Aan prof. dr. S.K. Kuipers

Redactie De Economist
RUG

 

 

20 april 1996

Betreft: Beoordeling paper "Belastingstructuur, inflatie en werkloosheid"

 

 

 

 

Geachte professor,

 

Eerder dit jaar bood ik mijn paper "Belastingstructuur, inflatie en werkloosheid" aan ter publicatie in het Engels. Begin april ontving ik uw afwijzende reactie, vergezeld van een beoordelingsrapport.

Het spijt me te moeten reageren dat het beoordelingsrapport ver beneden de maat is. Zoals in Amerikaanse rechtszittingen het begrip ‘hostile witness’ bestaat, zo moet ik constateren dat uw referent zich niet aan de regels houdt.

Ik loop de ‘argumenten’ langs: (1) De rapporteur noemt mijn paper ‘warrig’. Dat is niet wat ik van anderen te horen krijg. (2) De rapporteur doet het voorkomen alsof ik alleen het minimumloon als oorzaak geef. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Mijn paper gaat helder over het verschuiven van ‘de’ phillipscurve. (3) De rapporteur stelt: "Het "model" is uiterst mager"; echter, ik amendeer uitgebreide modellen, zoals het Athena model, welk model ik bij het CPB heb helpen maken. (4) Ik verwijs niet naar David Card.... (!) Dat kan geen bezwaar zijn! Een verwijzing ontbreekt bewust omdat de analyse van Card en Krueger niet direct relevant is. (5) De rapporteur oordeelt dat mijn stuk meer opiniërend dan wetenschappelijk is. Ik acht deze opmerking oncollegiaal en nodeloos beledigend.

Laat me opmerken dat mijn analyse vernieuwend is, en dat gevestigde auteurs, zoals bijv. professor Cnossen die ook deel uitmaakt van uw redactieraad, het een en ander nog niet begrijpen en helaas ook verkeerde voorstellingen de wereld in helpen. Hier is alleen uit te komen wanneer mensen zich aan de regels van de wetenschappelijke discussie houden.

Gaarne vraag ik u om een serieuze behandeling van mijn artikel.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Thomas Cool