Aan de heer W.T.M. Molle
Commissie van de redactie
ESB, NEI, Rotterdam

 

 

 

20 april 1996

Betreft: uw schrijven van 4 april 1996, ref DIRVRZ/088b/D206/WTM/ms

 

 

 

 

 

Geachte heer Molle,

 

Mijn dank voor uw snelle reactie - en mijn excuses voor mijn door drukke werkzaamheden trage rejoinder.

Ik moest wel een beetje lachen: uw reactie heeft een analogie, in dat de overheid een 06-11 nummer voor noodgevallen instelt, en dat, wanneer burgers dat nummer bellen, zij te horen krijgen dat de overheid voor noodgevallen een 06-11 nummer heeft ingesteld.

M.a.w.: u ‘toest’ of de redactie zich aan de criteria houdt, en u ‘toetst’ dit door te constateren dat de redactie zegt dat ze dit doet.

Derhalve: u toetst niet echt.

Mijn paper is van hoog niveau, zowel naar inhoud als vorm. Alleen door dit daadwerkelijk te controleren kunt u controleren of de redactie zich aan de spelregels houdt. Overigens heeft u deze toets m.i. nog niet kunnen doen omdat u, m.i., nog niet over het paper beschikt.

Ik vraag u nogmaals vriendelijk of u deze toets wilt plegen. In het andere geval moet ik vragen om een gesprek met het hoogste bestuur van het NEI.

Ik doe dit verzoek alleen tegen de achtergrond van een jarenlange breidel door ESB van mijn analyse. Het is werkelijk ongehoord dat het almaar onmogelijk gemaakt wordt dat ik ook in de kolommen van ESB bekendheid geef aan mijn analyse t.a.v. de werkloosheid.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Thomas Cool