs nodig is. Zij klampen zich vast aan traditie. Wanneer de leerling het niet snapt is het de eigen schuld. De oplossing: (1) herontwerp van de leerstof op grond van empirisch onderbouwde didactiek, (2) een opleiding tot leraar wiskunde met nadruk op de empirische instelling, (3) hogere eisen van kwaliteit aan leraren en onderwijzers zonder wiskundige basis. 

Het parlementair onderzoek door Dijsselbloem (2008) maakt een onderscheid tussen "wat en hoe". De overheid gaat over het wat, en het onderwijs over het hoe. De wiskundigen falen echter, en zij tonen ook ernstig wangedrag wanneer hen daarop wordt gewezen. Een nieuw parlementair onderzoek is  wenselijk. De Tweede Kamer kan empirische wetenschappers horen in gebieden die veel wiskunde gebruiken zoals natuurkunde, biologie en economie. 

Herstructurering van de bedrijfskolom van het onderwijs in wiskunde en rekenen kan leiden tot een Simon Stevin Instituut, op empirische grondslag en open naar de samenleving.

Thomas Colignatus is econometrist en leraar wiskunde. 

Bekijk pagina 1 t/m 9

Petitie voor het parlementaire onderzoek

Enkele artikelen die zijn opgenomen

  1. Reacties van Nederlandse wiskundigen op "Elegance with Substance" (in Dutch)
  2. CPB x wiskunde = belachelijk + gevaarlijk, opstel 12 juli 2011
  3. Fatsoen moet je doen. Ook in wiskunde, opstel 11 januari 2012
  4. Met dank aan Simon Stevin, 29 januari 2012
  5. Complimenten, maar een schijnoplossing: Reactie op Windels (2011), opstel 2 februari 2012
  6. Enzovoorts Marcus, 29 maart 2012, met samenvatting Nederlands als een dialect van wiskunde, 31 maart 2012
  7. Een zestallig stelsel t/m Groep 3 ?, 11 april 2012
Besprekingen op het internet
  1. Wiskunde of waarheid, opstel 24 december 2011
  2. Review van Elegance with Substance: Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, Jaargang 2009, Nummer 4, p34 (though not listed on this website)
  3. Review van Elegance with Substance: Euclides, blad van de Ned. Ver. voor Wiskundeleraren, december 2010, 86-3, p130-131 (tamelijk lasterlijk)
  4. "Review" van Conquest of the Plane, Euclides, februari 2012, 87-4, p168-170 (flink lasterlijk), Reactie op deze laatste "review", 9 februari 2012, deze teksten verzameld in deze link: Detailkritiek op deze laatste "review", 13 februari 2012
  5. Science Palooza en Tim van Opijnen zijn onfatsoenlijk en niet te vertrouwen, opstel 14 juli 2011
  6. NVvW: een ernstig zieke vereniging - tekst n.a.v. weigering door de redactie van Euclides dit boek te bespreken
  7. In mijn essay De eenvoudige wiskunde van Jezus wijzig ik mijn advies van slechts een parlementair onderzoek naar een parlementaire enquete. Het blijkt dat het Joodse en Christelijke geloof hun wortels hebben in een astro-theologische basis met aldus invloed van wiskundigen die de sterren bestuderen. Wiskundige onverdraagzaamheid heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de neiging tot onverdraagzaamheid in deze religies. Aanpak van de misstanden in de bedrijfskolom der wiskunde vergt bij nader inzien derhalve de grootst mogelijke zorgvuldigheid opdat de goede elementen in wiskunde behouden blijven.
  8. Per 5 november 2012 is Jeroen Dijsselbloem minister van Financiën. Als landbouweconoom en "rode ingenieur" is dat wellicht een geschikte positie. Echter, sinds 1991 negeert de PvdA de censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau, en Dijsselbloem dus ook, en zijn opleiding kent alleen de bekende economie en niet mijn nieuwe economische analyse. Zie mijn publieksboek Democratie & Staathuishoudkunde en zie mijn advies tot een boycot van Nederland tot de censuur is opgelost. Het is wel frappant dat waar ikzelf dus nieuwe analyses inbreng op de terrein van zowel economie als onderwijs in wiskunde, dat we bij Dijsselbloem nu ook die terreinen zien. Geeft dit hoop voor de toekomst ? Nou ja, we hadden eerder al de situatie met Ronald Plasterk, die de mist inging als woordvoerder financiën. Een zorgvuldige aanpak ligt in parlementair onderzoek.
  9. Brief aan Regering en Parlement over het Eindrapport van de cTWO, 6 februari 2013 (PDF)
  10. Een wereldontdekking over de afgeleide, juli 2012
  11. De KNAW thema-bijeenkomst "Rekenen" deugt niet (30 juni 2014 over het onderwijs, het vak en de toets), 2 juli 2014
  12. Verzoek aan wiskundigen en leraren wiskunde om goed te lezen en zich betamelijk te gedragen, 11 juli 2014
  13. Brief aan KNAW-LOWI: N.a.v. de "KNAW Thema-bijeenkomst Rekenen: het onderwijs, het vak en de toets" d.d. 30 juni 2014 (zie mijn verslag): een verzoek tot entameren van onderzoek naar collectief falen tegen de integriteit van wetenschap, zoals nog niet opgenomen in LOWI notitie en reglement. Melding van een vermoeden van een inbreuk tegen de integriteit van de wetenschap wanneer dit opgenomen ware. 8 & 11 juli 2014. Aanvulling t.a.v. J.K. Lenstra 22 juli 2014. Antwoord van KNAW-LOWI d.d. 22 juli 2014.

Petitie voor het parlementaire onderzoek

Engels
  1. Engelse boeken Elegance with Substance en Conquest of the Plane
  2. Review van EwS en COTP door Richard Gill, Januari 2012, gepubliceerd in Nieuw Archief voor Wiskunde, NAW 2012/1

Terug naar de home page.  PM. Mijn dilemma's bij Printing on Demand.   Donaties