Verkiezings Mediabericht
Aan redacties economie en politiek - 24 april 1994

 

 

Parlementaire enquête naar werkloosheid & Centraal Planbureau

 

 

Een door de directie van het CPB in 1991 ontslagen econometrist pleit voor een parlementaire enquête. De ambtenarenrechter vernietigt eind 1993 een besluit van CPB-directie en minister van EZ van medio 1990 tot het niet publiceren van een artikel over de werkloosheid, en tevens het besluit tot verplaatsing buiten het werkverband. Het ontslag ligt voor aan de CRvB. Het parlement is op de hoogte van de kwestie, en onderneemt niets.

 

Misschien is de kernvraag zo te formuleren: Is werken bij het CPB inderdaad als voetballen bij Ajax, en is het bizar dat trainer en bestuur zo omgaan met 's lands topspelers ? Of hebben we FC Putten 3 waar aangerommeld mag worden ?

 

Want je kunt niet en CPB met Ajax gelijk stellen en die econometrist met de enkele slechte speler. Voor de rechter verklaarde het CPB:

Genoemd econometrist is goed. Hij werkte o.a. aan het Athena model, dat voor het NMP is gebruikt, aan de Europa 1992 studie, maakte het eerste technische pad voor de lange termijn studie Nederland in Drievoud. Hij formuleerde een potentieel breed aanvaardbare manier om werkloosheid en WAO aan te pakken, een methode die over de hele OECD bruikbaar is en die tot een nieuwe periode van hoge welzijnsgroei kan leiden.

 

De directie van het CPB claimt o.a. in een brochure van 1989 dat het CPB een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut is. Het CPB is dat echter niet, noch naar wet noch naar praktijk. Hoogleraren Bomhoff, Van der Ploeg, etc. hebben afstand genomen van deze CPB-claim. De misleidende publieksvoorlichting door de CPB-directie is bij de Ombudsman aangekaart.

 

Voor de goede orde: Genoemd econometrist was tot 1991 lid van de PvdA, mocht destijds niet meedoen aan discussie in PvdA en WBS, en heeft daarvoor nog steeds geen excuses ontvangen. Mede om afstand te houden tot de bestaande politieke partijen (en hun politiek en bestuurlijk falen), is hij nu lid van een nieuwe groepering (SLF).

Eveneens voor de orde: Hoe is het mogelijk dat een goed idee bij zowel CPB als bijv. WBS geen gehoor vindt ? Is genoemd persoon een onaangenaam mens ? Voor de beoordeling van de gewenstheid van een parlementaire enquête is dat geen relevant issue. Maar goed: genoemd econometrist acht zichzelf een van de meer bescheiden en behulpzame personen. Het CPB is een hiërarchische bureaucratie en de PvdA heeft zijn eigen problemen met de omgangsvormen. Ieder verder zijn eigen inschatting.

 

De analyse waarom het gaat heeft ook recentelijk enige aandacht gekregen van andere economen: Bovenberg, De Mooij en Van der Ploeg in ESB 13-4-94 p332-336, en Van de Ven Intermediair 15-4-1994 p21. Men is dicht bij de oplossing, maar nog niet helemaal, en bijv. het CPB krijgt van de verkeerde dingen de schuld. De goede analyse staat in bijv. Trouw 5-6-93, ISBN 90-5518-207-9 en ISBN 90-5518-208-7.

 

Dit is het vijfde persbericht in een reeks lopend vanaf 1991. Het is om meer redenen jammer dat de media de kwestie nog niet hebben opgepakt.

 

Thomas Cool