Mediabericht
Aan hoofdredactie, redacties economie en politiek - 12 juni 1994

 

Parlementaire enquête
naar Centraal Planbureau gewenst VI
 

 

Al sinds 1990 adviseert een medewerker van het CPB op grond van grondig wetenschappelijk onderzoek tot een parlementaire enquête naar de al 20 jaar voortdurende massale werkloosheid en de voorbereiding van het economisch beleid, en in het bijzonder de rol van het CPB.

 

Recente relevante gebeurtenissen zijn:

 

 •  NRC 7/6/94: "OESO: werkloosheid in rijke landen is vooral eigen schuld"
 •  Journalisten als A.F. van Zweeden (NRC 25/5/94) snappen het niet. Van Zweeden legt de oorzaak van de werkloosheid bij de technologie - door de OESO naar de borreltafel verwezen. Van Zweeden wijst het "voorstel van Kees Schuyt" af, terwijl dat juist de goede weg is, door Schuyt aan Jan Pen en Thomas Cool ontleend.
 • Minister Andriessen van EZ snapt het ook niet. De OESO wijst de globalisering als oorzaak af, terwijl Andriessen daar zijn "Platform" voor had. Een minister die zo'n platform organiseert en tegelijk publicatie van een wetenschappelijke artikel tegenhoudt, roept vragen op.
 • De Volkskrant 11/6/94: Econoom Van Elswijk herhaalt een al ouder plan dat een kwart miljoen banen zou opleveren. De Volkskrant: "Het CPB weigerde vorig jaar de effecten van een productieheffing uit te rekenen omdat het te veel moeite zou zijn: het hele rekenmodel zou moeten worden omgegooid om de som te kunnen maken." En: "Hij zegt al wel een briefje van het CPB te hebben waarin staat dat de berekening deugt die leidt tot een kwart miljoen banen extra." Dit gaat in de richting, maar is het nog niet helemaal.
 • Een commissie onder voorzitterschap van Frans Andriessen komt met het voorstel van lastenverlichting. Het is in de richting maar verkeerd vormgegeven.
 • Bovenberg, De Mooij en Van der Ploeg in ESB 13-4-94 p332-336 geven enig inzicht maar nog niet voldoende. Ook de OESO zit op het goede spoor, maar nog niet geheel. De goede analyse staat in ISBN 90-5518-207-9 en ISBN 90-5518-208-7.
 •  

  Dit is het zesde mediabericht sinds 7/9/91. Vroeger is al gemeld:
 • In het verleden hebben ook andere CPB-ers over de rol van het CPB geschreven. Het is helemaal niet vreemd dat bij een wetenschappelijke benadering van de economische beleidsvoorbereiding aandacht bestaat voor de eigen rol en het eigen instituut.
 • De directie van het CPB heeft in 1990 een publicatie tegengehouden, de medewerker uit de functie geplaatst en hem uiteindelijk in 1991 ontslagen. In december 1993 (de molens gaan traag) vernietigde de ambtenarenrechter het tegenhouden van de publicatie en de verplaatsing uit de functie. Het ontslag is doorgelaten, en daartegen bestaat nu hoger beroep. Inmiddels heeft de minister van EZ een nieuw besluit genomen om het wetenschappelijk artikel niet te hoeven publiceren. Deze gegevens zijn ter beschikking van het parlement gesteld, dat er nog niets mee gedaan heeft.
 • Voor de rechter verklaarde het CPB: "betrokkene beschikt zeker over het voor zijn functie vereiste intellect, de kennis en de vaardigheden".
 • De directie van het CPB claimt o.a. in een brochure van 1989 dat het CPB een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut is. Het CPB is dat echter niet, noch naar wet noch naar praktijk. Hoogleraren Bomhoff, Van der Ploeg, etc. hebben afstand genomen van deze CPB-claim.
 •  

  Thomas Cool

  NB. wanneer voldoende journalisten reageren, dan is aan een college te denken.