Protest tegen de censuur bij het CPB       Teksten over de crisis 2007+


Date: Thu, 23 May 2013  [ietwat geredigeerd voor leesbaarheid]
To: Wetenschappelijk Instituut @ christenunie.nl
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus 
Subject:  Aan de heer Wouter Beekers n.a.v. het NRC-artikel van 18 mei / Email aan Martijn van Dam
Cc: Arie Slob, Johan Graafland, wetenschappelijk instituten der politieke partijen, Marianne Thieme, Martijn van Dam cs,  Sjoerd Wielenga,  Mathijs Bouman
 

Geachte heer Wouter Beekers,

Ik las met belangstelling het NRC-artikel van Tom-Jan Meeus van 18 mei. Vervolgens las ik ook een verslag van Sjoerd Wielenga in de de Nieuwe Koers, online. 

Misschien wilt u uw ouders attent maken op mijn protest tegen de manipulatie bij de SP. De SP is blijkbaar een stoorzender in het maatschappelijk debat, want blijkbaar wil men zieltjes winnen, en niet vooruitgang in het wederzijds begrip:
http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-04-19-BoeienBindenBenutten.html

Ik las ook over uw bekering tot God. Ik werd daardoor getroffen doordat ik juist in 2012 een boek schreef "De eenvoudige wiskunde van Jezus". Als wetenschapper ben ik agnost, mijn persoonlijk geloof is atheisme. Mijn indruk is dat beter begrip over het geloof kan helpen tot wederzijds begrip:
http://thomascool.eu/Papers/EWVJ/Index.html

Ik schrijf u nu echter over de massale werkloosheid in Zuid Europa, veroorzaakt deels door politieke manipulatie aldaar, maar ook in de hand gewerkt door politieke manipulatie in Noord Europa. Mijn voorstel is dat we in ieder geval in Nederland proberen om die politieke manipulatie op te lossen, opdat andere landen meer kans krijgen ook de juiste aanpak te vinden.

Ik doe daartoe kopie aan Johan Graafland, oud-collega bij het Centraal Planbureau. In 1990 werd mijn werk getroffen door censuur van de wetenschap door de directie. De economische crisis bevestigt mijn analyse. Johan Graafland deed een studie naar de economische crisis voor de CU, maar hield nog geen rekening met de gecensureerde analyse. Misschien wil Johan naar mijn jongste artikel kijken, in relatie tot het kamerdebat over Frans Weekers de toeslagenfraude, welke begon met de leugen van Zalm en Vermeend t.a.v. het Belastingplan voor de 21e eeuw, met relevantie voor de huidige crisis:

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47071

Ik doe daarbij kopie aan de andere directeuren van wetenschappelijke bureau's van partijen, die hopelijk ook bij hun contacten-econometristen te rade gaan. 

Hieronder staat een email dat ik vandaag schreef aan Martijn van Dam van de PvdA. Ik was in 1974-1991 lid van de PvdA. Helaas was ook daar politieke manipulatie en een gebrek aan belangstelling voor de bescherming van de integriteit van de wetenschap. 

U heeft uw opleiding geschiedenis aan de VU gehad. Het spijt me u attent te moeten maken op de onjuiste attitude van VU-economen Gerrit Zalm en Frank den Butter, waarbij de laatste de geschiedenis ook verdraait, zie http://thomascool.eu/Papers/Drgtpe/Crisis-2007plus/2013-03-17-TPE-FAGdenButter.pdf

Ook aan andere universiteiten dwalen vele economen. Ik meld dit laatste alleen maar opdat u niet zou denken dat uw alma mater niet zou dwalen. De juiste weg lijkt me een parlementaire enquete.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Scheveningen

Bijlage: de brief aan Martijn van Dam, vandaag