Contacten van Thomas Cool met NWO & ECOZOEK

"Stichting ter bevordering van de economische wetenschap"

mei 1991 - juni 1992

 


ECOZOEK was vroeger de onderzoeksafdeling van NWO. Men organiseerde o.a. onderzoekscongressen voor economie, waarbij economen van verschillende herkomst hun resultaten konden presenteren.

Na 1992 is ECOZOEK opgeheven, en opgegaan in de nieuwe NWO organisatie. Men organiseert geen congressen meer. Economen zijn veel afhankelijker geworden van colloquia zoals die door hun eigen werkgever worden georganiseerd. Bijvoorbeeld is het Tinbergen Instituut voor jonge promovendi heel actief, maar hier worden 'willekeurige buitenstaanders' niet standaard toegelaten. Of er zijn 'onderzoek op maandag' bijeenkomsten voor een uurtje, hetgeen aardig is voor degenen die bij de betreffende universiteit werken, maar waarvoor het voor buitenstaanders niet loont, ook qua tijd, om de hele reis te maken.

Bijgevolg, waar men in mijn bibliografie kan zien dat ik vroeger nog wel eens iets aan de collega's (op ECOZOEK) presenteerde, is dat nadien niet meer het geval. Ik ben niet verbonden aan een universitaire instelling, en heb dus geen direct contact met de universitaire collega's.

De laatste bestuurders van de ECOZOEK werkgemeenschap Algemene Economie, die aan deze nieuwe structuur hebben meegewerkt, zijn onder andere F. den Butter en G. Zalm.

Ik beperk me hieronder tot de bestuurlijke contacten. De papers staan in de bibliografie. 

1.

17 mei 1991: aan de orde gesteld in de huishoudelijke vergadering van de werkgemeenschap Algemene Economie:
   

2.

17 juni 1991: brief Cool aan ECOZOEK.
   

3.

26 juni 1991: brief van Den Butter (cie. voorzitter) aan Cool:
   

4.

16 augustus 1991: brief Cool aan ECOZOEK.

Aanvulling t.a.v. wat ECOZOEK kan doen:

 

5.

3 oktober 1991: antwoord ECOZOEK aan Cool. Parafrase: ‘ECOZOEK is niet toegerust om iets te doen’

 
 

6.

22 oktober 1991: brief Cool aan NWO

 

7.

31 oktober 1991: brief NWO aan Cool.  

8.

2 januari 1992: brief Cool aan ECOZOEK

 

9.

28 januari 1992: brief ECOZOEK aan Cool: Parafrase: ‘u heeft slechts persoonlijke arbeidsrechtelijke problemen’

 
 

10.

3 juni 1992: ECOZOEK werkgemeenschap Algemene Economie:
 

Nadien is ECOZOEK opgeheven, en opgegaan in een andere NWO structuur.