Juridisch overzicht
Waarbij het te betreuren is dat men geen beroep kan aantekenen tegen deze gestoorde gang van situatie.
Legenda


Datum  Bij Aanduiding zaak 1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 7 8 9
1991-01-17 CAB M 1991-01-17 V V V V   N V        
1993-11-08 AR 91/139 AW e.a. V V V A   A V   V    
1995-05-11 CR AW 1994/7-10 V V A       V   V    
1995-12-13 AR 94/2830 AW           V       V  
1997-06-10 CR 96/1591 & 1592 AW           V       V  
1997-12-22 AR 97/2348 AW V04 BB G37     V                
1998-02-09 CAB M 1998-02-18       A V            
1998-03-20 AR 98 / 2424 AW         V            
1998-03-20 CR 98/447 AW R006 92                      
1999-03-25 EZ                .  .      
1999-08-25 AR 99/7723 AW              V V      
2000-02-14 CR        A       V  V    
2004-03-02 CAB       L   L     L      
Doenlijk                  D    D D  D
Toekomst     K K       K          

Legenda

Kopregel:

 1. Periodiek 89/90, dan wel bevordering naar schaal 12
 2. Suggestief gebruik van het instrument van het ‘dienstbevel’ waar dat niet nodig was, en het

 3. niet openstaan voor redelijke argumenten. (Dit bezwaar wordt door de rechters opgevat als een bezwaar tegen de inhoud van de taakopdracht.)
 4. Functionele Personeels Beoordeling (FPB) over 1989
 5. Verplaatsing uit de afdeling en functie in april 1990
  1. Verplaatsing ongedaan maken (dit is na het ontslag de iure gelukt)
  2. Verklaring achterhalen waarom ik (de facto) verplaatst moest worden
 6. Tegenhouden van de publicatiegang van een artikel juni/juli 1990, eerst ontvankelijkheid, dan kwaliteit

 7. (Door rechters opgevat als alleen de publicatie)
 8. Functioneren 1990/91
  1. Periodiek 1990/91
  2. Toegezegde FPB over deze periode (welke vooralsnog niet bestaat !)
 9. Ontslag o.g.v. "eervolle ongeschiktheid", oktober 1991
 10. Wachtgeld (Het niet vrijwillig vertrekken wordt opgevat als reden voor ontslag door eigen schuld)
 11. Verzoek tot voorleggen aan de Commissie Integriteit Rijksbeleid (directie weigert antwoord)

Velden:

Om redenen van D en K had ik ook al eerder gemeld dat de uitspraken van de rechter 'dwalingen van het recht' zijn.