Enkele opmerkingen mede n.a.v. de brieven Vervaet-CPB

12 september 1999 
 

 N.a.v. de brieven Vervaet-CPB

Ik volsta hier met verwijzingen (dat is het mooie van het internet): De reactie is:
 1. Ik ben al voor een parlementaire enquete ...
 2. Ik heb alleen de eerste brief van Vervaet aan het CPB, de reactie daarop van Don, het Trouw-artikel en genoemde internet pagina's gelezen, en delen daarvan alleen maar diagonaal. Mijn reactie daarop is vluchtig:
  1. Er is destijds al in de pers gewaarschuwd dat uitkomsten in de onzekerheidsmarges vallen, dus er is weinig nieuws.
  2. De kwestie van onzekerheden zou in de tijdschriften besproken kunnen worden. Wat hier gebeurt is dat wetenschap en populaire taal gemengd raken, op een verwarrende wijze.
  3. De belangrijke stellingen van Vervaet t.a.v. het ondemocratisch karakter kunnen niet zo onderbouwd worden.
  4. Ik heb allerlei gedachten t.a.v. "econometrie als wetenschap" maar wil deze niet 'vervuilen' door deze teksten. Bijv. zou ik dingen anders ordenen e.d. 
  5. Wel moge het duidelijk zijn dat ik de econometrie niet verlaat, en dat ik veel positiever sta t.o.v. het CPB dan Vervaet. Waar Vervaet bijv. Franses citeert t.a.v. de econometrie, vraag ik me af of Franses er wel rekening houdt dat slechte beleidsresultaten vooral ook komen door misbruik van de econometrie.
 3. Ik moet waarschuwen voor de professores Heertje en Den Butter die in Trouw aangehaald worden. Den Butter heeft een kwalijke rol gespeeld bij mijn ontslag. Heertje wil het CPB een "onafhankelijk onderzoek" laten doen naar de Betuwelijn, terwijl het CPB juist eerder een bedenkelijke rol speelde bij het besluit tot aanleg. Ook heeft Heertje niet gereageerd toen ik hem vertelde van het machtsmisbruik door de directie van het CPB t.a.v. mijn persoon.
 4. Boeiend is dat de directie van het CPB wel de briefwisseling met Vervaet als pdf op het internet zet, maar dat dit met mijn kritiek niet gebeurt. Terwijl ik toch graag alles op het internet zou zien (als pdf ter authenticatie, als html voor links). De tekst op de CPB-site zegt dat de discussie over 'methoden en technieken' moet gaan. Maar is liegen en bedriegen en mensen met machtsmisbruik uit de discussie verwijderen dan geen 'methode en techniek' ? Volgens mij staat de discussie met Vervaet alleen op het net omdat e.e.a. makkelijk te weerleggen is, de zoveelste aandachtafleider.
 5. En Trouw heeft op goedkope wijze weer zijn kolommen gevuld met een sappige roddel. Zie mijn ervaringen met de Nederlandse media.

 
 

Hoera, de cirkel is weer rond

Nadat prof. dr. G. Zalm (VU) mij ontsloeg, en prof. dr. F. den Butter (VU) een kwalijke rol speelde als voorzitter van een Ecozoek gemeenschap en later lid van een visititiecommissie, is nu dr J.A. Vijlbrief (VU) tot onderdirecteur van het CPB benoemd; dezelfde persoon die vanuit EZ al leugens verspreidde in het Maandblad voor Uitkeringsgerechtigden (MUG). Zie op diezelfde pagina trouwens ook Caspar van Ewijk (UvA) genoemd, inmiddels de andere onderdirecteur van het CPB, die destijds geen tijd had om de CPB-kwestie te bestuderen.

 
 

James Galbraith

Ik kwam het boek tegen van James Galbraith (1998), "Created Unequal", Free Press. Een aanrader. Diens analyse spoort goed met de mijne, en verschilpunten zijn op te lossen.
Zie het University of Taxes Inequality Project (UTIP).

 
 
 

Minimumloon

In ESB 27-8-99 bespreekt Arthur van Soest het boek van Coen Teulings cs. "Minimumloon, arbeidsmarkt en inkomensverdeling", Sdu 1998. De conclusie is dat het minimumloon waarschijnlijk te laag zou zijn.

Boeiend, hoe men er steeds in slaagt om de ogen te sluiten voor mijn alternatieve analyse

Is dit nog wetenschap ? Is dit geoorloofd ?

Misschien moet ik ook maar tot de conclusie komen dat ik niet besta ? Eens proberen: 

IK BESTA NIET !


 
 
 

Bloed aan de handen

Ben ik geradicaliseerd ? 

Inmiddels vind ik wel dat kabinet, parlement en CPB-directie bloed aan de handen hebben. De Kosovo kwestie en de instabiliteit in Rusland zijn onderdeel van mijn analyse, en waar men de analyse breidelt is men ook verantwoordelijk voor de gevolgen van de breidel. Het is puur een kwestie van deontische logica. Wie voor deze conclusie wegloopt heeft een zwak geweten.

In vroeger tijden was slavernij gewoon, het valt moeilijk om ons voor te stellen hoe bruut onze voorouders waren. We zeggen snel: "Andere tijden, andere zeden."

Voor een deel terecht, maar voor een deel ook weer niet. Want ook in die andere tijden kon men een morele keuze maken. Kon men zijn ogen open houden, bijvoorbeeld voor het menselijke in de slaven, en gaan nadenken over de juistheid van het eigen handelen.

Zo ook in deze tijd. Dit kabinet, dit parlement, deze directie kan men niet vrijpleiten door te verwijzen naar omstandigheden en conventies. Men kiest voor de verkeerde zaken, het 'overkomt' ze niet.

Mijn conclusie dat Wim Kok, Ad Melkert, Henk Don rondlopen met van bloed druipende handen, zal mijn communicatie met de omgeving geen goed doen. Wat jammer voor die omgeving!