Het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis ( IISG ) was bereid om een drietal verhuisdozen met een deel van mijn archief in bewaring te nemen. In principe kan men dit archief daar inzien. De overwegingen voor deze overdracht zijn (a) dat het opmerkelijk is dat de massale werkloosheid sinds 1970 oplosbaar is, en zeker sinds mijn economische analyse van 1989/91, zodat dit archief wellicht kan bijdragen tot nader inzicht waarom de overheid dit niet doet; (b) mijn activiteiten in de PvdA 1974-1991 waaronder de kandidatuur voor het partijvoorzitterschap in 1991; (c) mijn contact met Jan Tinbergen; (d) de oprichting en de activiteiten van het Sociaal Liberaal Forum en het Samuel van Houten Genootschap, (e) de ontstaansgeschiedenis van mijn boeken omtrent de trias politica, werkloosheid & armoede, en sociale keuze theorie.

Overzicht van het deel van mijn archief op het IISG:

  1. 2005-06-24 niet juridisch (zip 214 KB + password) 
  2. 2005-06-24 juridisch CPB-kwestie (zip 49 KB geen password)