Nederland moet zich schamen

Thomas Cool
28 juli 2011 

De moorden door A.B. in Noorwegen zijn ook een signaal voor Nederland. De eerste reacties gaan er momenteel over dat A.B. in zijn teksten naar Geert Wilders verwijst. Dat is te goedkoop. In feite gaat het om ons allemaal. Ons land faalt collectief in het samen oplossen van de problemen waar we mee te maken hebben. Heel Nederland moet zich schamen.

Eerder hebben leidende politici van PvdA, VVD, D66 en Groenlinks Pim Fortuyn gedemoniseerd. De partijen hebben geen excuses aangeboden en kiezers zijn op die partijen blijven stemmen. De VVD als partij van Orwelliaanse "vrijheid" hanteerde zo’n kadaverdiscipline dat Geert Wilders wegens zijn afwijkende mening omtrent Turkije kon vertrekken. Menigeen heeft hem daarna belachelijk proberen te maken. In dit klimaat van haat en nijd is Wilders geradicaliseerd met als dieptepunt het voorstel van een "kopvoddentax" hetgeen diep grievend en vernederend is. Waar Marcel van Dam Fortuyn wegzette als een "buitengewoon minderwaardig mens" maar daarvoor later zijn excuses aanbood moet Wilders zijn weg naar het democratisch fatsoen nog terugvinden. Maar de andere partijen maken een herstel niet gemakkelijk door ofwel in een coalitie te gedogen ofwel op verkeerde wijze oppositie te voeren.

De demonisering van Fortuyn was cruciaal fout. Iedere serieuze politicus weet dat er altijd malloten in de coulissen schuilen om de daad bij het woord te voegen. De radicalisering door Wilders is eveneens cruciaal fout om dezelfde reden. Waar Ad Melkert, Gerrit Zalm, Thom de Graaf en Paul Rosenmöller hun V. van der G. kregen heeft Wilders nu zijn A.B. Wie de demonisering van Fortuyn afwijst moet om dezelfde reden instemmen met de recente conclusie van zelfs een conservatief als Bart Jan Spruyt om Wilders te vragen om expliciet geweld af te keuren en zich voortaan verstandiger uit te laten. Maar dan zijn we er nog lang niet. Ook de andere partijen dienen zich grondig rekenschap te geven dat Nederland in zijn geheel faalt. Ook de andere partijen moeten inzien dat zij zich jarenlang verkeerd hebben opgesteld. Met bijvoorbeeld als begin van inzicht dat huidige coalitie en oppositie op de verkeerde uitgangspunten stoelen. Maxime Verhagen wil macht, zeker, maar tegen deze prijs?

A.B. lijkt geen krankzinnige maar een psychopaat, d.w.z. iemand die empathie ontbreekt. Kun je op grond van zo’n enkele misdadiger zulke vergaande conclusies trekken over de hele Nederlandse samenleving als geheel? Wie deze vraag stelt begrijpt het niet. Ik trek mijn conclusies over de Nederlandse samenleving op grond van die Nederlandse samenleving zelf. Mijn website bevat een uitvoerige analyse wat er mis is met ons land. Die analyse schreef ik al jaren voor Fortuyn, Van der G., Wilders en A.B. Hun opkomst past binnen de analyse maar vormt niet het doorslaggevende bewijsmateriaal.

De doden in Noorwegen verdienen meer respect dan dat de ogen in Nederland zich richten op de radicalisering van Wilders. De hoofdconclusie is dat Nederland faalt in zijn democratie, in zijn respect voor de medemens, in de kwaliteit van onderwijs en media, in de omgang van politici en burgers. We zijn zo gewend om ons op de borst te kloppen maar wie de juiste conclusie trekt zal schrikken van de lange weg die we nog moeten gaan.

Thomas Cool is econometrist. Met journalist Hans Hulst schreef hij het boek "De Ontketende Kiezer" (2003) met voorstellen tot verbetering van de samenleving

PS. Aangezien dit artikel spreekt over "moeten" gaat het hier om mijn politieke visie. Als wetenschapper onder de naam Colignatus adviseerde ik in 2004 tot een boycot van Nederland en in dat advies staat in hoofdlijn mijn analyse omtrent het land. Zie ook de andere links. 

=====================
Reactie van een lezer 29 juli 2011:

ik heb even snel scannend door je artikel over A.B. gelezen; ik vind niet dat je er wat voor conclusie dan ook aan zou moeten verbinden, het heeft niks met politiek te maken dat iemand totaal gestoord is, zijn actie was de actie van een psychopaat. Ik zag toevallig laatst een stukje interview met zijn vader, die kwam over als een totaal gevoelloze, naargeestige man. Er werd tussen neus en lippen gemeld dat Anders zijn vader als sinds 1995 al niet gezien heeft... ik denk dat je daar veel meer redenen uit kan halen voor deze slachtpartij dan uit de politiek. Ik denk dat, evenals bij veel Jihad strijders, hij de politiek alleen maar bij heeft gehaald om zijn innerlijke chaos een vorm te geven. Vergeet deze man; hij heeft de wereld niets te vertellen en niemand, behalve zijn eigen familie en hijzelf, heeft gefaald. 
...misschien de Noorse politie met hun reactie, maar dat is ook een lokale aangelegenheid die ons niet aangaat.
====================
Mijn antwoord 30 juli 2011:

Ik kan 99% met je meegaan, behalve ... dat er altijd die politieke dimensie is. Iedereen weet dat er zulke personen als A.B. gewoon bestaan. Sommige politici kiezen voor demagogie in de wetenschap dat zulke personen zoals A.B. dan verleid worden om in hun richting mee te gaan. Laten we een voorbeeld nemen. Stel dat A.B.1 miljoenste procent kans heeft geweld te plegen en dan 50% kans heeft om linksradicaal te worden (op rechts te schieten) en 50% kans rechtsradicaal (op links schieten). Wanneer rechtse politici flink stemming maken dan verhogen ze de kans dat zo'n persoon (a) geweld gaat gebruiken (b) dit doet in de lijn van het rechtse denken. Je bent politiek naief wanneer je deze politieke dimensie verwaarloost. Waar het mij in de tekst hierboven om gaat is dit. (1) Wilders begon oorspronkelijk met een net onderscheid tussen de politieke islam die geweld predikt en de islam als vredelievende godsdienst. Maar Wilders is geradicaliseerd en scheert alle islamieten nu over een kam. Zijn ideologie is inmiddels totaal van de wereld. (2) De Nederlandse samenleving heeft hier een voedingsbodem voor gegeven en hiervoor geen goed antwoord op geboden. Men demoniseerde Fortuyn, schrok van de gevolgen, sprak Wilders dan maar naar de mond, en weigert na te denken over een nette wijze om de problemen in de Nederlandse samenleving aan te pakken. Nederland moet zich schamen.