Aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Postbus 20004

2500 EA Den Haag,

 

 23 februari 1998

 

Geachte Raad,

Ik las in FACTA, sociaal-wetenschappelijk magazine, februari 1998, dat prof. dr. F.A.G. den Butter benoemd zou zijn als lid van uw raad.

In mijn ervaring is Den Butter onbetrouwbaar als wetenschapper. Hij heeft destijds de directie van het CPB welbewust verkeerde informatie gegeven, welke een rol heeft gespeeld bij mijn ontslag. Onlangs ook had Den Butter als enige Nederlander zitting in de visitatiecommissie welke het CPB bezocht, en ondanks mijn opmerking dat hij gezien zijn rol in het verleden nu in de positie kwam dat hij over zichzelf moest oordelen, heeft hij zich niet uit die commissie teruggetrokken.

Voor de goede orde, maar dit is meer iets voor economen onder elkaar, waarschuw ik ook voor zijn zwakke economisch inzicht.

Bijgaand treft u een pagina aan welke op internet staat. Zie verder ook:
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html

Met vriendelijke groet,

 

Thomas Cool

Econometrist, oud-medewerker CPB
(Procedures lopend bij de ambtenarenrechter)

cc. InternetOpmerking 25 februari 1998: De Raad op het internet, met op dezelfde pagina ook een foto van de directeur van het CPB ! Ook Kees Schuyt maakt deel uit van de Raad. Het is te hopen dat hij t.a.v. zijn collega Den Butter een zelfde krachtige positie inneemt als waarmee hij zich destijds tegen de WAO-maatregel van het kabinet heeft uitgesproken (en de PvdA verlaten).


 This is a Net Conscience Page, version 1998-02-10, by Thomas Cool.