Iedereen Blij

Antwoord op Niemands land van Marcel van Dam

January 2010, ISBN ...

PDF  (0.6 MB) (Acrobat 5 or higher)

€ ..
  

Relation to the World Crisis 2007+


 
 
 
 
De kredietcrisis ontmaskerde het beleid van deregulering van de financiële markten. Tegelijkertijd denken velen dat de arbeidsmarkt wel goed beheerd wordt. Ook dit is een misverstand. Het beleidsfalen op de arbeidsmarkt valt alleen minder op omdat problemen niet in één keer optreden maar van jaar tot jaar steeds een klein beetje zodat we eraan wennen. We hebben het dan ook over het beheer van de verzorgingsstaat, die immers bepaalt of iemand wel of niet kan werken en/of een uitkering krijgt.

Een spraakmakend boek over de verzorgingsstaat is Niemands land. Biografie van een ideaal van Marcel van Dam. Hierin maakt hij de balans op van dertig jaar hervorming van de verzorgingsstaat. Van Dam concludeert dat de neoliberale sanering een nieuwe sociale kwestie heeft geschapen. Meer dan een miljoen onrendabelen zijn buitengesloten uit de samenleving en leiden een vernederend bestaan. Van Dam kiest voor een gedeeltelijk basisinkomen en een allround zorgzamer samenleving omdat ook een rijk persoon met met pech langs de weg mededogen verdient. Bestudering van zijn analyse toont echter aan dat hij aan essentiële zaken voorbijgaat. Zonder correctie zal ook zijn aanpak de stagflatie terugbrengen, precies de reden waarom de verzorgingsstaat gesaneerd moest worden.

Het Samuel van Houten Genootschap heeft afgelopen decennia al een paar boeken aan de werkloosheid en armoede gewijd.  Deze publicaties bespreken het belastingvacuüm en het dynamische marginale tarief, en hun doorwerking op het algemene en macro-economische beleid. Deze andere analyse biedt een aanpak die iedereen blij kan maken.

De belastingvrije voet is achtergebleven bij het bestaansminimum, daardoor moeten minimumverdieners ook belasting betalen, daardoor zijn de minimumloonkosten te hoog geworden, en juist daardoor zijn zij werkloos. Omdat die belasting zo toch niet betaald wordt men is werkloos kan hij veel beter geschrapt worden. Een volstrekt gratis oplossing, met grote gevolgen voor werkgelegenheid, economische zelfstandigheid en persoonlijke vrijheid. Juist deze aanpak brengt de stagflatie onder controle.

Binnen het Samuel van Houten Genootschap hebben wij grote waardering voor Marcel van Dam om, gesteld tegenover de kredietcrisis, de nieuwe sociale kwestie onder de aandacht te brengen. Wat hij schrijft over armoede en afhankelijkheid is ons vaak uit het hart gegrepen. Tegelijkertijd bevelen we deze bespreking van Thomas Colignatus aan die een belangrijke aanvulling en antwoord op de analyse van Marcel van Dam biedt. 

E. S. H. van Stappershoef
Voorzitter Samuel van Houten Genootschap
Wetenschappelijk bureau van het Sociaal Liberaal Forum