Aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
T.a.v. het bestuur
Algemeen directeur dr. C.H. Moen
Het Trippenhuis
Kloveniersburgwal 29
PB 19121
1000 GC Amsterdam

 

Scheveningen, 28 juli 1994

 

Geacht bestuur,

 

Bijgaand treft u mijn concept-publicatie "Trias Politica & Centraal Planbureau".

Mijn verzoek aan uw bestuur is:

  1. e.e.a. te bestuderen en in een colloquium met me door te spreken, zulks in het licht van mijn eerdere brieven over de ‘soort Buck affaire’ t.a.v. het Centraal Planbureau
  2. te helpen met publicatie, bijv. opname in een van uw reeksen, of bijv. een subsidie voor een reguliere uitgever (Servire, Balans, Prometheus e.d.).

Voor de goede orde: eerder zond ik u brieven meen ik op 22 juli 1992, 4 october 1992, 21 november 1992, en 12 april 1994, met een korte reactie van dr. A. Vollering, uw kenmerk SWR/AV/2485 d.d. 7 april 1994.

Ik geef u in overweging dat wellicht fysici wat strenger zullen oordelen over de wetenschappelijke ethiek. Economen zitten vaak nogal tegen het beleid aan, en krijgen de ethiek blijkbaar moeilijker op het netvlies.

Ik breng in herinnering dat de punten welke ik heb voorgelegd aan de Kamer van Toezicht van de NVMC betrekking hebben op de Beroepscode van die vereniging, en dat de ‘soort Buck affaire’ m.i. ruimer is en zich uitstekend voor uw gremium leent.

Ik hoop dat het mogelijk is z.s.m. hierover te overleggen en m.n. voor medio september, aangezien ik niet weet of ik eind september nog voldoende middelen van bestaan heb.

Hoogachtend,

Thomas Cool

Bijlage: concept-publicatie "Trias Politica & Centraal Planbureau"