Jezus is Sinterklaas voor grote mensen

Thomas Cool / Thomas Colignatus
16 december 2013

In Amerika is er discussie of Santa Claus misschien ook zwart kan zijn. In 2001 had Whoopi Goldberg reeds de film Call me Claus en we zijn 12 jaar verder. Misschien heeft het Nederlandse debat over Zwarte Piet enige invloed maar vermoedelijk heeft Amerika zijn eigen oorzaken.

Megyn Kelly van Fox News verdedigde het blozende blanke gelaat van Santa Claus tegen aanvallen uit de blogosphere. Zij beriep zich daarbij op "de feiten" en natuurlijk vroeg Jon Stewart van de Daily Show zich af of het als een feit kan worden gerekend dat je in een door rendieren getrokken slee door de lucht vliegt.

Opvallend genoeg trok Megyn Kelly het argument meteen door naar Jezus, die volgens haar ook blank zou zijn geweest. Megyn Kelly lijkt mij een verwarde en ideologisch enge dame, of althans iemand die bereid is zulke teksten van de auto-cue te lezen, maar de neiging de Kerstman en Jezus op één lijn te stellen lijkt me correct. Je kunt Jezus immers zien als Sinterklaas voor grote mensen.

Of er historisch werkelijk iemand bestaan heeft die wij in verband brengen met Jezus, is niet meer te achterhalen en is verdwenen in de mist der tijden. Sommigen spreken hier over waarschijnlijkheden, maar het is onduidelijk wat je daarmee bedoelt en hoe je die kansen wilt meten. Je kunt denkelijk het beste spreken over scenario’s, waarbij je ook je persoonlijke waardering kunt uiten dat je het ene scenario aannemelijker acht dan het andere. Want daar gaat het dan om: wat je aanneemt.

Astrologie en religie

Zon, maan, planeten en sterren werden door onze voorouders als goden gezien en beschreven met astrologie. Voor het bepalen en berekenen van de stand van de sterren is veel kennis nodig. Vroeger was de astrologie de meest geavanceerde wetenschap. De kerken, priesters en theologen hadden ooit respect voor die vroege wetenschap. Het mag dan niet verbazen dat astrologie in de bijbel voorkomt. Sterker nog, de bijbel blijkt fundamenteel een astrologisch boek te zijn.

Theologen worden gangbaar betaald om god in de bijbel te vinden. Het kan theonomie genoemd worden wanneer je met een onbevangen wetenschappelijke blik naar de bijbel en het geloof in een god kijkt, zoals er ook het verschil is tussen astrologie en astronomie. Bijbelonderzoekers Andrzej Niemojewski (1864-1921) en Arthur Drews (1865-1935) presenteerden in 1909 respectievelijk 1912 de analyse dat de bijbel vol zit met astrologie. Hun werk wordt stelselmatig door theologen genegeerd. Ook in de godsdienstige en levensbeschouwlijke vorming op de basisscholen wordt nog niet uitgelegd dat de bijbel een astrologisch boek is.

Het Oude Testament van de joden is gebouwd op astrologische cycli. Mozes en koning David zijn geen historische maar mythologische figuren, geschapen om het religieuze verhaal te vertellen en de religieuze wetten van een grondslag te voorzien. Het Egyptisch ‘Mss’ betekent ‘zoon van’, zodat ‘Ramses’ staat voor ‘de zoon van Ra (de zon)’. Zo staat ‘Mozes’ voor ‘de zoon van’ waarbij Yahweh ongenoemd blijft. Jezus in het Nieuwe Testament van de christenen is in alle aannemelijkheid ook geen historisch persoon maar ook weer geschapen, met name door religieuze tekstschrijvers in de tijd toen de Romeinen genoeg hadden van het Joods fanatisme en de Tweede Tempel met de grond gelijk maakten en de joden de toegang tot Jerusalem ontzegden. De koran is ongetwijfeld een heilig boek maar met de verwijzing naar Jezus als profeet Isa laat het zich door de bijbel verleiden.

Astrologie en kalender

De astrologie heeft de dierenriem ontworpen als een vroege kalender met de sterren als goden die invloed uitoefenen op het ondermaanse. De kalender dient de religieuze liturgie maar is praktisch van belang voor landbouw en veeteelt. Niet onbelangrijk zijn de offers die de gelovigen naar de tempels moeten brengen om de priesters van voedsel en wijn en bier te voorzien. De astrologie is dan ook nauw verweven met de vraagstukken van zaaien en oogsten van verschillende gewassen. In het Midden Oosten is de zomer veel te heet. Gerst en tarwe worden gezaaid in november en december en geoogst tussen pasen en pinksteren. In de astrologie wordt een sterreteken ook een huis genoemd, en het zaaien gebeurt in het huis van het brood. In het Hebreeuws is het Beth (huis) en Lehiem (brood), en Jezus is natuurlijk geboren in Bethlehem. We zien dan ook os en ezel die de ploeg trekken.

De kalender beschrijft het jaar van de zon. De cyclus van winter naar zomer naar winter wordt beschreven als geboorte, leven en dood van de zon. In een winternacht in december sterft de oude zon en een nieuwe wordt geboren. Bij een sterfgeval worden drie dagen genomen om vast te stellen dat de dood werkelijk is ingetreden. De zonnewende van 21 december geeft zo de geboorte van Jezus in de nacht van 24 december, de nieuwe zon, zoon van god (Ra), nu niet met een Egyptische maar met een Joodse naam.

Steenbok is ook zondebok

De oude culturen kenden de zondebok, waarbij een bok met symbolen van ziekte en zonde werd omhangen, en het dorp uitgejaagd, of eventueel geslacht in een offerritueel. In het Grieks heet de zondebok de pharmakos, waarvan onze farmacie is afgeleid. De nieuwe zon Jezus wordt geboren in het sterreteken van steekbok. Hij is dan ook de zondebok, die de schuld van de wereld draagt, en die later als lam gods geslacht wordt. Dat latere offerfeest van Pasen valt rond een ander astronomisch moment, namelijk de lente-evening wanneer dag en nacht ieder gelijk 12 uur lang zijn.

De zondebok met zijn symbolen van schuld en boete zien we ook terug in sinterklaas, waarbij we nog steeds gedichten schrijven om anderen de waarheid aan te zeggen. De nieuwjaarsconference is het nationale sinkerklaasgedicht.

Het kruis waaraan Jezus genageld is is het astrologisch kruis dat zich aan de sterrehemel aftekent, namelijk gevormd door het vlak door de evenaar enerzijds en de ecliptica anderzijds, d.w.z. het vlak van het zonnestelsel waarin de eclipsen van zon, maan en planeten plaatsvinden.

Het Nieuwe Testament is opgebouwd rond de dierenriem

Wie met dit oog naar de bijbel kijkt herkent de andere tekens van de dierenriem. Het teken Leeuw met het verblijf van Jezus in de woestijn. De wijnoogst en de wonderbaarlijke vermenigvuldiging. Enzovoorts. Een zekere logica valt niet te vermijden. Omdat de bijbel het leven van Jezus beschrijft zullen de seizoenen daarin natuurlijk terugkomen. Er is echter zoveel overlap dat je het aannemelijk kunt vinden dat het geen toeval meer is.

Van Jezus worden alleen zijn geboorte, zijn bezoek op 12-jarige leeftijd aan de tempel en zijn laatste levensjaar en dood op 30-jarige leeftijd beschreven. Er zijn 12 x 30 = 360 graden in een cirkel, nauw gerelateerd aan de 365 dagen van het jaar en de kalender. Denk bijvoorbeeld ook aan precies 12 apostelen en de geboorte van Johannes de Doper bij de zomerzonnewende.

Religie en wetenschap

Wetenschap en astronomie zijn in versnelling geraakt en de afstand tussen geloof en wetenschap is erg groot geworden. De kerken, priesters en theologen negeren of verzwijgen de astrologische basis van de bijbel. Deze afstand is in strijd met de openheid van de samenleving en biedt teveel kansen voor opkomend fanatisme.

De samenleving gaat zo niet goed om met religie en de kritiek daarop. Hoeveel aandacht en discussie er nu ook is, bijvoorbeeld met de nieuwe paus of Geert Wilders en zijn islamkritiek, er zijn nog steeds zaken die nauwelijks bespreekbaar zijn, en met name de astrologische basis van de bijbel. Wanneer meer aandacht bestaat voor de vroeg-wetenschappelijke wortels van het geloof kan de angel van het fanatisme er gemakkelijker uitgehaald worden, en kan op een meer verlichte wijze naar de kwesties van leven en dood, geloof en eeuwigheid gekeken worden.

We zijn gediend met een open samenleving waarin wederzijds respect bestaat zodat fanatisme weinig kans krijgt. Van de geloofsfanatici valt tegenwoordig vooral de politieke islam op. Aan het bestaan van Israel zijn we gewend maar deze staat vindt zijn oorsprong ook in het joods geloof, en er bestaat een beweging voor de bouw van de Derde Tempel in Jerusalem die tot beroering kan leiden. Het christendom heeft momenteel een tolerante fase in een gewelddadiger historie maar veel soldaten strijden nog steeds voor God & Country. De katholieke kerk is met paus Franciscus alweer begonnen aan nieuwe zending. Wanneer het ene geloof fanatieker wordt kan het andere misschien niet achterblijven.

Afscheid van het christendom

Nu christendom, jodendom en islam weer te maken krijgen met geloofsfanatici, die de leer boven de ervaring stellen, is het extra belangrijk meer aandacht te geven aan de wortels van deze religies. Wanneer christenen in Europa afscheid nemen van het traditionele geloof in Jezus dan staat het continent sterker tegenover de fanatici uit die andere stromingen, want je kunt een geloof beter confronteren met wetenschappelijke twijfel dan met de zekerheid van een ander geloof. Wie een vervanging voor een geloof zoekt kan altijd in de politiek terecht met de zoektocht naar een betere samenleving.

Thomas Cool is econometrist en leraar wiskunde te Scheveningen, http://thomascool.eu. Zie "De eenvoudige wiskunde van Jezus", EUR 14,95, mijnbestseller.nl 2012, ISBN 9789461933775. Zie een eerdere tekst over Jezus op FrontaalNaakt. Zie ook de namen van Kinderklaas en Kinderklazien danwel Kidda Claus and Claudia.