"I advise that the newly to be established 'Commission for Government Integrity' should look into this case - even though Thomas Cool already has been fired officially."

"Ik adviseer dat de nieuw op te richten 'Commissie Integriteit Rijksoverheid' deze zaak in behandeling neemt - met terugwerkende kracht ook al is Thomas Cool officieel al ontslagen."

Oktober 1999

Prof. dr. R.D. Gill
Chair in Mathematical Statistics and Probability Theory, Mathematical Institute, University Utrecht, Budapestlaan 6, 3584 CD Utrecht, The Netherlands.
Member KNAW.

Tel: +31-30-2533763, secr: +31-30-2531430, fax: +31-30-2518394, mobile: +31-6-22427127.

Snailmail: R.D.Gill, Math.Inst, Univ.Utrecht, Box 80010, 3508 TA Utrecht, NL.
 
(Gill is verhuisd naar de Universiteit Leiden)

Links: Brief aan EZ, 31 juli 1990 met commentaar en verwijzing C.I.R..
Opstel "Ben ik een klokkeluider ?"

Directorate refuses to answer a request on this.
De directie CPB weigert een antwoord op dit verzoek te geven.