Het Functie Informatie Formulier (FIF) van 28 mei 1987
beschrijft de functie van "wetenschappelijk medewerker" bij het Centraal Planbureau.

Als PDF

of

Blanco pagina's zijn weggelaten.