In april 1990 ben ik met machtsmisbruik uit werk en afdeling geplaatst.
In 1993 is dit door de rechter vernietigd.
In 1997 en 1998 neemt het ministerie van EZ het besluit geen nieuw besluit te nemen (kortweg: non-besluit).

Aldus:
  1. Een eerste poging strandt op een autistische reactie - en waar de rechter dit eerste verzoek 'ongegrond' verklaarde, bestaat er (voor dat specifieke beroep) klaarblijkelijk geen weg meer open voor hoger beroep.
  2. Tweede poging: Verzoek aan EZ, 25 maart 1999
  3. Beroep bij de rechter, 24 augustus 1999
  4. EZ-journaal over 'klokkeluiders' 1999
  5. Contramemorie 20 januari 2000
  6. Een kwalijke notitie van personeelschef Frans de Wit
  7. Directie CPB wil niet reageren op verzoek omtrent Commissie Integriteit Rijksoverheid
Overigens is het non-besluit uit 1997-1998 een 'nieuw gegeven' en kan ook de CRvB hier worden ingeroepen. Het bovenstaande dient slechts om meer informatie boven water te halen t.b.v. zo'n beroep op de Centrale Raad.