Grotendeels afwijzen van aandacht voor
"De eenvoudige wiskunde van Jezus"
(beschikbaar in oktober 2012)
zonder het boek te lezen

PM. Dit overzicht valt eventueel te zien als bijlage bij Agnosme, wiskunde en Jezus (4 mei 2014)

Beschikbaar via allerlei boekwinkels. Persbericht aan onder meer:

redactie@volkskrant.nl, nrc@nrc.nl, ad@ad.nl, groene@groene.nl, redactie@vn.nl, redactie@anp.nl, redactie@gelderlander.nl, hoofdredactie@parool.nl, redactie@intermediair.nl, redactie@hpdetijd.nl, redactie@buitenhoftv.nl, wetenschap@trouw.nl, onderwijs@trouw.nl, economie@trouw.nl, boeken@trouw.nl, nieuwsdienst@trouw.nl, persberichten@vara.nl

 

Alumnus Schrijft, Rijksuniversiteit te Groningen

http://www.rug.nl/science-and-society/alumni-and-fundraising/alumnus-schrijft-boek

Vrij Nederland, opinieblad

"Toegezonden persberichten worden gelezen. Mocht er behoefte zijn van onze kant, dan zullen wij contact met u opnemen." (2012-10-16)

Kleio, tijdschrift van de Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland

Geen reactie op het persbericht

Euclides, blad van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren

"Met alle respect maar het is een beetje een herhaling van zetten. Wij zullen geen aankondiging doen want we gaan niet akkoord met de voorwaarde dat de recensie ingezien wordt. Daarnaast heeft tot twee maal toe een recensent onder vuur gelegen naar aanleiding van zijn commentaar. Dit is voor de schrijvers onbetaald werk waar wij ze vriendelijk om verzoeken met de ruimte om een eigen mening te formuleren. We passen ervoor om weer iemand veel tijd en energie te laten stoppen in het schrijven van een recensie." (2012-10-19)

Een vreemd standpunt, want je zou ook naar mijn argumenten kunnen kijken. Ik zeg toch niet zomaar iets ?
Wellicht breekt met dit nieuwe boek het licht door ?
Zie ook dit advies tot een parlementair onderzoek naar het onderwijs in wiskunde.

Phoenix, blad van Ex Oriente Lux

"Voor vragen i.v.m. Phoenix kunt u best contact opnemen Dr. xxx, via het algemeen e-mailadres van Ex Oriente Lux Nederland" en " Het secretariaat van Ex Oriente Lux is wegens ziekte gesloten voor onbepaalde tijd." (2012-10-29)

Nederlands Theologisch Tijdschrift (NTT)

"Ik heb met belangstelling naar uw publicatie gekeken. Het is zeker interessant maar past helaas niet goed binnen de formule die wij voor het bibliografisch gedeelte van het NTT hanteren. Wellicht dat u uw boek ter recensie kunt aanbieden aan een tijdschrift zoals Interpretatie." (2012-10-31)

De Linker Wang, discussieblad van de religiewerkgroep binnen GroenLinks

"X zal je wel verwezen hebben naar de nieuwe tijdelijke redacteur Y." (2012-11-08)

Humanistisch Verbond

Aan HV: "Ik kan me voorstellen dat vele humanisten het christendom achter zich hebben gelaten, maar het kan voor hen aardig zijn nog eens na te lezen waarom ook al weer. Wellicht wilt u een recensie in overweging nemen. Omdat dit Printing on Demand is, kan ik geen exemplaren toezenden."

"Via X ontving ik uw verzoek. Een beetje lastig verzoek omdat we niets kunnen lezen en dus beoordelen of het in aanmerking komt voor een recensie. Desalniettemin zullen we uw verzoek bespreken in de redactievergadering. Omdat het eerst komende nummer al in de eindredactionele fase is, is het ter bespreking voor het voorjaarsnummer." (2012-11-09)

NRC-Handelsblad

"Dank voor uw stuk. Ik hoop dat we u niet ontmoedigen voor een andere keer maar helaas is het aanbod nu zo groot met zo veel nieuwsonderwerpen dat we uw stuk niet kunnen plaatsen." (NRC, Maarten Huygen, Opinie, 2012-12-17)

Joop.nl

Column: "Is economie onze nieuwe religie geworden?" (2012-12-19)

De Volkskrant

Aan Maarten Keulemans, wetenschapsbijlage: "N.a.v. uw bespreking [van Selina O’Grady "En de mens schiep god"] ontstaat het vermoeden dat u interesse zou kunnen hebben in mijn boek "De eenvoudige wiskunde van Jezus" (2013-03-20):

"Helaas, daarin hebben we geen interesse." (2013-03-20) en "We selecteren scherp, en doen dus alleen de heel prominente boeken!" (2013-03-21)

Nieuw Archief voor Wiskunde, blad van het Koninklijk Wiskundig Genootschap

"We bespreken niet alle boeken die langs diverse kanalen binnenkomen, we (moeten) selecteren uit het aanbod. Dat uw boek niet besproken wordt houdt geen kwaliteitsoordeel over het boek in. We schatten naar best vermogen in waar we onze lezers een plezier mee zullen doen." (2013-03-31)

Skepter, blad van de Stichting Skepsis

Skepter schrijft over astrologie, maar op het artikel "De bijbel is een astrologisch boek" antwoordt de redactie:

"Skepter is ook niet het geschikte blad om eigen ideeën over godsdienstgeschiedenis in te publiceren." (2015-5-16) en "Een probleem is dat de redactie niet goed thuis is in het onderwerp, zodat het voor ons niet zo eenvoudig is om de waarde te beoordelen. Wat ik zelf weet van religie, beperkt zich hoofdzakelijk tot godsdienstsociologische literatuur." (2013-05-17)

Interpretatie

"Dank voor toezending van uw artikel. De redactie heeft vanmorgen besloten om uw artikel niet te plaatsen, aangezien het niet binnen ons format past." (Nico Riemersma, redactiesecretaris van Interpretatie, 2013-05-24)

Historiek.net

http://historiek.net/de-eenvoudige-wiskunde-van-jezus-thomas-colignatus/34281/ (2013-08-14)

FrontaalNaakt.nl

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/over-jezus.html (2013-10-18)

Nederlands Dagblad

Aan opiniepagina ND: "Wanneer u dit artikeltje van mijn website wilt herpubliceren dan bent u welkom: "Jezus is Sinterklaas voor grote mensen", http://thomascool.eu/Papers/EWVJ/2013-12-16-Jezus-Sinterklaas.html. Omdat het bij Kerst past bied ik het ook aan andere media aan." (2013-12-17)

"Dank voor het artikel dat u ons aanbood. Als je het gaat lezen, beweegt het zich steeds verder weg van waar wij in geloven, als het om de Bijbel, God en Jezus gaat. Ik gun u uw ideeën, maar heb er niet zo'n behoefte aan om die via onze krant verder te verspreiden. Als u zegt dat Mozes en David en Jezus niet historisch waren, zijn de gedachten die u vervolgens zelf hebt over het ontstaan van de Bijbel, naar mijn idee zéker zo speculatief. Liever zou ik u gunnen om met Kerst echt te vieren dat er een bijzonder Kind werd geboren, dat de hele wereld in een nieuw licht zet." (ND, Wim Houtman, redacteur opinie en debat, 2013-12-18)

Bestuur van De Vrije Gedachte, vereniging van vrijdenkers

"Ik herhaal dat ik in dit soort ondernemingen die uw fantasmen alleen maar status geven, geen interesse heb." (Voorzitter dr. Anton van Hooff, 2014-04-23)

Dit opstel plaatst de kwestie in een algemeen kader maar met nadere aandacht voor De Vrije Gedachte.

Verslag van het wetenschappelijk wangedrag van Van Hooff (2014-04-28)