Naar verdwaalde hoogleraren    -     Naar de crisis 2007+ 

Date: Mon, 20 May 2013 [Addendum 22 Mei]

To: Henk te Velde, Mei Li Vos, Marietje Schaake, Joop Schippers, Mirjam van Praag, Yvonne Benschop, Gert ter Horst, Toine Lagro-Janssen, Janneke van Heugten, Harry Kunneman, Karen Vintges, Veronica Vasterling

From: Thomas Cool / Thomas Colignatus 

Subject: N.a.v. "De seksen in de 21e eeuw" en de censuur op het CPB sinds 1990

Geachte hoogleraren en docenten,

Ik lees dat u deelneemt aan een collegereeks "De seksen in de 21e eeuw" van de nrcacademie.nl.

Over enkele deelnemers aan deze collegereeks:

Prof. Mirjam van Praag is lid van de Centrale Plancommissie (CPC) van het Centraal Planbureau (CPB) maar zwijgt over de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB sinds 1990. Nu de economische crisis de juistheid van mijn analyse bevestigt is dit extra problematisch. De landen in de EU zouden veel profijt hebben van het oplossen van de censuur in Nederland, maar Van Praag is het blijkbaar worst. In een economische crisis en zeker deze, zijn vooral vrouwen en kinderen het slachtoffer, maar dat kan Van Praag geen biet schelen. 

Marietje Schaake MA is lid van het EU parlement maar stelt geen vragen, terwijl ik haar toch een email heb gestuurd, over de invloed van de censuur in Nederland op de economische crisis. Zoals we "Griekse statistieken" bij ELSTAT hadden hebben we "Hollandse economie" bij het CPB.

Mei Li Vos is lid van de Tweede Kamer en stelt geen kamervragen ook al heb ik haar ingelicht. 

Margriet van der Heijden is wetenschapsredacteur van de NRC en rapporteert al jaren niets over deze censuur. NRC Handelsblad maakt misbruik van uw reputaties als wetenschappers om met deze nrcacademie.nl te doen alsof men zoveel belangstelling en respect voor wetenschap heeft maar ondertussen negeert men de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB sinds 1990 terwijl men daarover is ingelicht.

Dit is het verst dat de NRC ging, in een rapportage op de vroege internet site:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Pers/DeDraad3.html

Nu kunt u menen dat u alleen uw eigen college verzorgt en daarna een beetje deelneemt aan een afrondend debatje, zodat u zich hiermee niet hoeft te bemoeien. U kunt ook stellen dat u er nog nooit van gehoord had, omdat Van Praag niets doet, Vos en Schaake geen vragen stellen, en Van der Heijden er niet over schrijft. Ik hoop dat u me dan niet kwalijk dat ik u nu wel op de hoogte stel, en u verzoek de integriteit van de wetenschap te verdedigen. Klaarblijkelijk trekken genoemden zich niets van mij aan en ben ik voor hen een nul en niemendal, maar mogelijk luistert men wel naar kritische vragen van anderen.

Hier staat de petitie:

http://www.ipetitions.com/petition/pe_werk_cpb

Hier een verband met de recente kamerdiscussie over de toeslagenfraude:

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47071

Voor de goede orde maak ik u attent op enkele andere hoogleraren in verwarring:

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-05-07-Hoogleraren.html

Hieronder geef ik per nrc-college en per spreker nog enkele opmerkingen voor de relevantie. Ik vond het overigens een interessante "tour d'horizon" om de verschillende biografie-en voorbij te zien komen.

Laat ik opmerken dat ik heel veel meelijden heb met een jonge vrouw als Rineke Kraaij die aan uw project meedoet. Haar website stelt: "In samenwerking met het lectoraat Dynamiek van de Stad van Inholland werken Erik Sterk, Maurice Specht en ik aan een platform, te weten De makers van Rotterdam". Deze jonge mensen moeten opgroeien in een omgeving met een stelselmatige leugen vanuit de rijksoverheid en de incompetentie en oneerlijkheid van de academische omgeving die dit allemaal accepteert. Dit email is vooral gericht aan personen die al wat ouder zijn. Schaam u en corrigeer.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Scheveningen

BIJLAGE:

1. Mannelijke en vrouwelijke politiek, 10 september 12 september

"Worden debatten tegenwoordig ontregeld met een flirt ?" 

Wat een vraag om een college aan te wijden !?!

Beter is om scherp te analyseren dat vrouwelijke politici minstens net zoveel censureren en macht misbruiken als daarvoor de mannen. Helemaal niets geleerd over bescherming van het zwakkere, en gewoon platwalsen.

Henk te Velde, historicus, zou kunnen kijken in het IISG

http://www.iisg.nl/archives/nl/files/c/ARCH02758.php

en voor de politieke cultuur over hoe de verdwazing toesloeg in de PvdA

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Politiek/Artikelen/Somsloop.html

alsook dit boek "Democratie & Staathuishoudkunde" (D&S)

http://thomascool.eu/SvHG/DenS/Index.html

Mei Li Vos, gepromoveerd politicoloog en Kamerlid voor de PvdA,

wil wellicht ook kijken naar die verdwazing en Spekman vragen te corrigeren,

en hier is de protestpagina waarover veel kamervragen kunnen worden gesteld:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html

en hier mijn brief aan minister Henk Kamp, politiek verantwoordelijk voor het CPB:

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/17301_de_censuur_van_de_wetenschap_door_het_cpb

Voor de politicologie is het overlijden van Jos de Beus relevant, voorzitter der politicologen:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Brieven/2013-03-22-BijeenkomstJosDeBeus.html

Marietje Schaake, D66-Europarlementarier van belang voor de vrije toegang tot internet,

wil wellicht nog reageren op een email dat ik over de censuur schreef,

wil wellicht mijn pamflet "Laat D66 zich opheffen" lezen, over misleiding over de kroonjuwelen, 

http://thomascool.eu/SvHG/LDZO/Index.html

waarbij ook een rol speelt dat de directie van het CPB mijn andere analyse over democratie censureert en dat wiskundigen hier een storende rol spelen

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/2013-02-14-PasOpMetWiskundeOverVerkiezingen.html

2. Gelijkheid en ongelijkheid in de economie, 17 september 19 september

Joop Schippers, arbeidseconoom, maatschappelijke verandering, ontstaan instituties, 

snapt blijkbaar nog niet de oorzaak voor de massale werkloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zie http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/KruisendeAnalyses.html

en dit stuk over die fraude met de toeslagen

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47071

en natuurlijk D & S

http://thomascool.eu/SvHG/DenS/Index.html

Mirjam van Praag, leeropdracht ondernemerschap en organisatie, lid CPC, doet niets n.a.v. de censuur. Hier is het rapport van de Commissie Frijns die het CPB onderzocht en hier is mijn reactie daarop, waarop de CPC mogelijk wel leest maar er niets mee doet:

http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-03-12-Commissie-Frijns-besproken-door-Colignatus.pdf

Zie hier mijn kritiek op Paul de Grauwe, ook lid van de CPC

http://boycottholland.wordpress.com/2013/04/09/lse-disinformation-by-paul-de-grauwe

Yvonne Benschop, "functioning of gender and diversity in organizations" waar ik natuurlijk weinig van af weet. Wellicht kan zij er bij Van Praag voor pleiten dat de censuur niet wordt geplaatst in de context van een man-vrouw benadering, opdat Van Praag gewoon ontslag neemt als hoogleraar omdat zij censuur heeft getolereerd, en zodat zij niet hoeft te blijven zitten alleen maar omdat ze een vrouw is of zoiets. Ja, emancipatie betekent ook vertrekken bij incompetentie en non-integriteit.

3. Nieuwe perspectieven op lichamelijkheid, 24 september 26 september

Gert ter Horst, leeropdracht "neurobiology of psychiatric disorders". Mag me onder de scanner leggen ter bevestiging dat jullie allemaal gek zijn en niet ik. Is ook mijn inzending aan NWO "bessensap" dag 2013.

Misschien wil hij ook de andere deelnemers van de collegereeks onder de scanner leggen, en kijken of te achterhalen valt waar het gebrek aan respect voor de integriteit van wetenschap vandaan komt.

Lagro-Janssen, mevr. prof. dr. T. (Toine), "professor Women's Studies Medicine at Gender & Women's Health"

Dit ligt ingewikkeld. Via mijn docentschap logistiek kwam ik te werken aan het Erasmus MC, voor een project voor baarmoederhalskanker, aangezien er modelmatige parallellen zijn hoe een virus verschillende stadia ondergaat, met al dan niet ontdekking en vormen van behandeling. Er was wel een lunchbijeenkomst over de overgang naar het nieuwe zorgverzekeringsstelsel, waarbij ik gewag maakte van de CPB-kwestie, wat bij de leidinggevende niet in goede aarde viel:

http://thomascool.eu/Papers/PublicHealth/index.html

4. Stereotypering en seksisme in de media, 1 oktober 3 oktober

Hier komt de recentelijke benoeming van Laura van Geest tot directeur van het CPB in gedachte. Enkele economen hebben haar deskundigheid in twijfel getrokken. Martin Sommer in de Volkskrant heeft die kritiek ietwat seksistisch genoemd, en Marga Miltenburg vraagt er aandacht voor dat de kritiek van "uitsluitend mannen" komt. Bij navraag suggereert ze dat het Financieel Dagblad dit in eerste aanleg deed, maar dat kan ik niet controleren. [Nadere informatie toont dat dit correct is, maar waarom deed FD dat, en waarom neemt Zij Spreekt het kritiekloos over ? Zij Praat Na ? Zie het overzicht, 22 mei 2013] Het is een verwarrende situatie. De kritiek der economen is niet geheel juist. Wanneer men de benoeming destijds van niet-wetenschapper Gerrit Zalm accepteerde, dan toch ook Van Geest. Maar dit kun je niet als seksisme wegzetten, want genoemde economen zijn sowieso al te ontslaan omdat men niet optrad tegen de censuur van de wetenschap die door Zalm is begonnen. Het lijkt me nuttig u hier dan ook te wijzen op mijn brief aan Laura van Geest, opdat u kunt controleren dat mijn kritiek ter zake is, en dat zij de benoeming inderdaad beter niet kan accepteren:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Brieven/2013-04-27-AanLauraVanGeest.html

Overigens noem ik in die brief natuurlijk niet dit nieuwe artikel, met nadere toellichting ook waarom de Rijksbegrotingen van Van Geest te vernietigen zouden zijn als wetenschappelijk ondeugdelijk:

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47071

Janneke van Heugten krijgt ondersteuning van Carmen Breeveld, en wanneer ikzelf een fan ben van Carmen dan smelt het hart natuurlijk. VIDM zou staan voor Vrouwen in de Media, een initiatief van Janneke. Ik ben er groot voorstander van dat de vrouwen in de media dit wetenschappelijk verantwoord advies doorgeven: leg het land plat, staakt tot het bitter eind, boycot Nederland, tot de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB is opgeheven.

5. Idealen thuis en op het werk, 8 oktober 10 oktober

Hier verwijst de advertentietekst van de NRC naar Simone de Beauvoir, die stelt dat je niet als vrouw geboren wordt maar tot vrouw wordt gemaakt. De biologen zullen een andere definitie van vrouw hanteren. Maar, deze verwijzing naar De Beauvoir is een reductie van haar belang, want er zijn rapporten dat Sartre zijn centrale filosofie van haar gestolen heeft. Waarbij onduidelijk is of die centrale filosofie zo belangrijk is. Hopelijk lukt het de NRC Academie om hierin duidelijkheid te scheppen. 

Harry Kunneman, "Leerstoelgroep Culturele Dynamiek, Project Normatieve professionalisering". 

Bestudering van deze pagina bij de Universiteit voor Humanistiek roept vooral grote twijfel op. Waar heeft men het in vredesnaam over, en waarom lukt het niet om een heldere klaroenstoot tegen de censuur van de wetenschap te geven ?

En een humanist zou beslist belangstelling hebben voor mijn boek over de eenvoudige wiskunde van Jezus, wat ik vooralsnog niet heb zien materialiseren:

http://thomascool.eu/Papers/EWVJ/Index.html

Karen Vintges, UvA, die veel over De Beauvoir schrijft, maar die nog niet ontdekt heeft dat De Beauvoir fel zou protesteren tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB, zou oproepen tot een nationale staking, en boycot van Nederland. 

Veronica Vasterling, "Gender and feminist theory, philosophical anthropology, political philosophy (esp. the work of Hannah Arendt), hermeneutic phenomenology".

T.a.v. "Contingency, newness, freedom: Arendt's recovery of the temporal conditions of the political", ja, dat heb ik ook wel.