Protest tegen de censuur bij het CPB       Teksten over de crisis 2007+


Date: Thu, 23 May 2013 
To: Martijn van Dam @  tweedekamer.nl
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus
Subject: Een nieuwe poging
Cc: Pierre Heijnen, Ed Groot, Mariette Hamer
 

Geachte heer Van Dam,

Laat ik een nieuwe poging wagen. Ik heb zojuist uw motivatie herlezen op uw dotcom website. [Retrieved as PDF.] Een hele nette motivatie. Vervolgens bent u lid van commissies Financien en Europese Zaken. Vervolgens heeft u technische bedrijfskunde gestudeerd, en hopelijk begrijpt u enige wiskunde niveau 4 VWO-B.

Terzake:

Hier is mijn uitleg dat de toeslagenfraude een diepere bron heeft in de leugen van Gerrit Zalm en Willem Vermeend in het Belastingplan voor de 21e eeuw, waarin de belastingpositie van de laagstbetaalden mishandeld werd:

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/weekers-probleem-begon-al-met-zalm-en-vermeend.html

Hier een uitleg hierover met enige wiskunde, in MPRA Muenchen, in relatie tot de economische crisis:

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47071/

Hier mijn toelichting aan Klaas de Vries, voorzitter SER toen Rick van der Ploeg ook een drogreden zat te verkopen:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Brieven/2005-03-22-KlaasDeVries.html

Hier mijn email aan Paul Krugman en Rick van der Ploeg. Ik verzoek Van der Ploeg nog steeds om een reactie, maar hij antwoordt niet, en wellicht kunt u het krijgen:

http://boycottholland.wordpress.com/2013/05/19/email-to-krugman-and-van-der-ploeg/

Het lijkt me nuttig kopie te doen aan Pierre Heijnen. Ik was lid van de PvdA in 1974-1991 en heb Pierre in die tijd ontmoet. Adri Duivesteijn drukte de nieuwbouw van het Haags Stadhuis aan het Spui erdoor met onwaarheden en grote financiele verspilling, en partijgenoten Wypke de Jong en Johan Bakker zijn door de stress vroegtijdig overleden. De positie van Pierre hierin beschouw ik met grote twijfel. Martin van Rijn heeft als gewest- en later afdelingsvoorzitter denkelijk wel een positief matigende rol gespeeld, maar het debakel niet tegengehouden.

De episode was bovendien extra ongelukkig omdat ik, lid van de steungroep financien die de verspilling van het Stadhuis mede aan de kaak stelde (de plek aan het Spui had beter een Willem Drees Park kunnen worden), tegelijkertijd als econometrist en wetenschappelijk medewerker van het Centraal Planbureau in 1990 getroffen werd door censuur door de nieuwe CPB-directeur Gerrit Zalm, die als niet-wetenschapper vanuit EZ bij het CPB was geplaatst. Klaarblijkelijk lukte het de toenmalige PvdA-partijgenoten niet om adequaat zaken te onderscheiden en kritische vragen te stellen. Mijn vermoeden is ook dat Ad Melkert zijn eigen ambitie voorop stelde in plaats van zich in de zaak te verdiepen. 

Hier is mijn protest t.a.v. de CPB-kwestie - en zie hoe de zaak verband houdt met de mishandeling van de belastingpositie der laagstbetaalden:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html

Wellicht bent u als technisch bestuurskundige in staat te begrijpen dat het bestuursmodel van de Trias Politica met een gemankeerd CPB leidt tot grote rampen, en dat het beter is om over te gaan tot een Tessera Politica met een Economisch Hof:

http://boycottholland.wordpress.com/2013/04/16/the-end-of-laissez-parler/

Inmiddels is Laura van Geest benoemd tot directeur CPB, andermaal als niet-wetenschapper zoals Gerrit Zalm. Het lijkt me dat de benoeming beter ongedaan kan worden gemaakt. Hier bespreek ik dit:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Pers/2013-05-22-BenoemingLvGindeMedia.html

Ik doe ook kopie aan Mariette Hamer, die als oud-vz van de Rooie Vrouwen in de PvdA wellicht wil nagaan dat het de emancipatie bevordert wanneer Laura van Geest als normaal mens wordt behandeld wanneer de benoeming inderdaad ongedaan wordt gemaakt. Wellicht kan zij ook met u nagaan dat de Rijksbegrotingen die onder Van Geest tot stand zijn gekomen op wetenschappelijke grond te vernietigen waren wegens bovengenoemde beleidsleugen en het niet optreden tegen de censuur ueberhaupt.

Hopelijk heeft u ooit gehoord van Jan Tinbergen. Ik neem aan hem een voorbeeld, en wellicht wilt u dat respecteren.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Lid PvdA 1974-1991
http://thomascool.eu/