Onderzoek werkloosheid

 
Voor de beoordeling van het optreden van D maakt een eventueel gelijk mijnerzijds t.a.v. de werkloosheid niets uit. Het hieronder geformuleerd bezwaar is te beoordelen op grond van de beroepsethiek en omgangsvormen in het bureau zelf.

De inhoudelijke kwestie ten aanzien van de werkloosheid blijft wel een belangrijke context, juist ook voor pragmatische parlementaire overwegingen, en daarmee ook voor de toekomst van het bureau.

Ik doe een extra beroep op de wetenschappelijke collegialiteit dat jullie ruimte scheppen om mijn analyse te bespreken en door te rekenen - met extra inspanning van jullie kant omdat behandeling zo onheus door D tegengewerkt is.

Benadrukt zij dat het gaat om de inefficiënte aspecten van de werkloosheid, waardoor een Pareto optimerende verbetering mogelijk zou zijn, dus een verbetering zonder dat iemand erop achteruit gaat. Bestaande modellen en rapportages van het bureau suggereren ten onrechte dat de Nederlandse economie zich reeds op de efficiency frontier bevindt, waardoor het ene ten koste van het andere zou gaan. De berichtgeving van het bureau aan de buitenwacht laat hier aan duidelijkheid te wensen over.

Hierbij wijs ik op:

 
Waar het loononderhandelingsmodel - in MIMIC gebruikt - de meer relevante belastingeffecten geeft, en dit model verschilt van andere gebruikte modellen in het verleden, is klaarblijkelijk decennia lang een verkeerd beleid gevoerd, gebaseerd op die andere (denk-) modellen. MIMIC houdt bovendien nog geen rekening met mijn analyse ten aanzien van de invloed van belastingen op de Phillipscurve.

 


203  Zie ook DH verslag 13/7/83 punt 4. In die periode was er naast de discussie over de Wet Investerings Rekening (WIR) ook discussie over een eventuele Wet Arbeids Rekening (WAR). Het ging dan om een nette manier van het terugploegen van uitkeringen zoals dat ook in 1994 weer in discussie komt. Een brief van D van 5/8/94 verbiedt publicatie van een relevant citaat. Voor de collega's: bijlage "Embargo". 
 Verder      Terug       Begin van de brief          Begin van het boek          Afkortingen