De bijbel is een astrologisch boek

Thomas Colignatus
12 augustus 2013

Voor een gematigd mens is het leven sterker dan de leer. Wanneer omgekeerd de leer boven het leven wordt gesteld ontstaat snel fanatisme. We zijn gediend met een open samenleving waarin wederzijds respect bestaat zodat zulk fanatisme weinig kans krijgt. Van de geloofsfanatici valt tegenwoordig vooral de politieke islam op, met beroeringen nu ook in Turkije en Egypte die anders zo stabiel leken. Aan het bestaan van Israel zijn we gewend maar deze staat vindt zijn oorsprong ook in het joods geloof, en er bestaat een beweging voor de bouw van de Derde Tempel in Jerusalem die tot beroering kan leiden. Het christendom heeft momenteel een tolerante fase in een gewelddadiger historie maar veel soldaten strijden nog steeds voor God & Country. De katholieke kerk is met paus Franciscus alweer begonnen aan nieuwe zending onder het motto ‘een nieuwe paus, een nieuwe kans’. Wanneer het ene geloof fanatieker wordt kan het andere misschien niet achterblijven. Nu in onze tijd christendom, jodendom en islam weer te maken krijgen met geloofsfanatici, die de leer boven de ervaring stellen, is het extra belangrijk meer aandacht te geven aan de wortels van deze religies.

Veel religies zijn ontstaan door de natuur met goddelijke krachten te verklaren. Zon, maan, planeten en sterren werden als goden gezien en beschreven met astrologie. Voor het bepalen en berekenen van de stand van de sterren is veel kennis nodig. Vroeger was de astrologie de meest geavanceerde wetenschap. De kerken, priesters en theologen hadden ooit respect voor die vroege wetenschap van de astrologie. Het mag dan niet verbazen dat astrologie in de bijbel voorkomt. Sterker nog, wie met onbevangen blik naar bijbel en astrologie kijkt komt tot het inzicht dat de bijbel fundamenteel een astrologisch boek is.

Theologen worden gangbaar betaald om god in de bijbel te vinden. Het kan theonomie genoemd worden wanneer je met een onbevangen wetenschappelijke blik naar de bijbel en het geloof in een god kijkt, zoals er ook het verschil is tussen astrologie en astronomie. Bijbelonderzoekers Andrzej Niemojewski (1864-1921) en Arthur Drews (1865-1935) presenteerden in 1909 respectievelijk 1912 de analyse dat de bijbel vol zit met astrologie. Hun werk wordt stelselmatig door theologen genegeerd. Ook in de godsdienstige en levensbeschouwlijke vorming op de basisscholen wordt nog niet uitgelegd dat de bijbel een astrologisch boek is. Minister Jet Bussemaker was van plan de 10 miljoen subsidie voor deze vorming te schrappen, en de Tweede Kamer heeft begin juli gelukkig een motie aangenomen dat dit in stand moet blijven, maar het is wenselijk dat degenen die ‘vormen’ ook aandacht gaan geven aan het verschil tussen theologie en theonomie.

Het Oude Testament van de joden is gebouwd op astrologische cycli. Mozes en koning David zijn geen historische maar mythologische figuren, geschapen om het religieuze verhaal te vertellen. Het Egyptisch ‘Mss’ betekent ‘zoon van’, zodat ‘Ramses’ staat voor ‘de zoon van Ra (de zon)’. Zo staat ‘Mozes’ voor ‘de zoon (van de Ongenoemde)’. Jezus in het Nieuwe Testament van de christenen is ook geen historisch persoon maar ook weer geschapen, met name door religieuze tekstschrijvers toen de Romeinen genoeg hadden van het Joods fanatisme en de Tweede Tempel met de grond gelijk maakten en de joden de toegang tot Jerusalem ontzegden. De koran is ongetwijfeld een heilig boek maar met de verwijzing naar Jezus als profeet Isa laat het zich door de bijbel verleiden.

De astrologie heeft de dierenriem ontworpen als een vroege kalender met de sterren als goden. De kalender dient de religieuze liturgie maar is praktisch van belang voor landbouw en veeteelt. Niet onbelangrijk zijn de offers die de gelovigen naar de tempels moeten brengen om de priesters van voedsel en wijn en bier te voorzien. De astrologie is dan ook nauw verweven met de vraagstukken van zaaien en oogsten van verschillende gewassen. In het Midden Oosten is de zomer veel te heet. Gerst en tarwe worden gezaaid in november en december en geoogst tussen pasen en pinksteren. In de astrologie wordt een sterreteken ook een huis genoemd, en het zaaien gebeurt in het huis van het brood. In het Hebreeuws is het Beth (huis) en Lehiem (brood), en Jezus is geboren in Bethlehem. We zien dan ook os en ezel die de ploeg trekken.

De kalender beschrijft het jaar van de zon. De cyclus van winter naar zomer naar winter wordt beschreven als geboorte, leven en dood van de zon. In een winternacht in december sterft de oude zon en een nieuwe wordt geboren. Bij een sterfgeval worden drie dagen genomen om vast te stellen dat de dood werkelijk is ingetreden. De zonnewende van 21 december geeft zo de geboorte van nieuwe zon in de nacht van 24 december. In Egypte was dat Horus de zoon van zonnegod Ra. De bijbel zelf zwijgt over de preciese geboortedag van Jezus maar het lijkt geen toeval dat de kerk in de vierde eeuw voor 25 december dag koos.

De oude culturen kenden de zondebok, waarbij een bok met symbolen van ziekte en zonde werd omhangen, en het dorp uitgejaagd, of eventueel geslacht in een offerritueel. In het Grieks heet de zondebok de pharmakos, waarvan onze ‘farmacie’ is afgeleid. De nieuwe zon Jezus wordt geboren in het sterreteken van steekbok. Hij is dan ook de zondebok, die de schuld van de wereld draagt, en die later als lam gods geslacht wordt. Dat latere offerfeest van Pasen valt rond een ander astronomisch moment, namelijk de lente-evening wanneer dag en nacht ieder gelijk 12 uur lang zijn. De zondebok met zijn symbolen van schuld en boete zien we ook terug in sinterklaas, waarbij we nog steeds gedichten schrijven om anderen de waarheid aan te zeggen. De nieuwjaarsconference is het nationale sinkerklaasgedicht. Het kruis waarin Jezus genageld is is het astrologisch kruis dat zich aan de sterrehemel aftekent, namelijk gevormd door het vlak door de evenaar en het vlak van het zonnestelsel, waarin de eclipsen van zon, maan en planeten plaatsvinden, de ecliptica.

Wie met dit oog naar de bijbel kijkt herkent de andere tekens van de dierenriem. Het teken Leeuw met het verblijf van Jezus in de woestijn. De wijnoogst en de wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Enzovoorts. Een zekere logica valt niet te vermijden. Omdat de bijbel het leven van Jezus beschrijft zullen de seizoenen daarin natuurlijk terugkomen. Er is echter zoveel overlap dat het geen toeval meer is. Van Jezus worden alleen zijn geboorte, zijn bezoek op 12-jarige leeftijd aan de tempel en zijn laatste levensjaar en dood op 30-jarige leeftijd beschreven. Er zijn 12 x 30 = 360 graden in een cirkel, nauw gerelateerd aan de 365 dagen van het jaar en de kalender. Denk bijvoorbeeld ook aan precies 12 apostelen en de geboorte van Johannes de Doper bij de zomerzonnewende.

Wetenschap en astronomie zijn in versnelling geraakt en de afstand tussen geloof en wetenschap is erg groot geworden. De kerken, priesters en theologen negeren of verzwijgen de astrologische basis van de bijbel. Deze afstand is in strijd met de openheid van de samenleving en biedt teveel kansen voor opkomend fanatisme. De samenleving gaat zo niet goed om met religie en de kritiek daarop. Hoeveel aandacht en discussie er nu ook is, bijvoorbeeld met de nieuwe paus of Geert Wilders en zijn islamkritiek, er zijn nog steeds zaken die nauwelijks bespreekbaar zijn, en met name de astrologische basis van de bijbel. Wanneer meer aandacht bestaat voor de vroeg-wetenschappelijke wortels van het geloof kan de angel van het fanatisme er gemakkelijker uitgehaald worden, en kan op een meer verlichte wijze naar de kwesties van leven en dood, geloof en eeuwigheid gekeken worden.

Thomas Colignatus is econometrist en leraar wiskunde te Scheveningen, http://thomascool.eu. Zie zijn boek "De eenvoudige wiskunde van Jezus", EUR 14,95, mijnbestseller.nl 2012, ISBN 9789461933775