14 april 2013, N.a.v. het Volkskrant artikel "diplomafabriek", over het universitair onderwijs & Van der Heijden & Ritzen, met hier het boekje van Lorenz.

Geachte professores Lorenz, Ritzen, Stolker, Dorsman, Heck, Van der Heijden, Van der Duyn Schouten, Amman en Van der Zwaan, en heer Bregman,

T.a.v. het universitair onderwijs zijn er de volgende problemen:

(1) Hier staat uitgelegd dat de economische crisis is aan te pakken met investeringen, bijvoorbeeld in onderwijs:

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/20139/

Hier staat uitgelegd hoe de Euro 1.0 veranderd kan worden in een Euro 2.0:

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-04-12-Euro2punt0.pdf

(2) De halve econoom Jo Ritzen die ooit voor Joop den Uyl een "banenplan" moest maken, begreep onvoldoende van de arbeidsmarkt. Ook Paul van der Heijden begrijpt ondanks zijn mooie tekst op zijn website enkele cruciale punten van het arbeidsrecht niet. Met name het mensenrecht op werk. Daaruit volge het recht voor laagstbetaalden dat zij vrijgesteld blijven van virtuele belastingen die werkloosheid veroorzaken, en die toch niet ge-ind kunnen worden omdat men tenslotte werkloos is geworden. Hij kan zeggen "dat is belastingrecht" maar een wetenschapper zou niet aan kokervisie moeten doen:

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2010-01-23-Belasting-Werkloosheid.pdf

(3) De halve econoom Jo Ritzen verving de WUB door de MUB, waardoor de universiteiten minder democratisch werden. Ik kan het niet bewijzen, maar hij lijkt het theorema van Arrow niet te begrijpen, over de onmogelijkheid van democratie. Hier staat uitgelegd dat ook vele wiskundigen het steeds verkeerd uitleggen:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/2013-02-14-PasOpMetWiskundeOverVerkiezingen.html

En hier staat uitgelegd hoe zulke falende wiskundigen en de hen napratenden economen en politicologen ertoe bijdragen dat democratie in het onderwijs afneemt:

http://www.beteronderwijsnederland.nl/content/voorbeeld-zeggenschap-over-de-inrichting-van-het-onderwijs

(de links zijn wel veranderd van dataweb.nl naar thomascool.eu)

(4) Beide punten, werkgelegenheid en theorema van Arrow, werden getroffen door censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau. De directie ontsloeg me met machtsmisbruik, wat Van der Heijden met zijn arbeidsrecht zou kunnen onderzoeken, maar niet doet. E.e.a. is hier toegelicht:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Pers/DeDraad3.html

Omdat de hoogleraren economie niets doen aan die censuur adviseer ik tot ontslag dezer hoogleraren:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Artikelen/AdviesOntslagHooglerarenEconomie.pdf

(5) Aan de Universiteit Utrecht is er het "Freudenthal Instituut" dat eigenlijk een "Diederik Stapel Instituut" is, waarbij geen data maar een hele "realiteit" verzonnen wordt, met negatieve gevolgen voor het onderwijs in wiskunde. Dit FI is meteen op te heffen.

http://thomascool.eu/Papers/AardigeGetallen/Index.html

(6) Als het inderdaad zo is dat Marjan Oudemans nooit onderwijs en onderzoek deed, dan lijkt zij mij ongeschikt als rector van een universiteit. Hoe is het mogelijk dat zij benoemd wordt ?

(7) Prof. Van der Duyn Schouten is econometrist. Als hoogleraar economie had hij natuurlijk ontslagen moeten worden. Als lid van het College van Bestuur van de Univ. Tilburg had hij kunnen helpen om een lasterlijke bespreking van mijn boek "De ontketende kiezer" te corrigeren, want deze was immers van de hand van een wetenschapper van de UvT die zo de wetenschappelijke ethiek afbreuk deed. Dat deed hij niet:

http://thomascool.eu/SvHG/DOK/Globalternatives-2005-02-22.html

Van der Duyn Schouten treedt nu aan bij de VU. Deze econoom is al met pensioen, maar kan gezien zijn falen het pensioen teruggevraagd worden ?

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-03-17-TPE-FAGdenButter.pdf

(8) Ik doe kopie aan enkele studenten. De kwestie van de censuur door de directie van het CPB loopt al sinds 1990. Sinds 2004 adviseer tot een boycot van Nederland tot de kwestie is opgelost. Dit is het beste advies dat vanuit de economische theorie momenteel gegeven kan worden. Geef het advies van die boycot ook door aan de collega-studenten in het buitenland. Leg het land plat tot de censuur van de wetenschap is opgelost. 

http://boycottholland.wordpress.com/about/

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Scheveningen

PS. Prof. Lorenz, wanneer u op het IISG bent, bekijk dan eventueel:
http://www.iisg.nl/archives/en/files/c/ARCH02758.php