Aan de wetenschappelijke collega’s van het Centraal Planbureau – vervolg

Van Stolkweg 14
2585 JR ‘s-Gravenhage
 
 

13 juni 2013
 
 

Beste collega’s,

Eerder schreef ik jullie al een brief in 1994. [1] Wegens de benoeming van een niet-wetenschapper tot directeur van het Centraal Planbureau per augustus 2013 zie ik aanleiding tot dit korte vervolg. Mijn brief aan de benoemde persoon, Laura van Geest, is reeds beschikbaar op het internet. [2]

Mijn suggestie is dat jullie nu expliciet onderzoek doen naar hoe het reeds misging met de benoeming van een niet-wetenschapper in 1988 / 89. Gerrit Zalm was directeur AEP bij EZ, werd benoemd tot onderdirecteur in 1988 en tot directeur in 1989, vermoedelijk met enige voorkennis van een voorgenomen vertrek van Peter de Ridder. Ikzelf nam destijds aan dat Zalm een overstap naar de wetenschap maakte, en toen hij snel daarop ook hoogleraar aan de VU werd kon ik hen welgemeend feliciteren. Ruw was echter het ontwaken toen mijn analyse uit 1990 over de werkloosheid van interne bespreking en publicatiegang werd tegengehouden, wat censuur van de wetenschap is, [3] en ikzelf in 1991 met onwaarheden ontslagen.[4] De les is dat zo’n benoeming van een niet-wetenschapper een te groot risico is.

Bij deze censuur en dit machtsmisbruik waren wetenschappelijke onderdirecteuren Hans den Hartog en Henk Don medeverantwoordelijk, waarbij Den Hartog de meeste gesprekken voerde en Don geen directe betrokkenheid had. Wetenschappelijke directeuren Don en Teulings hebben nadien niet gecorrigeerd ook al kwam nadere informatie beschikbaar. Derhalve is een wetenschappelijke achtergrond geen garantie dat het wel goed gaat. Wel durf ik de counterfactual aan dat cruciale moment anders waren afgehandeld wanneer er in 1989-1991 een directeur was geweest met een wetenschappelijke houding.

Laat ik opmerken dat de huidige economische crisis mijn analyse bevestigt. Klaarblijkelijk doet het CPB geen onderzoek naar deze bevestiging, alsof ik en die analyse niet bestaan. Dit bevestigt weer dat de benoeming van een directeur zeer belangrijk is. 

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Scheveningen
http://thomascool.eu

[1] http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Collegas/Index.html ook opgenomen in “Trias Politica & Centraal Planbureau” (1994) p180-228 met een “voorwoord” op p42-43, http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1994/11/30/TPenCPB.html 
[2] http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Brieven/2013-04-27-AanLauraVanGeest.html 
[3] http://www.thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/NVMC/Verslag.html 
[4] http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Pers/DeDraad3.html