Antwoord van mr. J.W. Weck, plv. SG van EZ op mijn brief van 31 juli 1990.
Zie daar ook voor de toelichting waarom het onderstaande een bestuurlijk falen is.