NRC Handelsblad plaatste in zijn kolommen deze oproep: "Irritatie. Het gist in de samenleving. Veel mensen zijn geirriteerd over grote problemen en kleine ergernissen. Beschrijf in maximaal 250 woorden waaraan u zich volgend jaar niet meer wilt ergeren, wat nu eens afgelopen moet zijn. Kies bij voorkeur een of twee onderwerpen uit en maak geen lijstjes. Inzenden onder vermelding van naam, adres en woonplaats voor 20 december 8.00 uur, via e-mail (irritatie@nrc.nl) of per brief naar NRC Handelsblad - Opinie - Irritatie, Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam. Een selectie uit de reacties wordt gepubliceerd in de bijlage Opinie & Debat van 23 december.
 

Geachte redactie,

Ik ben econometrist, wetenschapper in de traditie van Jan Tinbergen en ten overvloede een fatsoenlijk mens. Sinds 1989-1990 protesteer ik tegen de censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau. De directie houdt de bespreking van mijn concept-artikel tegen en belastert mijn persoon, en speelt daarmee de man en niet de bal. Wanneer ik mensen van mijn protest op de hoogte stel en verzoek dat de kwestie nu eens goed uitgezocht wordt dan reageren Nederlanders gewoonlijk neerbuigend en beledigend alsof ik een persoonlijk probleem heb. Kranten schrijven niet over de kwestie, behandelen me welbeschouwd als een querulant. Want zou men de vrijheid van wetenschappelijk denken niet met verve verdedigen, als hier geen querulant was ? Zo behandeld worden legt een onnodige belasting op iemands gemoedsrust. Het zou wenselijk zijn dat dit ophield en dat Nederlanders eens respect voor de wetenschap toonden. Iemand hoeft er niet als Einstein uit te zien om toch eens wat nieuws te bedenken. Zie mijn website http://thomascool.eu. Overigens, na 15 jaar vruchteloos protest in de marge adviseer ik sinds medio 2004 tot een boycot van Nederland totdat de censuur is opgeheven. Boycot dit land !

Thomas Colignatus / Thomas Cool
http://thomascool.eu
17 december 2004