Samuel van Houten Genootschap

Het wetenschappelijk bureau van het Sociaal Liberaal Forum (SLF)

Samuel van Houten combineerde wetenschap en politiek op inspirerende wijze, zie bijvoorbeeld het hoofdstuk over zijn persoon in Stuurman, "Wacht op onze daden", Bakker 1992, of het proefschrift van G.M. Bos, "Mr S. van Houten. Analyse van zijn denkbeelden, voorafgegaan door een schets van zijn leven", Muussens 1952 (promotor J.M. Romein)


Publicaties met steun van het SvHG

(1) Sociaal liberale aanpak van de werkloosheid, Thomas Cool, Fred Kromhout en Eric van Stappershoef, gepubliceerd in Trouw 5-6-93, Algemeen Dagblad 25-6-93 en Haagsche Courant 29-7-93

(2) Trias Politica & Centraal Planbureau, door Thomas Cool, Samuel van Houten Genootschap 1994, ISBN 90-802263-1-9
     Zie het opstel hierin: Het sociaal liberalisme

(3) Werkloosheid en armoede, de oplossing die werkt, door Hans Hulst en Auke Hulst m.m.v. Thomas Cool, Thesis Publishers 1998, ISBN-90-5179-447-X  (persaankondiging), Download PDF

(4) De ontketende kiezer, door Thomas Cool en Hans Hulst, Rozenberg publishers 2003, ISBN-90-5170-694-4 (persaankondiging).

      Zie deze niet-afdrukbare pdf op de website van de uitgever. Nu ook opgenomen in (7) hieronder.

(5) Iedereen Blij, door Thomas Colignatus (2010, nu opgenomen in (7))

(6) Laat D66 zich opheffen, door Thomas Cool (2010, 2012)

(7) Democratie & Staathuishoudkunde, door Thomas Colignatus (2012)

(8) Festival van Ongehoorde Ideeën. Verzamelde columns op Frontaal Naakt, Joop.nl en BeterOnderwijsNederland, door Thomas Cool (2012)
 


Congressen


Opmerking aangaande het maatschappelijk debat over werkloosheid en armoede

Waar het Genootschap zoveel werk heeft verricht om de argumentatie zuiver en helder te krijgen, wordt met zorg waargenomen dat het maatschappelijk debat een verkeerde en somtijds demagogische richting neemt, met name op de punten van het Belastingplan en de Armoedeval. Zie het zorgwekkend overzicht.


Samuel van Houten Penning

Het genootschap heeft de Samuel van Houten Penning ingesteld als uiting van erkenning voor personen die zich op het grensvlak van wetenschap en politiek zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de gedachte dat zowel sociale als liberale middelen en doelen nodig zijn voor het bereiken van een goede samenleving.
 

1

Op 25 februari 1994 is de eerste Penning uitgereikt aan prof. dr. J. van den Doel. Het genootschap is dank verschuldigd aan de Gemeente Groningen, het Presidium van de Tweede Kamer en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen voor het mogelijk maken van een sfeervolle en waardige plechtigheid. Zie ook de Volkskrant 12-2-94 en Trouw 26-2-94.

Het pleidooi.
 
 

2

Van een tweede penning is het nog niet gekomen.
 
 
Voorzitter: Eric van Stappershoef
Secretaris: Thomas Cool
Penningmeester: Fred Kromhout
Electronische post: cool AT dataweb.nl
Deelname aan het genootschap kost € 20,- per jaar.
Nieuwe genoten moeten een stelling verdedigen.