Redactie Intermediair
PB 9194
1006 CC Amsterdam

 

 

14 juli 1996
Betreft: Ingezonden brief mbt uw profiel van Jan Tinbergen

 

 

 

 

Geachte redactie,

 

Bert Bakker en Jan-Jaap Heij geven een soms redelijk profiel van de "aartsvader van de econometrie" Jan Tinbergen (Intermediair 12/7/96). Maar de journalisten kunnen het weer niet laten om te spreken over "soms bijna wereldvreemde en naïve ideeën voor sociale rechtvaardigheid". De reactie is weer die, dat men iets niet begrijpt, en zijn geestelijke stabiliteit slechts kan bewaren door het onbekende te ridiculiseren.

Tinbergen was hoogst intelligent. In het boek "Telgen van Tinbergen" p 128 erkent Rick van der Ploeg gelukkig dat er lichtjaren zitten tussen top en gewone economen. Journalisten doen er goed aan om dit als een feit te erkennen, en zich vervolgens duizendmaal te bezinnen voordat zij een oordeel over zon persoon en zijn werk uitspreken.

Was Tinbergen naïef ? Natuurlijk niet. Bijv. zijn bijdrage aan de bundel ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Jan Pen (Aula 1981) bevat een opsomming van allerlei menselijke slechtheden, fouten en dwalingen waarmee rekening is te houden. Juist omdat Tinbergen met die eigenschappen rekening hield, kwam hij met adviezen tot bepaalde methoden en structuren. Hij achtte het belangrijk om bepaalde gedachten uit te werken, ook ver voor zijn tijd uit, opdat anderen daarvan gebruik zouden kunnen maken wanneer de tijd daarvoor aanbrak. Men kan ervan verzekerd zijn dat bijv. een belasting op talent, ook al wordt dit door de journalisten wereldvreemd genoemd, heel wat realistischer is dan sommige kunstjes die nu aan de universiteiten vertoond worden. (Welke laatste kunstjes denkelijk ook daarom niet door de journalisten aan de kaak gesteld worden.)

Ook op andere punten ben ik veel positiever over Tinbergen dan deze journalisten en de door hen geciteerde economen. Maar er zijn dan ook lichtjaren verschillen.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Thomas Cool
Econometrist


Http://www.can.nl/~cool