Waar ik de directie van het CPB verzoek om mijn zaak met terugwerkende kracht te laten voorkomen bij de Commissie Integriteit Rijksoverheid, weigert de directie een antwoord te geven. 
 

Het verzoek was: 

Aan de directie van het Centraal Planbureau
Van Stolkweg 14
2585 JR Den Haag
12 november 1999
 
 
 

Geachte directie,

Minister Peper van Binnenlandse Zaken heeft onlangs erkend dat ambtenaren niet altijd de bescherming ten deel valt die gewenst is, en gaat daarom een ‘Commissie Integriteit Rijksoverheid’ (CIR) instellen.

Ik zou graag met terugwerkende kracht door deze commissie gehoord willen worden.

Ik wil u graag vragen of u deze gedachte wilt ondersteunen, en zo ja, bereid bent de minister van EZ te vragen hierover de collega minister Peper aan te spreken. Hopelijk bent u bereid om uw medewerkers alle bescherming te bieden die in een moderne samenleving gewenst wordt geacht, ook al hoeft u het niet eens te zijn met mijn percepties.

Tot mijn vreugde heb ik inmiddels twee wetenschappers gevonden die zo’n ondersteuning bieden, Guido den Broeder en professor Richard Gill. Ik voeg hun verklaringen toe.

Vandaag heb ik hierover ook een brief aan de wetenschappelijke collega's van het CPB gezonden. Althans de mij bekende collega's, inmiddels zullen er vele veranderingen zijn; en mijn tweede verzoek is dan of u wellicht ook bereid bent de brief in de bijlage aan de nieuwe wetenschappelijke medewerkers ter beschikking te stellen. U heeft mijn toestemming om een kopie van deze brief te doen rondgaan, al dan niet vergezeld van uw commentaar.

Voor de goede orde meld ik ook dat ik in alle drukte van mijn door u veroorzaakt opgejaagd bestaan eindelijk tijd heb gevonden om een nieuw concept van mijn boek "Definition and reality in the general theory of political economy" (DRGTPE) op het internet te zetten. In uw visie heeft mijn analyse onvoldoende niveau, en is deze niet eens het bespreken waard. Misschien heeft u toch de goedheid om e.e.a. toch in overweging te nemen, en wellicht heeft het verstrijken van de tijd ook zijn werk gedaan, en bent u in staat te erkennen dat u het fout heeft gezien. Ik heb mijn hoop daarop niet verloren, en denk zelfs eerder bij u erkenning te ondervinden dan bij anderen. Ook al vind ik dat u onmiddellijk geschorst zoudt moeten worden, wens ik u toch heel veel wijsheid.

Met vriendelijke groet,
 

Thomas Cool
Rotterdamsestraat 69, 2586 GH Scheveningen
http://thomascool.eu

Back
Top