Het gehuil van onbetrouwbaar links levert een waterland op


Thomas Cool, 5 januari 2005


In de Volkskrant van 11 december 2004 verscheen een manifest van een "stichting waterland". Onder de ondertekenaars trof ik de naam van Paul de Beer die in 1991-1993 censuur van de wetenschap pleegde in zijn hoedanigheid destijds als medewerker van de Wiardi Beckman Stichting, het zogenaamde "wetenschappelijke bureau van de PvdA".

Tja, wat moet men met zoiets ?

De documentatie is als volgt:

  • De censuur van de wetenschap door Paul de Beer en de WBS wordt beschreven op pagina 128 van "De ontketende kiezer" (pdf). Deze pagina heb ik ook opgenomen als onderdeel van mijn documentatie van de vertrouwenscrisis in Nederland. Kern van deze documentatie is dat je er in deze kwestie verstandig aan doet niemand meer te vertrouwen behalve mij, en dat herstel van vertrouwen vereist dat er een parlementaire enquete naar de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB komt.
  • Men krijgt meer begrip voor de impact van deze censuur door Paul de Beer en de WBS door lezing van het opstel "Soms loopt het zo", een verslag van mijn moeizame ervaringen in de PvdA, opgenomen in "Trias Politica & Centraal Planbureau" (1994). Overigens is het jammer dat ik geen tijd heb om over de goede ervaringen in de PvdA te schrijven. Mocht de PvdA tot inkeer komen dan ben ik niet iemand die spijtoptanten afwijst en ontstaat er hopelijk ook tijd om het goede aan die partij te benadrukken. Zolang men echter dwaalt kan ik slechts aangeven dat de PvdA niet alleen dwaalt en maar zelfs tot duisternis voert. Nederland mag Pim Fortuyn dankbaar zijn dat deze Ad Melkert heeft gestopt, waar ik al jarenlang voor Melkert waarschuwde maar waar niemand naar wilde luisteren - maar ja, nu hebben we Wouter Bos, het schiet niet op. Zie hier ook het boek Zonder Professoren.
  • Paul de Beer heeft klaarblijkelijk een website http://www.pauldebeer.nl/ maar hopelijk beseft de lezer dat men voor een goede aanpak van de werkloosheid elders moet kijken.
Aanvankelijk dacht ik "laat die waterlanders maar waterfietsen". Wat kan ik immers doen ? Het manifest der waterlanders werd naast Paul de Beer mede-ondertekend door Farhad Golyardi, Menno Hurenkamp, Marcia Luyten, Jelle van der Meer, Pieter Pekelharing, Dick Pels, Dylan van Rijsbergen en Ellen Walraven. Moet ik deze mensen nu gaan vertellen dat zij heulen met een censor van de wetenschap ? Kunnen deze mensen niet zelfstandig tot het inzicht komen dat in Nederland het coordinatiekader faalt en dat een parlementaire enquete naar de voorbereiding van het economisch beleid een goede suggestie is ? Sterker nog, wanneer ik dit aan deze mensen zou vertellen dan is mijn ervaring dat mensen dichtslaan - en ze gaan je censureren en ontslaan en zwartmaken. Waarom zou ik denken dat Farhad Golyardi, Menno Hurenkamp, Marcia Luyten, Jelle van der Meer, Pieter Pekelharing, Dick Pels, Dylan van Rijsbergen en Ellen Walraven anders zijn dan Paul de Beer of Gerrit Zalm of Ad Melkert of Mirjam de Rijk ? Brr, gezellig is anders. Nee, dacht ik, laat maar waterfietsen totdat de drijvers vollopen en men op het lumineuze idee komt dat respect voor de wetenschap nodig is om rampen te voorkomen.

Maar ja, plots was er iemand op het Nederlands Sociaal Forum die verwees naar de waterlanders, en Jan ter Haar zond er nog een email over: 


Date: Wed, 5 Jan 2005 06:04:22 +0100
List-Id: forum.sociaalforum.nl

Als er een sociale beweging achter het NSF verondersteld wordt, is voor ons allen het bezoeken van de website www.waterlandstichting.nl de moeite waard. Tijdens de plenaire evaluatie werd 'Waterland' door enkelen genoemd. 
Een groep mensen wil onder die naam een progressieve denktank zijn 'om de linkse leegte' te lijf te gaan'. Inmiddels hebben voorzitters van Groen Links en PvdA hun reactie gegeven.
Met de beste wensen voor 2005, 
groet, 
Jan ter Haar
 http://www.waterlandstichting.nl/

Attachment Converted: "Waterland, een progressieve denktank..url"


Tja, wat moet ik nou ? Waarom heten die waterlanders een "progressieve denktank" terwijl zij heulen met een censor van de wetenschap - en zij daardoor de wetenschap onderschoffelen en zo leegte scheppen door het tegenhouden van inhoud ?

Ten behoeve van deze mogelijk misleide en in ieder geval misleidende Jan ter Haar en met name ten behoeve van eventuele lezers van forum.sociaalforum.nl heb ik deze website der waterlanders maar eens nader bekeken. 

Naast bovenstaand commentaar ten aanzien van Paul de Beer en de WBS kan ik nog deze twee opmerkingen maken:

(1) Dick Pels recenseert een boek van Paul Kalma. Maar, Paul Kalma is de directeur van de WBS die niet ingreep toen ik protesteerde tegen de censuur door Paul de Beer. Heeft Paul Kalma geschreven over de werkloosheid en de censuur door de directie van het CPB ? Paul Kalma houdt het wetenschappelijk denken tegen terwijl iemand als Joop den Uyl in diens tijd als directeur van de WBS juist vuurwerk liet zien en zorgde voor een wetenschappelijke basis voor sociaal beleid in een vrije economie.

(2) Belangrijk is het verschil tussen:

Samenvattend zou ik willen zeggen:
  • Het is voor deelnemers van het NSF niet de moeite waard om naar die waterlanders te kijken.
  • Ik verzoek de waterlanders om afstand te nemen van de censuur van de wetenschap door Paul de Beer. 
Ten aanzien van de waterlanders veroorloof ik me nog enkele individuele suggesties:
 
"Waterland is een open platform."
De initiatiefnemers en ondertekenaars van het manifest zijn:
 
Paul de Beer:
(47)
econoom, bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam en redacteur van Socialisme & Democratie ( www.pauldebeer.nl ) Mijn suggestie: Mensen, kom alsjeblieft aan land en laat Paul maar watertrappen totdat hij beseft wat hij gedaan heeft. (Overigens is Paul net als ik in 1954 geboren en geen 47 meer.)
   
Farhad Golyardi:
(42)
socioloog, programmamaker bij De Balie en hoofdredacteur van Eutopia ( www.eutopia.nl ) Mijn suggestie: Wellicht is het interessant voor De Balie om eens aandacht te schenken aan de werkloosheid en de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB ?
   
Menno Hurenkamp:
(33)
politicoloog, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor de Sociale Sector en columnist van De Groene Amsterdammer . Mijn suggestie: Wellicht is het interessant voor je De ontketende kiezer eens te lezen, en misschien is het nuttig dat deze bladen eens aandacht schenken aan de werkloosheid en de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB ?
   
Marcia Luyten:
(33)
econoom en cultuurwetenschapper, journalist voor onder meer De Volkskrant en NRC Handelsblad. Mijn suggestie: Misschien kunt u eens op de redacties aan de orde stellen dat men faalt t.a.v. de berichtgeving over de werkloosheid en de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB ? 
   
Jelle van der Meer:
(47)
journalist, hoofdredacteur van De Helling , en (mede)auteur van o.a. Verplaatsing van de democratie (2002) en Grenzeloze solidariteit (2004). Mijn suggestie: Ik zou niets bijzonders weten.
   
Pieter Pekelharing:
(56)
ethicus, docent sociale en politieke filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en redacteur van het tijdschrift Filosofie & Praktijk. Mijn suggestie: De integriteit van de wetenschap is een belangrijk onderwerp hier, vanuit de ethiek gezien. Wilt u wellicht contact opnemen ? U kunt ervan uitgaan dat ik niet zelf een artikel instuur - in het algemeen werkt het immers niet wanneer een slachtoffer van censuur dit zelf aan de orde stelt.
   
Dick Pels
(56)
socioloog, freelance publicist en auteur van het Progressief Manifest (2004) ( www.dickpels.nl ) Mijn suggestie: Het zou van een grote openheid van geest getuigen wanneer Dick Pels een recensie zou schrijven over De ontketende kiezer - graag digitaal zodat ik daar mijn commentaar op kan geven. Dick, zou je dat willen overwegen ? 
   
Dylan van Rijsbergen:
(29)
informatiekundige en initiatiefnemer van de Carels Groep, een discussieplatform voor linksliberale jongeren ( http://groups.msn.com/sociaalliberalisme ) Mijn suggestie: Probeer eerst De ontketende kiezer te lezen. Het contact met jongeren lijkt me cruciaal, want zij dienen ge-informeerd te worden opdat zij niet achter de verkeerde mensen aanlopen. Wanneer de jongeren alle informatie krijgen kunnen zij zelf wel kritisch bepalen wat van belang is - maar wanneer Paul de Beer bepaalde informatie censureert worden de jongeren verleid om achter hem aan te lopen.
   
Ellen Walraven:
(37)
theater-, film- en televisiewetenschapper en dramaturg. Werkt bij toneelgezelschap 't Barre Land en combineert daar zakelijke en inhoudelijke aspecten ( www.barreland.nl ) Mijn suggestie: Het zou spannend zijn wanneer zij een toneelstuk "Zalm!" maakte n.a.v. de moord op Theo van Gogh. Ellen, zou je dat willen overwegen ? 

En verder lijkt het me wel duidelijk wat verstandige vervolgstappen zijn. 

Overigens hoop ik nog steeds dat de deelnemers aan het NSF afstand nemen van de censuur van de wetenschap door Mirjam de Rijk op het NSF.