Het falen van de media bij deze benoeming
Aan de directeuren van de andere planbureaus
prof. dr. Maarten Hajer, PBL
prof. dr. Kim Putters, SCP

19 juni 2013
Betreft: De benoeming van niet-wetenschapper Laura van Geest tot directeur van het CPB
CC: Laura van Geest
 

Geachte hoogleraren / directeuren,

Ik maak bezwaar tegen de benoeming van niet-wetenschapper Laura van Geest tot directeur van het CPB. 

Mijn verzoek aan u is hierover na te denken en uw visie te geven. Wanneer u het verzet tegen deze benoeming niet deelt is er vast een of ander misverstand dat in nadere dialoog kan worden opgelost.

Mijn bezwaar staat in mijn brief aan haar:
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Brieven/2013-04-27-AanLauraVanGeest.html

Zie ook mijn brief aan de wetenschappelijke collega's op het CPB: 
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Collegas/2013-06-13-AanWetenschappelijkeCollegas.html

Ik maak u erop attent dat Laura van Geest mogelijk nog niet wist van de censuur van de wetenschap op het CPB sinds 1990, maar dat wel zou moeten weten na mijn brief aan haar, en dat ik nog geen reactie van haar daarop heb gehad. Ik beschouw dat als een bevestiging dat zij niet geschikt is als directeur van het CPB.

Hieronder volledigheidshalve nog enkele opmerkingen over het falen van PBL en SCP en de wereld van de volksgezondheid zelf. Men kan krachtiger tegen een inbreuk op de wetenschap protesteren wanneer het eigen huis op orde is.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus
Econometrist (Groningen 1982) en leraar wiskunde (Leiden 2008)
Scheveningen
http://thomascool.eu/
 

Supplement:

(1) Het PBL faalt in zijn kerntaak doordat men het concept van het milieu-duurzaam nationaal inkomen (mDNI), ontwikkeld door Roefie Hueting en ondersteund door Jan Tinbergen, niet ondersteunt en zelfs actief doodzwijgt. Daarenboven negeert men de onwaarachtigheid bij de behandeling daarvan door het CPB terwijl ook hier kritiek zou passen. Zie:
http://www.sni-hueting.info/NL/index.html#monitor
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13899

(2) PBL en SCP falen doordat men in het verleden niet is ingegaan op mijn verzoek tot ondersteuning bij mijn protest tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB sinds 1990. De zgn. "visitatie" deugt niet wanneer men 1990 als verleden tijd beschouwt en niet ziet dat het een continue doorgaand proces is. De economische crisis bevestigt mijn analyse uit 1990 maar dat wordt natuurlijk weer niet onderzocht. Ja, de censuur is natuurlijk ongedaan te maken wil je precies weten wat er moet worden onderzocht.
http://boycottholland.wordpress.com/2013/02/21/contamination/

(3) Bij ErasmusMC / MGZ ligt er de kwestie van een lunchbijeenkomst. Kent prof. Putters de hoogleraren [... X ...]  en [ ... Y ...]  en hebben zij hem erover ingelicht ? Heeft de economische crisis nu wel of niet gevolgen voor de volksgezondheid in Europa, en ziet men de relatie tot mijn protest tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het CPB sinds 1990 ?
http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/MedischEthisch/index.html