Antwoord door EK 9 april 2013 (PDF)      Vervolgbrief aan EK 12 mei 2013

Date: Sat, 23 Mar 2013 
To: postbus@eerstekamer.nl, Voorzitter@tweedekamer.nl
From: Thomas Cool / Thomas Colignatus 
Subject: Economische crisis en censuur van de wetenschap door de directie van het CPB, met verwijzing naar de bijeenkomst n.a.v. het overlijden van Jos de Beus, en de uitgesproken waardering voor het hebben van een open geest
Cc: Voorzitters van fracties van Eerste en Tweede Kamer, enkele wetenschappers, enkele media

Aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer van de Staten Generaal
p/a Fred de Graaf, voorzitter EK
p/a Anouchka van Miltenburg, voorzitter TK

Geachte voorzitters, geachte kamerleden,

Afgelopen donderdag was er een indrukwekkende bijeenkomst ter nagedachtenis aan Jos de Beus, leerling van Hans van den Doel, leerling van Jan Tinbergen. Bijna iedere spreker roemde de openheid van geest van Jos de Beus. 

Enkelen die ik daar sprak toonden zich bereid daar een voorbeeld aan te gaan nemen. Zie derhalve mijn email aan Arjo Klamer (EUR) en Philip van Praag (UvA):

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Brieven/2013-03-22-BijeenkomstJosDeBeus.html

De directie van het Centraal Planbureau censureert mijn analyse sinds 1990. De economische crisis bevestigt de juistheid van mijn analyse. De directie onderzoekt die bevestiging niet, vermoedelijk teveel gefocussed op het vermeende oude gelijk en het juridisch machtsmisbruik van toen waarin mijn persoon is belasterd.

Er is het risico dat mensen gaan denken dat er sprake zou kunnen zijn van persoonlijke onmin, wanneer ik nu de naam noem van Gerrit Zalm. Dat is niet het geval. Ik noem hem als de CPB-directeur die de censuur op het CPB begon. Zalm heeft een achtergrond van HBS-A en een loopbaan in de bureaucratie, onder EZ minister Rudolf de Korte, wanneer hij plots een jaar onderdirecteur bij het CPB wordt en daarna benoemd wordt als opvolger van CPB-directeur Peter de Ridder. Daarna ook minister van Financi-en, die de euro invoerde, en directielid van de dubieuze DSB. Lodewijk Asscher beschrijft een vreemde casus met Zalm t.a.v. Schiphol. Gerrit Zalm komt mij niet over als wetenschapper. Hij heeft nota bene censuur van de wetenschap gepleegd en pleegde machtsmisbruik bij mijn onheus ontslag. Nederland toont een verbazingwekkende verliefdheid op Zalm met zijn wetenschappelijk onverantwoorde verhalen en een even verbazingwekkend gebrek aan respect voor de wetenschap. 

De wereld zucht onder censuur van de economische wetenschap. Het is een illusie te denken dat de "wetenschappelijke tijdschriften" aandacht besteden aan censuur van de wetenschap op het CPB.

Zie hier hoe de NRC erover schreef in 1998, en merk hoe het verder niemand iets kon schelen:

http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Pers/DeDraad3.html

Ik adviseer tot een algemene staking, leg het land plat, boycot Nederland tot de censuur van de wetenschap is opgeheven. 

http://boycottholland.wordpress.com/about

Wanneer de open geest tot ontwikkeling komt, ga dan lezen. Stel eerst vragen wanneer je iets [niet] begrijpt, en schep een "level playing field" waarin de wetenschap tot zijn recht kan komen. 

Vragen stellen betekent, omdat u het parlement bent, dat u een enquete zou kunnen houden. Hoor mensen onder ede, want er zijn allerlei belangen die tot verhullend taalgebruik kunnen leiden.

Geef mij middelen om te beginnen met een correctie op wat de directie van het CPB heeft aangericht, en ik denk dan aan: (1) tien advocaten om de censuur, het machtsmisbruik en de laster t.a.v. mijn persoon voor te leggen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, (2) tien buitenlandse hoogleraren om e.e.a. te vertalen naar collegae, (3) tien documentaire-makers om e.e.a. aan het grote publiek uit te leggen.

De kern blijft dat ik teruggeplaatst dien te worden, en de analyse met de collegae moet kunnen bespreken. Ik ben benieuwd naar hun reactie, wellicht heb ik ergens toch een fout gemaakt, maar het lijkt me niet waarschijnlijk.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (1982) en leraar wiskunde (2008)
Wetenschappelijk medewerker CPB 1982-1991
http://econpapers.hhs.se/RAS/pco170.htm
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html